Papežové a zvířata – bytosti v srdci Boha a církve

17. ledna si církev připomíná památku svatého opata Antonína, ochránce zvířat. Je to příležitost k ohlédnutí za stránkami Písma svatého a k zamyšlení nad láskyplným poutem svatých a papežů s těmito živými bytostmi. V bazilice sv. Petra je 500 včel, 470 holubů, 100 draků, 38 lvů, 35 orlů, 24 hadů, 15 beránků, 7 delfínů, 4 psi, 3 netopýři, 2 ještěrky, kočka, krokodýl a jednorožec.
Publikováno: 17. 1. 2022 13:45

Amedeo Lomonaco – Vatican News

Svatý Antonín Opat bývá zobrazován s prasetem se zvonkem na krku. Toto ikonografické znázornění souvisí se skutečností, že starý špitální řád " Antoniánů" choval v zastavěných oblastech prasata, protože tuk z těchto zvířat se používal k mazání nemocných postižených intoxikací zvanou „ergotismus“, ve středověku známou jako oheň svatého Antonína.

V Písmu svatém je mnoho zmínek o zvířatech: „Bůh,“ čteme v knize Genesis, „řekl: 'Ať země vydá živé tvory podle jejich druhu: dobytek, plazy a divokou zvěř podle jejich druhu. A tak se stalo: Bůh stvořil divokou zvěř podle jejího druhu, dobytek podle jeho druhu a všechny plazy země podle jejich druhu. A Bůh viděl, že je to dobré“. V evangeliu se připomíná, že Ježíš vjel do Jeruzaléma „na oslu“. Jak Benedikt XVI. zdůraznil 9. dubna 2006 při slavení Květné neděle, Ježíš „nepřijíždí v honosném královském kočáře, ani na koni jako velmoži světa, ale na vypůjčeném oslu“, zvířeti, které patří „prostým venkovským lidem“. Dalším výjevem, který stojí za to si připomenout, je vánoční scéna v betlémských jesličkách s volem a oslíkem vedle Ježíška.

„Zoo“ ve vatikánské bazilice

V den liturgického svátku svatého Antonína opata, 17. ledna, slouží kardinál Mauro Gambetti, arcikněz baziliky svatého Petra, mši u oltáře katedry, které se účastní zemědělci a farmáři. Při obětním průvodu se k oltáři přinášejí košíky s produkty z venkova a čte se modlitba za zemědělce. Slavnost ve vatikánské bazilice se koná mezi mistrovskými díly, která jsou rovněž spojena s postavami zvířat. Jak je uvedeno v knize "Zvířata v náboženském umění", kterou vydalo nakladatelství Libreria Editrice Vaticana, svět zvířat je v bazilice svatého Petra zastoupen rozsáhlým repertoárem uměleckých děl, mezi nimiž je 500 včel, 470 holubů, 100 draků, 38 lvů, 35 orlů, 24 hadů, 15 beránků, 7 delfínů, 4 psi, 3 netopýři, 2 ještěrky, kočka, krokodýl a jednorožec.

Vatikánské zahrady, oáza v srdci Říma

Nedaleko baziliky svatého Petra se nachází skutečná pokladnice biologické rozmanitosti. Jedná se o Vatikánské zahrady, které zabírají přibližně polovinu plochy Vatikánu. Mimořádný prostor, který je domovem mnoha živočichů včetně ptáků různých druhů, žab a veverek. Papež Lev XIII. také nechal do zahrad přivézt daňky, gazely a srny z Afriky a nechal je volně žít, jak připomíná L'Osservatore Romano.

Lev X. a bílý slon

Za zdmi Vatikánu nežila jen malá zvířata. V roce 1514 daroval portugalský král Manuel D'Aviz papeži Lvu X. slona albína jménem Annone. Zvíře bylo převezeno do Říma a zpočátku umístěno v prostorách nádvoří Belvederu. Když slon zemřel, požádal papež Rafaela Sanzia, aby na jeho památku namaloval obraz. Tento obraz se ztratil, ale zůstaly po něm skici, které umělec vytvořil dříve.

Papežové a zvířata

Při procházení archivů z 19. století i novějších lze vidět snímky papežů, kteří mají blízko ke zvířatům. Na některých z nich je Pius XII. zachycen se zlatým ptáčkem na prstu. Papež Pacelli, který tím měl na mysli zejména zvířata porážená pro lidskou spotřebu, žádal, aby se zabránilo „zbytečnému týrání“. V proslovu k pracovníkům jatek v Římě 17. listopadu 1957 Pius XII. připomněl, že na jatka „přicházejí zvířata, která jsou ihned (bohužel) poražena“. „Jistěže nejde o scénu, která by se nabízela všem, ale bylo by špatné, kdyby někdo považoval zabíjení zvířat nezbytných pro výživu lidstva za odsouzeníhodné. Jistě,“ dodal při té příležitosti Pius XII, „utrpení musí být omezeno na minimum a zbytečná krutost zakázána.“

V tento den, kdy si církev připomíná svatého opata Antonína, rezonují také slova papeže Pavla VI. při generální audienci 28. května 1969: „Zvířata, také Boží stvoření, jsou ve svém tichém utrpení,“ říká papež Montini, „znamením všeobecného stigmatu hříchu a všeobecného očekávání konečného vykoupení podle tajemných slov apoštola Pavla: „Celé stvoření toužebně očekává slavné zjevení Božích synů. . . I ono bude osvobozeno z otroctví zkaženosti, aby se mohlo podílet na svobodě slávy Božích dětí.“ Papež Jan Pavel II. při generální audienci 10. ledna 1990 zdůraznil, že některé texty „připouštějí, že i zvířata mají dech života a že ho dostávají od Boha“. Právě k polskému papeži se váže snímek, který obletěl svět: byl pořízen v listopadu 1986 během pouti do Austrálie. Papež Wojtyla drží medvídka koalu.

