Další krok k prohlášení sv. Ireneje z Lyonu učitelem církve

Kardinál Marcello Semeraro, prefekt Kongregace pro svatořečení, přednesl papeži návrh na započtení sv. Ireneje z Lyonu mezi učitele církve. Během téže audience František rovněž schválil vydání tří dekretů o heroických ctnostech.
Publikováno: 20. 1. 2022 14:30

Jak čteme v dnešním tiskovém sdělení, prefekt Kongregace pro svatořečení předložil papeži souhlas plenárního shromáždění tohoto vatikánského dikasteria ohledně udělení titulu učitel všeobecné církve sv. Ireneji z Lyonu.

Sv. Irenej z Lyonu se narodil ve Smyrně, v dnešním Turecku, mezi léty 130 a 140. Biskupem Lyonu byl od roku 177 až do své smrti v roce 202. Lyonská diecéze je nejstarší na území Francie a po Římu také v Evropě. Irenej jako její druhý biskup proslul v boji s herezí dualismu, který hlásal, že člověk je božskou duší uvězněnou v materiálním těle. Za učitele církve bylo doposud uznáno 36 světců. 

Připomeňme, že František se o udělení tohoto titulu sv. Ireneji zmínil v minulosti nejméně dvakrát. V konverzaci s francouzskými biskupy na začátku roku 2018 a loni 7. října při setkání se skupinou katolicko-pravoslavného dialogu, kdy označil tohoto světce za “duchovní most mezi východními a západními křesťany”.

Dekrety o hrdinských ctnostech

Papež František rovněž schválil vydání dekretů o hrdinském stupni ctností tří italských řeholníků. Prvním je Francesco Saverio Toppi (26. června 1925 - 2. dubna 2007), kapucín a pozdější arcibiskup prelát pompejského poutního místa P. Marie Růžencové, od jehož smrti uplynulo teprve necelých 14 let. A dále dvě řeholní sestry žijící na přelomu 19. a 20 století: Maria Teresa (občanským jménem Raffaella) De Vincentini, (1. května 1872 - 23. listopadu 1936), zakladatelka kongregace malých dělnic svatých srdcí, a Gabriella (občanským jmenném Teresa) Borgarino (2. září 1880 - 1. ledna 1949) ze Společnosti dcer milosrdné lásky.

Zdroj: Vatican News, job

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy

Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci s Komisí pro nauku víry České biskupské konference vydalo v češtině již druhou publikaci Národní služby pro ochranu nezletilých Italské biskupské konference nazvanou Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy.
20.05.2022

Drtinová/Hošek, nejen o Dívčí katolické střední škole

O Dívčí katolické střední škole Praze, a nejen o ní, hovoří v rozhovoru s Danielou Drtivou pro DVTV bývalý ředitel této školy Luboš Hošek.
20.05.2022

8 milionů od českých křesťanů zvyšuje soběstačnost potřebných na Blízkém východě

Oblast Blízkého východu se dlouhodobě potýká s ozbrojenými konflikty, humanitární a uprchlickou krizí. Díky finanční podpoře od českých věřících pomáhá Charita Česká republika lidem v Iráku a Libanonu zajistit zdroj obživy a uživit sebe i svoje rodiny. Desítky žen rozjely vlastní podnikání, desítky farmářů získaly znalosti a vybavení, a dokáží tak hospodařit i s rostoucím nedostatkem vody. Desítky mladých lidí mohou díky příspěvkům na školné a dopravu pokračovat ve studiu. V Libanonu prostředky pomohou s obnovou infrastruktury. Letošní kostelní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí proběhne už tuto neděli 22. května.
18.05.2022

Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí již tuto neděli

Již na tuto neděli (22. května) připadá Den modliteb za pronásledované křesťany a i letos proběhne kostelní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí. Její výtěžek pomůže opět těm, kteří to nejvíce potřebují, v oblasti Blízkého východu.
17.05.2022

Červená středa se bude letos konat 23. listopadu

Více než 60 % lidí žije v zemích, kde není dodržováno jedno ze základních lidských práv - svoboda vyznání. Téměř 300 milionů věřících zažívá podle papežské nadace Církev v nouzi každodenní pronásledování. U příležitosti Dne modliteb za pronásledované křesťany, který se koná vždy na 6. neděli velikonoční (ta letos připadá na 22. května), zveřejňujeme i datum příští Červené středy, která se letos uskuteční 23. listopadu.
17.05.2022