Prohlášení provinciála dominikánů k situaci na Ukrajině

Provinciál České dominikánské provincie se připojuje k prohlášení České biskupské konference ze dne 24. února 2022, které jednoznačně odsuzuje ruskou agresi na Ukrajině a vyjadřuje Ukrajině svou plnou podporu. Morální podporu vyslovuji předsedovi vlády České republiky Petru Fialovi v jeho prohlášeních a jeho krocích.
Publikováno: 25. 2. 2022 14:30

Foto: Martina Řehořová, Člověk a víra

V rámci dominikánské rodiny vyjádřil provinciál svou podporu a solidaritu bratru Jarosławu Krawiecovi, vikáři dominikánů na Ukrajině, a provinciálům polské a slovenské dominikánské provincie, jejichž bratři na Ukrajině působí.
Dominikáni se připojují k modlitbám, postu a ke sloužení mší svatých za mír. Je třeba se rovněž modlit za politické představitele Evropy a USA, aby dokázali na kritickou situaci odpovídajícím způsobem reagovat. V naší zemi žijí a pracují tisíce občanů ukrajinské národnosti, je proto třeba vyjádřit jim plnou podporu. Je také nezbytné vyvarovat se jakýchkoliv projevů konfrontace a nenávisti k občanům ruské národnosti, kteří v naší zemi rovněž žijí. Nově vzniklá situace je vážná, a od každého z nás vyžaduje úsilí na cestě k míru a spravedlnosti.

Fr. Lukáš Jan Fošum OP, provinciál České dominikánské provincie

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Videospot: Charita pomáhá už 100 let

Charita Česká republika pomáhá už celé jedno století. Potřebné provází na cestě životem od bezbranného dětství až do bezmocného stáří.
23.06.2022

Charita Česká republika slaví 100 let, po revoluci stál za její obnovou arcibiskup Jan Graubner

Charita vyrostla z přirozené potřeby pomáhat potřebným. V Československu vznikla jako systematicky fungující organizace právě před 100 lety a po pádu komunistického režimu, který se její činnost snažil zastavit, ji církev vybudovala v podstatě znovu. Předseda České biskupské konference arcibiskup Jan Graubner a ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo dnes symbolicky zahájili oslavy tohoto významného jubilea, které budou probíhat až do příštího roku a představí nejen historii Charity a její nejvýznamnější milníky, ale především její současnost, významné projekty a služby, které poskytuje potřebným.
23.06.2022

Živé přenosy na TV Noe v červenci

Televize Noe bude s námi (vámi) po celou dobu velehradských slavností. Bude také živě přenášet na YT kanále Církev.cz přenos z Národního synodálního setkání a nejen to. Přinášíme přehled všech aktuálních živých přenosů TV Noe v červenci.
22.06.2022

Jáhenská svěcení v roce 2022

Přinášíme přehled jáhenských svěcení, která proběhla nebo proběhnou v roce 2022. Z již již uskutečných si můžete prohlédnout přiložené fotografie.
22.06.2022

Velehrad ožije v prvním červencovém týdnu

První týden v červenci bude na Velehradě rušno. 4.- 5. 7. se na tomto významném moravském poutní místě uskuteční již 23. ročník Dnů lidí dobré vůle, na které 6. 7. naváže celodenní Národní synodální setkání. Týden zakončí 132. plenární zasedání ČBK ve dnech 7. – 8. 7.
22.06.2022