Předseda evropských biskupů k situaci na Ukrajině

Kardinál Jean-Claude Hollericha SJ, předseda Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE), vydal prohlášení k situaci na Ukrajině a v Evropě a vyzývá evropské vlády, aby přijaly uprchlíky z Ukrajiny. "Je naším posláním, odpovědností a povinností přijmout je a chránit jako bratry a sestry."
Publikováno: 24. 2. 2022 16:45

Jsem hluboce znepokojen posledními zprávami o stupňujících se vojenských akcích Ruské federace na Ukrajině, které otevírají alarmující scénář ozbrojeného konfliktu způsobujícího strašlivé lidské utrpení, smrt a zkázu. Mír na celém evropském kontinentu i mimo něj dnes čelí vážnému ohrožení.


Jménem biskupů Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE) bych rád znovu zdůraznil naši bratrskou blízkost a solidaritu s lidem a institucemi Ukrajiny.

Sdílíme pocity úzkosti a znepokojení papeže Františka a apelujeme na ruské úřady, aby se zdržely dalších nepřátelských akcí, které by způsobily ještě větší utrpení a nerespektovaly zásady mezinárodního práva. Válka je vážnou urážkou lidské důstojnosti a na našem kontinentu pro ni není místo.

Proto naléhavě žádáme mezinárodní společenství, včetně Evropské unie, aby nepřestávalo usilovat o mírové řešení této krize prostřednictvím diplomatického dialogu. Vyzýváme evropské vedoucí představitele, kteří se dnes sešli na zvláštním zasedání Evropské rady, aby projevili jednotu a podpořili opatření na podporu deeskalace a budování důvěry a zároveň se vyhnuli jakýmkoli krokům, které by mohly potenciálně posílit násilný konflikt.

S ohledem na vznikající humanitární situaci vyvolanou probíhajícími bojovými akcemi vyzýváme evropské společnosti a vlády, aby přijaly uprchlíky, kteří prchají ze své vlasti na Ukrajině před válkou a násilím a hledají mezinárodní ochranu. Je naším posláním, odpovědností a povinností přijmout je a chránit jako bratry a sestry.

Připojujeme se k papeži Františkovi a modlíme se k Panně Marii, Královně míru, aby Pán osvítil ty, kdo nesou politickou odpovědnost, aby "vážně zpytovali své svědomí před Bohem, který je Bohem míru, a ne války, který je Otcem všech, a ne jen některých, který chce, abychom byli bratry, a ne nepřáteli"."

 Jean-Claude kardinál Hollerich SJ lucemburský arcibiskup předseda COMECE.

Překlad: Vatican News

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Videospot: Charita pomáhá už 100 let

Charita Česká republika pomáhá už celé jedno století. Potřebné provází na cestě životem od bezbranného dětství až do bezmocného stáří.
23.06.2022

Charita Česká republika slaví 100 let, po revoluci stál za její obnovou arcibiskup Jan Graubner

Charita vyrostla z přirozené potřeby pomáhat potřebným. V Československu vznikla jako systematicky fungující organizace právě před 100 lety a po pádu komunistického režimu, který se její činnost snažil zastavit, ji církev vybudovala v podstatě znovu. Předseda České biskupské konference arcibiskup Jan Graubner a ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo dnes symbolicky zahájili oslavy tohoto významného jubilea, které budou probíhat až do příštího roku a představí nejen historii Charity a její nejvýznamnější milníky, ale především její současnost, významné projekty a služby, které poskytuje potřebným.
23.06.2022

Živé přenosy na TV Noe v červenci

Televize Noe bude s námi (vámi) po celou dobu velehradských slavností. Bude také živě přenášet na YT kanále Církev.cz přenos z Národního synodálního setkání a nejen to. Přinášíme přehled všech aktuálních živých přenosů TV Noe v červenci.
22.06.2022

Jáhenská svěcení v roce 2022

Přinášíme přehled jáhenských svěcení, která proběhla nebo proběhnou v roce 2022. Z již již uskutečných si můžete prohlédnout přiložené fotografie.
22.06.2022

Velehrad ožije v prvním červencovém týdnu

První týden v červenci bude na Velehradě rušno. 4.- 5. 7. se na tomto významném moravském poutní místě uskuteční již 23. ročník Dnů lidí dobré vůle, na které 6. 7. naváže celodenní Národní synodální setkání. Týden zakončí 132. plenární zasedání ČBK ve dnech 7. – 8. 7.
22.06.2022