Emeritní olomoucký biskup Mons. Josef Hrdlička dnes slaví 80 let

Dnes slaví významné životní jubileum 80 let emeritní olomoucký biskup Mons. Josef Hrdlička. Biskupem byl od roku 1990, v roce 2017 přijal papež František jeho rezignaci podanou z důvodu dosažení věku 75 let.
Publikováno: 19. 1. 2022 12:15

Foto: Vojtěch Pospíšil, Člověk a víra

Otec biskup Josef Hrdlička se narodil 19. ledna 1942 ve Velkých Opatovicích nedaleko Jevíčka. Maturoval v roce 1959 a poté pracoval jako pomocný dělník Adamovských strojíren v rodném městě. Pro své náboženské přesvědčení totiž nebyl doporučen k vysokoškolskému studiu. Na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu do Litoměřic mohl nastoupit až v roce 1967 a ve studiu pokračoval i poté, co fakulta přesídlila do Olomouce.

Kněžské svěcení přijal 1. července 1972. Dne 17. března 1990 byl jmenován titulárním biskupem thunudrumským a pomocným biskupem olomouckým. Biskupské svěcení přijal – společně s dalším nově jmenovaným pomocným biskupem a současným arcibiskupem Janem Graubnerem – dne 7. dubna 1990 a za své biskupské heslo si zvolil citát z Janova evangelia „Vos dixi amicos“ („Nazval jsem vás přáteli“, Jan 15,15).

V současnosti je kanovníkem metropolitní kapituly při katedrále sv. Václava. V rámci České biskupské konference zasedal v Komisi pro liturgii a do roku 2017 byl předsedou Rady pro kulturu a památky. Jeho rezignaci na úřad pomocného biskupa, podanou z důvodu dosažení věku 75 let, přijal papež František dne 1. února 2017.

Kromě své požehnané pastorační služby se otec biskup Hrdlička hojně věnoval a stále věnuje psaní, a to jak tvůrčímu, tak překladům. Z jeho teologických děl zmiňme např. tato: Strmou cestou (biblické podněty k rozjímání při cestách přírodou), Novéna k služebníku Božímu P. Antonínu Šuránkovi, cyklus dvou homiletických knih Pane, Ty máš slova věčného života a Pane, ty víš všechno, dále úvahy a meditace nad žalmy Probuď se, citero a harfo, potažmo Silná jako smrt je láska (biblické příběhy dvojic, jež spojila láska). Sestavil též a pod názvem Celá krásná vydal antologii mariánské poezie z celé Evropy.

Je znám rovněž jako překladatel duchovní poezie, jeho přičiněním vyšly např. výbory duch. poezie anglické (Démant a slza a V souhvězdí slávy), výbor básní K. H. Chestertona (Souzvuk barev) či jezuitského kněze a básníka R. Southwella (Hořící dítě a jiné básně). Nelze opomenout ani jeho milovaného G. M. Hopkinse (Svíce uvnitř a Jsem výšleh z ohně k ohni). Z němčiny se podílel na překladu Rilkeho sbírky Život Mariin a ze španělštiny na výboru španělské mystické poezie Dotek tvého ticha. Před Vánocemi mu pak vyšla zatím poslední přebásněná kniha a sice verše Arnulfa z Lovaně V kříži najdu vše, co hledám.

Rozhovor s biskupem Hrdličkou přinesl ve svém 3. čísle letošního roku Katolický týdeník, jeho část je přístupná i on-line zde.

Zdroj: doo.cz a ado.cz.

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy

Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci s Komisí pro nauku víry České biskupské konference vydalo v češtině již druhou publikaci Národní služby pro ochranu nezletilých Italské biskupské konference nazvanou Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy.
20.05.2022

Drtinová/Hošek, nejen o Dívčí katolické střední škole

O Dívčí katolické střední škole Praze, a nejen o ní, hovoří v rozhovoru s Danielou Drtivou pro DVTV bývalý ředitel této školy Luboš Hošek.
20.05.2022

8 milionů od českých křesťanů zvyšuje soběstačnost potřebných na Blízkém východě

Oblast Blízkého východu se dlouhodobě potýká s ozbrojenými konflikty, humanitární a uprchlickou krizí. Díky finanční podpoře od českých věřících pomáhá Charita Česká republika lidem v Iráku a Libanonu zajistit zdroj obživy a uživit sebe i svoje rodiny. Desítky žen rozjely vlastní podnikání, desítky farmářů získaly znalosti a vybavení, a dokáží tak hospodařit i s rostoucím nedostatkem vody. Desítky mladých lidí mohou díky příspěvkům na školné a dopravu pokračovat ve studiu. V Libanonu prostředky pomohou s obnovou infrastruktury. Letošní kostelní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí proběhne už tuto neděli 22. května.
18.05.2022

Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí již tuto neděli

Již na tuto neděli (22. května) připadá Den modliteb za pronásledované křesťany a i letos proběhne kostelní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí. Její výtěžek pomůže opět těm, kteří to nejvíce potřebují, v oblasti Blízkého východu.
17.05.2022

Červená středa se bude letos konat 23. listopadu

Více než 60 % lidí žije v zemích, kde není dodržováno jedno ze základních lidských práv - svoboda vyznání. Téměř 300 milionů věřících zažívá podle papežské nadace Církev v nouzi každodenní pronásledování. U příležitosti Dne modliteb za pronásledované křesťany, který se koná vždy na 6. neděli velikonoční (ta letos připadá na 22. května), zveřejňujeme i datum příští Červené středy, která se letos uskuteční 23. listopadu.
17.05.2022