Řád sv. Řehoře Velikého pro ekonoma Jana Žůrka

Papežské vyznamenání – Řád sv. Řehoře Velikého – obdržel v neděli 9. ledna ve svatovítské katedrále ekonom Ing. Jan Žůrek.
Publikováno: 12. 1. 2022 9:45

Foto: Antonín Juriga

„Velmi si vážím vyznamenání uděleného papežem Františkem. Považuji ho za ocenění nejen mé činnosti, ale i celého ekonomického týmu pražského arcibiskupství, včetně ekonomické rady,“ okomentoval ocenění Jan Žůrek.

„Je to poděkování za to, co jako odborník udělal pro pražskou arcidiecézi v oblasti transformace hospodářské činnosti v době, kdy se církev připravuje na sebefinancování,“ uvedl generální vikář pražské arcidiecéze Mons. Jan Balík.

Ceněný odborník

Ing. Jan Žůrek je zakladatelem a dlouhodobým členem vedení společnosti KPMG Česká republika, s.r.o., kde působil od r. 1990 do roku 2016.

Je uznávaným odborníkem a daňovým poradcem. Dodnes působí v nejrůznějších poradních orgánech vlády ČR jako je Rada vlády pro udržitelný rozvoj, kde je člen řídícího výboru či Rada vlády pro energetickou a surovinovou strategii, kde je členem od r. 2017.

Věnuje se celé řadě charitativních projektů, například od roku 2017 je člen správní rady Cesta domů.

V roce 2017 byl jmenován členem ekonomické rady Arcibiskupství pražského. „Bylo to v době, kdy již začal platit Zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a bylo nutné hledat nové cesty, jak církev finančně zajistit z navraceného majetku,“ sdělil dále Mons. Jan Balík. A dodal: „V ekonomické radě Arcibiskupství pražského je aktivním členem, intenzivně spolupracuje s vedením arcidiecéze a činorodě se účastní zasedání ekonomické rady. Svými znalostmi a zkušenostmi tvůrčím způsobem nezištně přispívá k nastavení takové správy majetku Arcibiskupství pražského a celé arcidiecéze, aby mohl tento majetek poskytnout arcibiskupství i farnostem dostatek finančních zdrojů, které budou pokrývat hlavní činnost církve.
Ing. Jan Žůrek vykonal velký kus práce a zasloužil se o zásadní změnu strategie hospodaření Arcibiskupství pražského.“

Řád sv. Řehoře Velikého

Řád sv. Řehoře Velikého – Ordine di San Gregorio Magno – založený v roce 1831 papežem Řehořem XVI. na památku papeže sv. Řehoře I. Velikého jako všeobecný záslužný řád. Řád je udělován osobám, které se zasloužily o dobro společnosti, církve a Svatého stolce. Od roku 1994 mohou řád obdržet také ženy. Rytíři řádu mají různá privilegia, z nichž je zajímavé historické právo „vjet v sedle“ do chrámu sv. Petra. Rytířům je mj. vyhrazeno čestné místo při papežských ceremoniích. Při vstupu do Vatikánu je Švýcarská garda povinna rytířům vzdávat čest.

Odznakem řádu je osmihrotý, červeně smaltovaný šípový kříž. V modrém okrouhlém středu je zlaté poprsí svatého papeže, které je lemováno nápisem S. Gregorius Magnus. Na zadní straně je vyznačeno řádové heslo Pro Deo et Principe (Pro Boha a Vladaře) a v opisu Gregorius XVI. P. M. Anno I. (Řehoř XVI. papež v 1. roce pontifikátu). Řád je udělován ve dvou skupinách, civilní a vojenské. U civilní skupiny je kříž převýšen zeleným věncem, u vojenské zlatou zbrojí. Stuha je červená se zlatými okraji. Řádoví rytíři civilní skupiny mohou nosit řádovou uniformu s kordem.

Zdroj: www.apha.cz

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Apel pro Evropu k situaci na Ukrajině

Předsednictvo Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), oslovuje biskupy evropského kontinentu v tomto dramatickém okamžiku napětí kolem Ukrajiny, chce vyjádřit svou blízkost církvím na Ukrajině a všem jejím lidem. Vyzývá mezinárodní společenství, aby zemi nabídlo svou podporu v souvislosti s nebezpečím ruské vojenské ofenzívy.
22.01.2022

Nový zpravodajský web pod hlavičkou Cirkev.cz

ČBK spustila 21. ledna 2022 zkušební verzi nového zpravodajského webu zpravy.cirkev.cz, který nabídne více zpráv a článků z církevního prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale i z dalších církevních médií a zdrojů doma a ve světě. Zpravodajství o dění v církvi se dnešním dnem z webu cirkev.cz nově přesouvá jen na tento web.
21.01.2022

Únorové číslo časopisu IN! - dívčí svět

Únor je čas, kdy našim čtenářkám začínají jarní prázdniny. A co by to bylo za prázdniny bez zajímavých, poučných a vtipných článků v IN!?
21.01.2022

130. plenární zasedání se uskuteční v Praze

Ve dnech 25. - 26. ledna 2022 se v prostorách Arcibiskupství pražského uskuteční 130. plenární zasedání ČBK. V pondělí odpoledne bude samotnému jednání předcházet pracovní setkání členů ČBK s vyššími řeholními představenými a ekumenická bohoslužba, které bude od 18.00 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích předsedat arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK.
20.01.2022

Další krok k prohlášení sv. Ireneje z Lyonu učitelem církve

Kardinál Marcello Semeraro, prefekt Kongregace pro svatořečení, přednesl papeži návrh na započtení sv. Ireneje z Lyonu mezi učitele církve. Během téže audience František rovněž schválil vydání tří dekretů o heroických ctnostech.
20.01.2022