Papež František: Josefovo otcovství odráží něžnou Boží lásku

Při pravidelné středeční audienci pokračoval papež František v cyklu katechezí věnovaných sv. Josefovi. Dnes se zaměřil na jeho roli milujícího otce a odraz Boží něhy, která nám umožňuje cítit se milováni a vítáni ve všech našich slabostech.
Publikováno: 19. 1. 2022 13:15

Papež uznal, že evangelia nenabízejí podrobnosti o tom, jak sv. Josef uplatňoval své otcovství, a řekl, že si můžeme být jisti, že Josef jako „spravedlivý“ muž se promítl do výchovy, kterou dal Ježíši, a láskyplné péče, kterou mu projevoval.

Bůh jako Otec

Papež připomněl, jak evangelia dosvědčují, že Ježíš vždy používal slovo „Otec“, když mluvil o Bohu a Jeho lásce. Jako příklad uvedl podobenství o marnotratném synovi, které nejen že vypráví o zkušenosti hříchu a odpuštění, ale také o tom, jak milosrdný otec odpouští svému synovi nikoli trestem, ale láskyplným objetím.
„Něha je něco většího než logika světa. Je to neočekávaný způsob, jak dosáhnout spravedlnosti. Proto nesmíme nikdy zapomenout, že Boha neděsí naše hříchy, naše chyby, naše pády, ale děsí ho uzavření našich srdcí, nedostatek víry v Jeho lásku.“

Něha Boží lásky

Svatý otec též zmínil úryvky ze svého apoštolského listu Patris corde a dále řekl, že „ve zkušenosti Boží lásky je velká něha“ a že je „krásné myslet si, že prvním, kdo tuto skutečnost předal Ježíši, byl sám Josef.“
Pomohlo by nám to zamyslet se nad vlastními zkušenostmi této něhy a zeptat se sami sebe, zda jsme se stali jejími svědky. 
Papež všechny povzbudil, abychom odráželi Josefovo otcovství a nechali se proměnit něžnou Boží láskou k nám. Neboť něha není primárně emocionální nebo sentimentální záležitost: je to zkušenost, kdy se cítíme milováni a vítáni právě v naší chudobě a bídě, a tak proměněni Boží láskou.

Vykoupená slabost

Bůh se spoléhá na naše talenty, ale také na naše vlastní křehkosti, abychom zažili Jeho milost a rostli v lásce.
Petrův nástupce také připomněl zkušenost svatého Pavla, když během psaní komunitě v Korintu mu Pán řekl: „Stačí ti má milost, neboť má síla se projevuje ve slabosti.“ Papež František dodal, že tato zkušenost Boží něhy skrze naše slabosti vyžaduje, abychom byli „obráceni od pohledu Zlého, který ‚nás dává vidět a odsoudit naši křehkost‘, zatímco Duch svatý ‚ji vynáší na světlo něžnou láskou‘.“
„Proto je tak důležité setkat se s Božím milosrdenstvím, zvláště ve svátosti smíření, kde zakoušíme jeho pravdu a něhu. Víme, že Boží pravda nás neodsuzuje, ale naopak přijímá, objímá, podporuje a odpouští.“

Potřebujeme „revoluci něhy“, dodal papež a vyzval soudní systém, aby nezaměňoval vykoupení s trestem.
Z tohoto důvodu připomněl ty, kdo jsou ve vězení, a také uvedl, že je správné, aby za své zločiny zaplatili, „ale ještě správnější je, že ti, kdo udělali špatně, by měli mít možnost se ze své chyby vykoupit.“

Na závěr pronesl papež tuto modlitbu:

Svatý Josefe, otče v něžnosti,
nauč nás přijmout, že jsme milováni právě v tom, co je v nás nejslabší.
Dej, abychom nekladli žádnou překážku
mezi naší chudobou a velikostí Boží lásky.
Vzbuď v nás touhu přistoupit ke svátosti smíření,
aby nám bylo odpuštěno a abychom byli schopni něžně milovat
naše bratry a sestry v jejich chudobě.
Buď nablízku těm, kteří udělali špatně a platí za to cenu;
Pomoz jim najít nejen spravedlnost, ale i něhu, aby mohli začít znovu.
A naučit je, že první způsob, jak začít znovu,
je upřímně požádat o odpuštění.
Amen.

Zdroj: Vatican News, anglická redakce

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy

Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci s Komisí pro nauku víry České biskupské konference vydalo v češtině již druhou publikaci Národní služby pro ochranu nezletilých Italské biskupské konference nazvanou Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy.
20.05.2022

Drtinová/Hošek, nejen o Dívčí katolické střední škole

O Dívčí katolické střední škole Praze, a nejen o ní, hovoří v rozhovoru s Danielou Drtivou pro DVTV bývalý ředitel této školy Luboš Hošek.
20.05.2022

8 milionů od českých křesťanů zvyšuje soběstačnost potřebných na Blízkém východě

Oblast Blízkého východu se dlouhodobě potýká s ozbrojenými konflikty, humanitární a uprchlickou krizí. Díky finanční podpoře od českých věřících pomáhá Charita Česká republika lidem v Iráku a Libanonu zajistit zdroj obživy a uživit sebe i svoje rodiny. Desítky žen rozjely vlastní podnikání, desítky farmářů získaly znalosti a vybavení, a dokáží tak hospodařit i s rostoucím nedostatkem vody. Desítky mladých lidí mohou díky příspěvkům na školné a dopravu pokračovat ve studiu. V Libanonu prostředky pomohou s obnovou infrastruktury. Letošní kostelní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí proběhne už tuto neděli 22. května.
18.05.2022

Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí již tuto neděli

Již na tuto neděli (22. května) připadá Den modliteb za pronásledované křesťany a i letos proběhne kostelní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí. Její výtěžek pomůže opět těm, kteří to nejvíce potřebují, v oblasti Blízkého východu.
17.05.2022

Červená středa se bude letos konat 23. listopadu

Více než 60 % lidí žije v zemích, kde není dodržováno jedno ze základních lidských práv - svoboda vyznání. Téměř 300 milionů věřících zažívá podle papežské nadace Církev v nouzi každodenní pronásledování. U příležitosti Dne modliteb za pronásledované křesťany, který se koná vždy na 6. neděli velikonoční (ta letos připadá na 22. května), zveřejňujeme i datum příští Červené středy, která se letos uskuteční 23. listopadu.
17.05.2022