Další krok k prohlášení sv. Ireneje z Lyonu učitelem církve

Kardinál Marcello Semeraro, prefekt Kongregace pro svatořečení, přednesl papeži návrh na započtení sv. Ireneje z Lyonu mezi učitele církve. Během téže audience František rovněž schválil vydání tří dekretů o heroických ctnostech.
Publikováno: 20. 1. 2022 14:30

Jak čteme v dnešním tiskovém sdělení, prefekt Kongregace pro svatořečení předložil papeži souhlas plenárního shromáždění tohoto vatikánského dikasteria ohledně udělení titulu učitel všeobecné církve sv. Ireneji z Lyonu.

Sv. Irenej z Lyonu se narodil ve Smyrně, v dnešním Turecku, mezi léty 130 a 140. Biskupem Lyonu byl od roku 177 až do své smrti v roce 202. Lyonská diecéze je nejstarší na území Francie a po Římu také v Evropě. Irenej jako její druhý biskup proslul v boji s herezí dualismu, který hlásal, že člověk je božskou duší uvězněnou v materiálním těle. Za učitele církve bylo doposud uznáno 36 světců. 

Připomeňme, že František se o udělení tohoto titulu sv. Ireneji zmínil v minulosti nejméně dvakrát. V konverzaci s francouzskými biskupy na začátku roku 2018 a loni 7. října při setkání se skupinou katolicko-pravoslavného dialogu, kdy označil tohoto světce za “duchovní most mezi východními a západními křesťany”.

Dekrety o hrdinských ctnostech

Papež František rovněž schválil vydání dekretů o hrdinském stupni ctností tří italských řeholníků. Prvním je Francesco Saverio Toppi (26. června 1925 - 2. dubna 2007), kapucín a pozdější arcibiskup prelát pompejského poutního místa P. Marie Růžencové, od jehož smrti uplynulo teprve necelých 14 let. A dále dvě řeholní sestry žijící na přelomu 19. a 20 století: Maria Teresa (občanským jménem Raffaella) De Vincentini, (1. května 1872 - 23. listopadu 1936), zakladatelka kongregace malých dělnic svatých srdcí, a Gabriella (občanským jmenném Teresa) Borgarino (2. září 1880 - 1. ledna 1949) ze Společnosti dcer milosrdné lásky.

Zdroj: Vatican News, job

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k 2. neděli adventní

Přinášíme vám druhý pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, o mši svaté.
04.12.2022

Biskup Martin: „Svěřuji Bohu velkou bolest pozůstalých z Bašky“

Vražda mladého muže v Bašce na Frýdeckomístecku zasáhla nejen farnost, ale celou diecézi. Biskup Martin David ujišťuje pozůstalé o svých modlitbách a blízkosti. Dnes ráno se zaměstnanci Biskupství ostravsko-opavského za zemřelého modlili na svém adventním duchovním setkání. Biskup Martin David vzpomněl, že mladého muže před nedávnem biřmoval.
02.12.2022

Pozvání k návštěvě INSPIRACE na vánočních trzích v Praze

Upřímně Vás zveme k návštěvě prodejního stánku školní chráněné dílny Inspirace při Dívčí katolické střední škole. Na horní části Václavského náměstí v rámci tradičních adventních trhů zde ve dnech 25. 11. - 22. 12. naleznete originální výrobky handicapovaných absolventek Dívčí školy, které po studiu v Dívčí škole, respektive její chráněné dílně, nalezly i zaměstnání…. Děkujeme!
01.12.2022

Vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ky Střední zdravotnické školy Evangelické akademie, Šimáčkova 1, 628 00 Brno – Líšeň

Synodní rada Českobratrské církve evangelické vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele/ky škol Evangelické akademie v Brně. Přihlášky k výběrovému řízení obsahující profesní životopis, motivační dopis a výpis z Rejstříku trestů zájemci doručí nejpozději do: 30. ledna 2023. Předpokládaný nástup do funkce je 1. srpna 2023.
01.12.2022

Úmysl Apoštolátu modlitby na měsíc prosinec 2022

Modleme se, aby rozvojové a dobrovolnické organizace nacházely osoby ochotné zapojit se do společného dobra a neustále hledat nové způsoby spolupráce na mezinárodní úrovni.
01.12.2022