Českobudějovický biskup Vlastimil Kročil mezi uprchlíky a charitní pomoc

V neděli 6. března se při bohoslužbách v kostelích českobudějovické diecéze četl list biskupa Vlastimila, v němž povzbuzuje věřící k pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Mimo jiné v něm vyzval: „Nikdo z nás by neměl zůstat lhostejným! Všichni bychom se měli snažit podle svých možností hledat konkrétní způsob pomoci, ať již materiální či duchovní.“ Že pak nezůstává pouze u slov, dokazují i aktivity českobudějovického biskupa a také Diecézní charity.
Publikováno: 7. 3. 2022 11:15

Účinná je spolupráce Diecézní charity s Asistenčním centrem v Plané u Českých Budějovic, které bylo zřízeno Krajským úřadem. Vyřizování potřebných formalit pro pobyt v České republice vyžaduje určitý čas, a tak dobrovolníkům z Českobudějovické diecézní charity byla svěřena starost a péče o ty nejmenší, pro něž je vyhrazen dětský koutek. Laskavost, vstřícnost a ochota pomoci komukoliv je však patrná u všech a vůči všem, ne pouze těm nejmenším.

V sobotu 5. března biskup Vlastimil navštívil Krajské asistenční centrum, aby se na místě setkal nejen se zástupci Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje a Krajského ředitelství policie, ale především s těmi, kteří jsou postiženi válkou. Po setkání s nimi, biskup řekl: „Jsou to velmi silné okamžiky, když napřímo slyším o hrůzách, které se dějí na Ukrajině. Z tváří ukrajinských žen a dětí však vyzařuje velká vděčnost za srdečné přijetí, za což nepřestávají děkovat.“

Vzhledem k tomu, že mezi ukrajinskými uprchlíky je velký počet věřících křesťanů, lze očekávat, že ze strany církve dojde ještě k posílení již přítomné duchovní služby přímo v Asistenčním centru. Podle biskupových slov, nechybí v českobudějovické diecézi ani velkorysá vstřícnost farních společenství, která jsou připravena pomáhat v následujícím období, kdy budou stále přicházející uprchlíci ubytováváni na různých místech v kraji. Závěrem pak biskup Vlastimil dodal: „S vědomím, že i když postiženým válkou nemůže naše pomoc plně nahradit domovy a rodiny, přesto se pro ně může stát dotekem Boží dobroty a lásky, která zmírní jejich utrpení.“

Zdroj: Biskupství českobudějovické

Autor článku:
TS ČBK

Související články