Českobudějovický biskup Vlastimil Kročil mezi uprchlíky a charitní pomoc

V neděli 6. března se při bohoslužbách v kostelích českobudějovické diecéze četl list biskupa Vlastimila, v němž povzbuzuje věřící k pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Mimo jiné v něm vyzval: „Nikdo z nás by neměl zůstat lhostejným! Všichni bychom se měli snažit podle svých možností hledat konkrétní způsob pomoci, ať již materiální či duchovní.“ Že pak nezůstává pouze u slov, dokazují i aktivity českobudějovického biskupa a také Diecézní charity.
Publikováno: 7. 3. 2022 11:15

Účinná je spolupráce Diecézní charity s Asistenčním centrem v Plané u Českých Budějovic, které bylo zřízeno Krajským úřadem. Vyřizování potřebných formalit pro pobyt v České republice vyžaduje určitý čas, a tak dobrovolníkům z Českobudějovické diecézní charity byla svěřena starost a péče o ty nejmenší, pro něž je vyhrazen dětský koutek. Laskavost, vstřícnost a ochota pomoci komukoliv je však patrná u všech a vůči všem, ne pouze těm nejmenším.

V sobotu 5. března biskup Vlastimil navštívil Krajské asistenční centrum, aby se na místě setkal nejen se zástupci Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje a Krajského ředitelství policie, ale především s těmi, kteří jsou postiženi válkou. Po setkání s nimi, biskup řekl: „Jsou to velmi silné okamžiky, když napřímo slyším o hrůzách, které se dějí na Ukrajině. Z tváří ukrajinských žen a dětí však vyzařuje velká vděčnost za srdečné přijetí, za což nepřestávají děkovat.“

Vzhledem k tomu, že mezi ukrajinskými uprchlíky je velký počet věřících křesťanů, lze očekávat, že ze strany církve dojde ještě k posílení již přítomné duchovní služby přímo v Asistenčním centru. Podle biskupových slov, nechybí v českobudějovické diecézi ani velkorysá vstřícnost farních společenství, která jsou připravena pomáhat v následujícím období, kdy budou stále přicházející uprchlíci ubytováváni na různých místech v kraji. Závěrem pak biskup Vlastimil dodal: „S vědomím, že i když postiženým válkou nemůže naše pomoc plně nahradit domovy a rodiny, přesto se pro ně může stát dotekem Boží dobroty a lásky, která zmírní jejich utrpení.“

Zdroj: Biskupství českobudějovické

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Biskup Pavel Konzbul: Vidět, žít a vyznat

Biskupové od nás i ze zahraničí, zástupce apoštolské nunciatury, členové kapitul, rektoři seminářů a další osobnosti církevního života se sjeli do Brna, aby přivítali nově jmenovaného 14. diecézního biskupa brněnského Mons. Pavla Konzbula.
29.06.2022

Arcibiskup Jan Graubner obdržel pallium

Z rukou Svatého otce Františka obdržel dnes, na svátek sv. Petra a Pavla, ve svatopeterské bazilice ve Vatikánu, nastupující pražský arcibiskup Jan Graubner pallium.
29.06.2022

New Generation z Kyjeva v Nové Pace

Sbor Jednoty bratrské v Nové Pace připravil bydlení pro uprchlíky z Ukrajiny v Hotelu Centrál i v dalších bytech a domech. To vše je propojeno s křesťanskou bilingvní (ukrajinština a angličtina) školou New Generation z Kyjeva, kterou vedení školy Brána navštívilo před čtyřmi lety. Nyní její ředitelka hledala místo, kde by mohly složit hlavu rodiny spojené s touto školou (asi 100 osob), ale i samotná škola obnovit každodenní výuku. Společenství pomohlo sehnat prostory, kde jsou každý den vyučovány ukrajinské děti, které se přestěhovaly s rodiči do Nové Paky, a některé jsou nadále vyučovány online. Škola NG spolupracuje s Bránou: chodí tam na obědy, učí se česky, dělají výlety a podobně. Je to oboustranně obohacující spolupráce. V současnosti dochází k registraci všech ukrajinských dětí do školy Brána, i když ještě není jisté, jestli zde všechny zůstanou na další školní rok nebo se vrátí do své země.
28.06.2022

Novinky v novopacké škole Brána

Počátkem roku 2021 škola Brána se zřizovatelem, jímž je Sbor Jednoty bratrské v Nové Pace, došla k rozhodnutí otevřít k mateřské a základní škole další stupeň vzdělávání. Vysoká škola to zatím není, ale střední ano. Už dlouhá léta v Nové Pace vnímali, že učňovské školství potřebuje pozvednout. Jde zejména na chlapce. Mnoho rodičů, než aby syna poslali na „učňák“, raději se ho snaží za každou cenu protlačit na obor s maturitou, i když je jasné, že je spíše praktik. V církevním školství nyní existuje pouze jedna obdobná škola tohoto typu, na Moravě. Rozhodnutí padlo na obor Instalatér plus. Plus znamená rozšíření studia s přesahem do dalších příbuzných oborů, zejména elektro a stavební. Tato Mistrovská střední výhledově cílí i na maturitu. Prioritou je bezpečné prostředí – to, co mnoho současných škol postrádá. Proto byl současně založen pro vzdálenější zájemce i Domov mládeže. Střední škola zahájí činnost 1. září 2022.
28.06.2022

Videospot: Charita pomáhá už 100 let

Charita Česká republika pomáhá už celé jedno století. Potřebné provází na cestě životem od bezbranného dětství až do bezmocného stáří.
23.06.2022