Další obrazy se vážou k pontifikátu Benedikta XVI. „První obraz, který mě napadá,“ upozornil v roce 2013 monsignor Alfred Xuereb v rozhovoru s Lucou Collodim z Vatikánského rozhlasu, „je, že Benedikt XVI. se rozplýval před zvířaty, přírodou, rád byl venku, když jsme šli na piknik, dokonce i když přijel jeho bratr z Německa. Možná si vzpomněl na doby, kdy v Německu jako chlapec chodil na výlety do přírody. Papež Benedikt,“ dodal, „má rád nejen kočky, ale všechna zvířata.“

O papeži Františkovi je známo, že když byl na začátku 80. let minulého století rektorem koleje v Argentině, koupil několik krav, prasat a ovcí, aby mohl živit studenty. „Museli jsme se o tato zvířata starat,“ řekl před několika lety jeden z jeho studentů, otec Guillermo Ortiz, „a některým z nás, kteří jsme byli 'choulostiví', se to nelíbilo. Uklízeli jsme po prasatech, což je stejná práce, jakou dělal marnotratný syn, než se vrátil k otci. Bergoglio nám šel příkladem... Sám chodil krmit prasata. A někdy to dělal, zatímco s někým z nás dál mluvil o spiritualitě.“

Bůh miluje všechna stvoření

Láska a úcta ke zvířatům, o níž svědčí i mnozí lidé církve včetně svatého Františka, nemůže oslabit nebo nahradit jiné hluboké vazby. Papež František to připomněl při generální audienci 5. ledna 2022 a zdůraznil, že když „psi a kočky zaujmou místo dětí“, ztrácí se bohatství otcovství a mateřství. K těmto slovům je třeba připojit slova, která František pronesl při generální audienci 26. listopadu 2014 a která se týkala Božího spásného plánu pro každé stvoření: „Písmo svaté - připomíná papež při této příležitosti - nás učí, že naplnění tohoto podivuhodného plánu se nemůže netýkat také všeho, co nás obklopuje a co vzešlo z Boží myšlenky a srdce. Apoštol Pavel to výslovně potvrzuje, když říká, že i samo stvoření bude vysvobozeno z otroctví porušení, aby vstoupilo do svobody slávy Božích dětí.“

Text: (vac), Vatican News

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy

Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci s Komisí pro nauku víry České biskupské konference vydalo v češtině již druhou publikaci Národní služby pro ochranu nezletilých Italské biskupské konference nazvanou Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy.
20.05.2022

Drtinová/Hošek, nejen o Dívčí katolické střední škole

O Dívčí katolické střední škole Praze, a nejen o ní, hovoří v rozhovoru s Danielou Drtivou pro DVTV bývalý ředitel této školy Luboš Hošek.
20.05.2022

8 milionů od českých křesťanů zvyšuje soběstačnost potřebných na Blízkém východě

Oblast Blízkého východu se dlouhodobě potýká s ozbrojenými konflikty, humanitární a uprchlickou krizí. Díky finanční podpoře od českých věřících pomáhá Charita Česká republika lidem v Iráku a Libanonu zajistit zdroj obživy a uživit sebe i svoje rodiny. Desítky žen rozjely vlastní podnikání, desítky farmářů získaly znalosti a vybavení, a dokáží tak hospodařit i s rostoucím nedostatkem vody. Desítky mladých lidí mohou díky příspěvkům na školné a dopravu pokračovat ve studiu. V Libanonu prostředky pomohou s obnovou infrastruktury. Letošní kostelní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí proběhne už tuto neděli 22. května.
18.05.2022

Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí již tuto neděli

Již na tuto neděli (22. května) připadá Den modliteb za pronásledované křesťany a i letos proběhne kostelní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí. Její výtěžek pomůže opět těm, kteří to nejvíce potřebují, v oblasti Blízkého východu.
17.05.2022

Červená středa se bude letos konat 23. listopadu

Více než 60 % lidí žije v zemích, kde není dodržováno jedno ze základních lidských práv - svoboda vyznání. Téměř 300 milionů věřících zažívá podle papežské nadace Církev v nouzi každodenní pronásledování. U příležitosti Dne modliteb za pronásledované křesťany, který se koná vždy na 6. neděli velikonoční (ta letos připadá na 22. května), zveřejňujeme i datum příští Červené středy, která se letos uskuteční 23. listopadu.
17.05.2022