Papež při audienci: Práce je nezbytná pro náš růst ve svatosti

Při pravidelné středeční audienci pokračoval papež František v cyklu katechezí věnovaných osobnosti sv. Josefa. Tentokrát se zaměřil na Josefův život dělníka a připomněl, že důstojnost práce je zásadní pro náš lidský rozvoj a pro náš růst ve svatosti.
Publikováno: 12. 1. 2022 16:15


Papež František se ve své katechezi zabýval tím, jak evangelisté Matouš a Marek označují Josefa za „tesaře“, z řeckého výrazu "tekton", který označoval všeobecně ty, kteří pracovali jako pracovníci se dřevem a řemeslníci ve stavebnictví.
Poukázal na to, jak je to náročná práce, která vyžaduje sílu, ale nepřináší velké výdělky. Pohled na svatého Josefa nám pomáhá připomenout si všechny dnešní dělníky, zvláště ty, kteří vykonávají vyčerpávající práci v dolech a některých továrnách, zdůraznil papež. Připomněl i ty, kteří jsou vykořisťováni, a děti, které jsou „nuceny pracovat, a ty, které se prohrabávají mezi odpadky a hledají něco užitečného k obchodování“. Tato realita také připomíná ty, kteří jsou bez práce a velmi kvůli tomu trpí, zejména rodiny, které bojují o přežití, dodal.
„V těchto časech pandemie mnoho lidí přišlo o práci – a někteří, zdrceni nesnesitelnou zátěží, dosáhli bodu, kdy si vzali život. Rád bych dnes vzpomněl na každého z nich a jejich rodiny.“

Požehnání v práci

Papež také zdůraznil, že práce je nezbytnou součástí lidského života a dokonce „cestou k jeho posvěcení“. „Práce není jen způsob, jak si vydělat na živobytí, je to také místo, kde se vyjadřujeme, cítíme se užiteční a učíme se velké lekci konkrétnosti, která pomáhá, aby se duchovní život nestal spiritualismem. Smutným faktem je, že dělníci často uvíznou v problémech souvisejících se sociální nespravedlností, místo aby byla práce chráněna, aby respektovala lidskou důstojnost a zaručovala živobytí,“ poznamenal papež.
Podle Svatého otce by bylo dobré si také položit otázku, s jakým duchem vykonáváme svou každodenní práci a jak naše práce souvisí s ostatními a s naším osudem.

Dívat se na Ježíše jako na vzorného pracovníka

Papež František upozornil, že je také dobré vidět, jak sám Ježíš pracoval a učil se svému řemeslu od svatého Josefa.
„Dnes bychom si měli položit otázku, co můžeme udělat, abychom získali zpět hodnotu práce; a jak můžeme jako církev přispět k tomu, aby práce mohla být vykoupena z logiky pouhého zisku a mohla být vnímána jako základní právo a povinnost člověka, která vyjadřuje a zvyšuje jeho důstojnost.“

Na závěr papež všechny vyzval, aby přednesli modlitbu, kterou se 1. května 1969 ke svatému Josefovi obrátil svatý Pavel VI.:

Ó svatý Josefe, patrone církve
ty, jenž jsi po boku Vtěleného slova
pracoval každý den, abys vydělal na chléb
a od Něho čerpal sílu k životu i lopotění.
Ty, který jsi zakusil úzkost z budoucnosti
hořkost chudoby a nezajištěnost práce.
Ty, jenž dnes vyzařuješ příklad člověka
pokorného před lidmi
avšak velikého před Bohem
ochraňuj dělníky v jejich těžké každodenní existenci
chraň je před malomyslností
před vše-popírající vzpourou
jakož i před pokušením hedonismu
a střež pokoj na světě
onen pokoj, který jediný může zaručit rozvoj národů.

Amen.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Nový zpravodajský web pod hlavičkou Cirkev.cz

ČBK spustila 21. ledna 2022 zkušební verzi nového zpravodajského webu zpravy.cirkev.cz, který nabídne více zpráv a článků z církevního prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale i z dalších církevních médií a zdrojů doma a ve světě. Zpravodajství o dění v církvi se dnešním dnem z webu cirkev.cz nově přesouvá jen na tento web.
21.01.2022

Únorové číslo časopisu IN! - dívčí svět

Únor je čas, kdy našim čtenářkám začínají jarní prázdniny. A co by to bylo za prázdniny bez zajímavých, poučných a vtipných článků v IN!?
21.01.2022

130. plenární zasedání se uskuteční v Praze

Ve dnech 25. - 26. ledna 2022 se v prostorách Arcibiskupství pražského uskuteční 130. plenární zasedání ČBK. V pondělí odpoledne bude samotnému jednání předcházet pracovní setkání členů ČBK s vyššími řeholními představenými a ekumenická bohoslužba, které bude od 18.00 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích předsedat arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK.
20.01.2022

Další krok k prohlášení sv. Ireneje z Lyonu učitelem církve

Kardinál Marcello Semeraro, prefekt Kongregace pro svatořečení, přednesl papeži návrh na započtení sv. Ireneje z Lyonu mezi učitele církve. Během téže audience František rovněž schválil vydání tří dekretů o heroických ctnostech.
20.01.2022

Biskup Cikrle převezme titul čestného občana města Brna

V úterý 25. ledna 2022 převezme diecézní biskup Vojtěch Cikrle titul čestného občana města Brna.
20.01.2022