Modleme se za jednotu, modleme se za synodu

V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů 2022 zve kardinál Mario Grech a kardinál Kurt Koch všechny křesťany, aby se modlili za jednotu a pokračovali na společné cestě.
Publikováno: 17. 1. 2022 15:00

28. října 2021 se kardinálové Kurt Koch, předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů, a Mario Grech, generální sekretář Synody biskupů, obrátili společným dopisem na všechny biskupy zodpovědné za ekumenismus, v němž doporučují, aby synodální proces v místních církvích měl ekumenický rozměr. „Synodalita i ekumenismus jsou procesy, při kterých jdeme po společné cestě“, píší kardinálové.

Motto textu Týdne modliteb za jednotu křesťanů 2022 „Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit“ (Mt 2,2)“, který připravila Rada církví Blízkého východu, je vhodnou příležitostí ke společné modlitbě se všemi křesťany, aby Synoda o synodalitě probíhala v ekumenickém duchu.

V reflexi nad tématem Týdne modliteb kardinálové píší: „Stejně jako mudrcové, jsou i křesťané na společné cestě (synodos) za nebeským světlem, na které potkávají stejné temnoty světa. I oni jsou voláni, aby se společně přišli poklonit Ježíši a otevřeli mu své pokladnice. Jsme si vědomi, že je třeba, aby nás naši bratři a naše sestry v Kristu doprovázeli s velkým množstvím svých darů. Zveme je, aby během těchto dvou let kráčeli s námi a upřímně prosíme Krista, abychom se přiblížili k němu, a tak k sobě navzájem.“

Generální sekretariát synody biskupů a Papežská rada pro jednotu křesťanů vám s potěšením nabízejí tuto modlitbu, inspirovanou tématem Týdne modliteb. Modlitbu lze připojit k dalším úmyslům.

Nebeský Otče,
jako byli mudrcové na cestě do Betléma vedeni hvězdou,
veď svým nebeským světlem i katolickou církev, aby v tomto období synody kráčela po společné cestě se všemi křesťany.
Jako se mudrcové klaněli Kristu společně,
dej, ať se přiblížíme tvému Synu, a tak sobě navzájem,
abys nás učinil znamením té jednoty, kterou si přeješ pro svou církev a pro celé tvorstvo.
Prosíme tě o to skrze Krista, našeho Pána,
Amen.

Zdroj: TZ

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Mons. Pavel Konzbul novým biskupem v Brně

Svatý otec František dnes v poledne, 26. května, v den slavnosti Nanebevstoupení Páně, jmenoval 14. diecézním biskupem brněnským Mons. Mgr. Ing. Pavla Konzbula, Dr., dosavadního pomocného biskupa brněnského, titulárního biskupa litomyšlského a generálního vikáře brněnské diecéze.
26.05.2022

Patroni SDM Lisabon 2023

Příprava každého Světového dne mládeže, jeho realizace a dynamika, která je vtisknuta setkání mladých lidí z celého světa s papežem, je svěřena patronům, tedy kanonizovaným světcům nebo světcům v procesu kanonizace. Pro Světové dny mládeže v Lisabonu 2023 navrhl místní organizační výbor 13 patronů, žen, mužů a mladých lidí, kteří, jak potvrzuje kardinál patriarcha, "ukázali, že život v Kristu naplňuje a zachraňuje mládež všech dob". Těmito patrony, kteří se narodili ve městě, kde se Světové dny mládeže konají, nebo pocházejí z jiných zemí, jsouvzory pro mladé lidi. Patrony Světových dnů mládeže v Lisabonu 2023 představuje kard. Manuel Clemente, lisabonský patriarcha, který poukazuje na hlavní historické odkazy každého z nich, stejně jako na jejich pastorační a duchovní význam pro přípravu a slavení příštího Světového dne mládeže.
26.05.2022

Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy

Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci s Komisí pro nauku víry České biskupské konference vydalo v češtině již druhou publikaci Národní služby pro ochranu nezletilých Italské biskupské konference nazvanou Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy.
20.05.2022

Drtinová/Hošek, nejen o Dívčí katolické střední škole

O Dívčí katolické střední škole Praze, a nejen o ní, hovoří v rozhovoru s Danielou Drtivou pro DVTV bývalý ředitel této školy Luboš Hošek.
20.05.2022

8 milionů od českých křesťanů zvyšuje soběstačnost potřebných na Blízkém východě

Oblast Blízkého východu se dlouhodobě potýká s ozbrojenými konflikty, humanitární a uprchlickou krizí. Díky finanční podpoře od českých věřících pomáhá Charita Česká republika lidem v Iráku a Libanonu zajistit zdroj obživy a uživit sebe i svoje rodiny. Desítky žen rozjely vlastní podnikání, desítky farmářů získaly znalosti a vybavení, a dokáží tak hospodařit i s rostoucím nedostatkem vody. Desítky mladých lidí mohou díky příspěvkům na školné a dopravu pokračovat ve studiu. V Libanonu prostředky pomohou s obnovou infrastruktury. Letošní kostelní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí proběhne už tuto neděli 22. května.
18.05.2022