Předseda evropských biskupů k situaci na Ukrajině

Kardinál Jean-Claude Hollericha SJ, předseda Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE), vydal prohlášení k situaci na Ukrajině a v Evropě a vyzývá evropské vlády, aby přijaly uprchlíky z Ukrajiny. "Je naším posláním, odpovědností a povinností přijmout je a chránit jako bratry a sestry."
Publikováno: 24. 2. 2022 16:45

Jsem hluboce znepokojen posledními zprávami o stupňujících se vojenských akcích Ruské federace na Ukrajině, které otevírají alarmující scénář ozbrojeného konfliktu způsobujícího strašlivé lidské utrpení, smrt a zkázu. Mír na celém evropském kontinentu i mimo něj dnes čelí vážnému ohrožení.


Jménem biskupů Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE) bych rád znovu zdůraznil naši bratrskou blízkost a solidaritu s lidem a institucemi Ukrajiny.

Sdílíme pocity úzkosti a znepokojení papeže Františka a apelujeme na ruské úřady, aby se zdržely dalších nepřátelských akcí, které by způsobily ještě větší utrpení a nerespektovaly zásady mezinárodního práva. Válka je vážnou urážkou lidské důstojnosti a na našem kontinentu pro ni není místo.

Proto naléhavě žádáme mezinárodní společenství, včetně Evropské unie, aby nepřestávalo usilovat o mírové řešení této krize prostřednictvím diplomatického dialogu. Vyzýváme evropské vedoucí představitele, kteří se dnes sešli na zvláštním zasedání Evropské rady, aby projevili jednotu a podpořili opatření na podporu deeskalace a budování důvěry a zároveň se vyhnuli jakýmkoli krokům, které by mohly potenciálně posílit násilný konflikt.

S ohledem na vznikající humanitární situaci vyvolanou probíhajícími bojovými akcemi vyzýváme evropské společnosti a vlády, aby přijaly uprchlíky, kteří prchají ze své vlasti na Ukrajině před válkou a násilím a hledají mezinárodní ochranu. Je naším posláním, odpovědností a povinností přijmout je a chránit jako bratry a sestry.

Připojujeme se k papeži Františkovi a modlíme se k Panně Marii, Královně míru, aby Pán osvítil ty, kdo nesou politickou odpovědnost, aby "vážně zpytovali své svědomí před Bohem, který je Bohem míru, a ne války, který je Otcem všech, a ne jen některých, který chce, abychom byli bratry, a ne nepřáteli"."

 Jean-Claude kardinál Hollerich SJ lucemburský arcibiskup předseda COMECE.

Překlad: Vatican News

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k 2. neděli adventní

Přinášíme vám druhý pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, o mši svaté.
04.12.2022

Biskup Martin: „Svěřuji Bohu velkou bolest pozůstalých z Bašky“

Vražda mladého muže v Bašce na Frýdeckomístecku zasáhla nejen farnost, ale celou diecézi. Biskup Martin David ujišťuje pozůstalé o svých modlitbách a blízkosti. Dnes ráno se zaměstnanci Biskupství ostravsko-opavského za zemřelého modlili na svém adventním duchovním setkání. Biskup Martin David vzpomněl, že mladého muže před nedávnem biřmoval.
02.12.2022

Pozvání k návštěvě INSPIRACE na vánočních trzích v Praze

Upřímně Vás zveme k návštěvě prodejního stánku školní chráněné dílny Inspirace při Dívčí katolické střední škole. Na horní části Václavského náměstí v rámci tradičních adventních trhů zde ve dnech 25. 11. - 22. 12. naleznete originální výrobky handicapovaných absolventek Dívčí školy, které po studiu v Dívčí škole, respektive její chráněné dílně, nalezly i zaměstnání…. Děkujeme!
01.12.2022

Vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ky Střední zdravotnické školy Evangelické akademie, Šimáčkova 1, 628 00 Brno – Líšeň

Synodní rada Českobratrské církve evangelické vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele/ky škol Evangelické akademie v Brně. Přihlášky k výběrovému řízení obsahující profesní životopis, motivační dopis a výpis z Rejstříku trestů zájemci doručí nejpozději do: 30. ledna 2023. Předpokládaný nástup do funkce je 1. srpna 2023.
01.12.2022

Úmysl Apoštolátu modlitby na měsíc prosinec 2022

Modleme se, aby rozvojové a dobrovolnické organizace nacházely osoby ochotné zapojit se do společného dobra a neustále hledat nové způsoby spolupráce na mezinárodní úrovni.
01.12.2022