banner sekce
Sekce

Školství

Výběrové řízení na místo ředitele/ky školské právnické osoby Veselá škola

Arcibiskupství pražské vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele/ky školské právnické osoby Veselá škola - církevní základní škola a základní umělecká škola. Předpokládaný nástup do funkce: 1. červenec 2022 Přihlášky posílejte do: 5. května 2022 do 12:00 hod. Na adresu: Arcibiskupství pražské sekretariát generálního vikáře Mons. Jana Balíka (Mgr. Anna Brabcová) Hradčanské nám. 56/16 119 02 Praha 1
Publikováno: 29. 3. 2022 11:15

Požadavky:

•         vzdělání a pedagogická praxe podle zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

•         znalost problematiky řízení školství a školských a pracovněprávních předpisů,

•         alespoň započaté vzdělání v oblasti školského managementu dle § 3 zákona č.563/2004 Sb.,

•         organizační, komunikační a řídící schopnosti,

•         praxe s vedením týmů alespoň o 5 členech,

•         osobní či profesní zkušenosti ve školství min. 4 roky, výhodou zkušenost ve školství církevním,

•         orientace v prostředí katolické církve a eventuálně dalších křesťanských církví,

•         občanská a morální bezúhonnost.

K přihlášce přiložte:

•         písemný návrh koncepce ŠPO Veselá škola - církevní základní škola a základní umělecká škola s vizí posílení kvality a rozvoje této církevní školy, v souladu se vzdělávací soustavou ČR a požadavky církve, (max. rozsah 5 normostran A4), včetně souhlasu se zveřejněním předložené koncepce (datovaná a podepsaná),

•         motivační dopis max. na 2 normostrany A4,

•         podrobný strukturovaný životopis,

•         úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání, včetně vzdělání ve školském managementu),

•         přehled dosavadní praxe s přesným časovým vymezením,

•         výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

•         lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu dané funkce (ne starší 2 měsíců),

•         dvě písemné reference o své osobě, jedna musí být vždy od katolického kněze.

Předpokládaný nástup do funkce: 1. červenec 2022

Přihlášky posílejte do: 5. května 2022 do 12:00 hod.

Arcibiskupství pražské si vyhrazuje právo výběrové řízení prodloužit, zrušit, případně neobsadit pracovní pozici, pokud uchazeči nenaplní očekávání zřizovatele.

Informace o zpracování osobních údajů

Uchazeč bere na vědomí, že vyhlašovatel výběrového řízení bude zpracovávat jeho osobní údaje pro účely provedení výběrového řízení a posouzení vhodnosti uchazečů. Zpracování osobních údajů probíhá z titulu plnění smlouvy nebo provádění předsmluvních opatření ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“).

Soubory ke stažení

Autor článku:
Mgr. Marta Vacušková

Další aktuality

Drtinová/Hošek, nejen o Dívčí katolické střední škole

O Dívčí katolické střední škole Praze, a nejen o ní, hovoří v rozhovoru s Danielou Drtivou pro DVTV bývalý ředitel této školy Luboš Hošek.
20.05.2022

Výuka anglického jazyka na střední odborné škole

Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola přijme pedagoga, studenta vyššího ročníku VŠ nebo odborníka z praxe na výuku anglického jazyka na částečný úvazek (v rozsahu 14 eventuálně 18 vyučovacích hodin za týden v 1. -3. ročníku SOŠ + kombinované studium - dospělí). Termíny výuky na SOŠ po domluvě a v kombinované formě v pátek a výjimečně v sobotu. Nástup možný od 1.9. 2022. Strukturovaný životopis zasílejte do 31.5.2022.
06.05.2022

Výběrové řízení na místo ředitele/ky školské právnické osoby Církevní gymnázium Kutná Hora

Biskupství královéhradecké jako zřizovatel vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na místo ŘEDITELE ŠKOLSKÉ PRÁVNICKÉ OSOBY CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM V KUTNÉ HOŘE se sídlem Jiřího z Poděbrad 288, 284 01 Kutná Hora s nástupem od 1. 9. 2022.
13.04.2022

Staň se Mendelem - pozvání do kláštera sv. Tomáše v Praze

V roce 2022 slavíme 200 let od narození G. J. Mendela, augustiniánského opata na Starém Brně. Během celého roku se bude konat několik akcí k poznání jeho duchovního a vědeckého odkazu, k poznání člověka, který je uznáván jako otec genetiky. Zveme vás do Kláštera sv. Tomáše, Josefská 28/8, Praha 1 od 25. 4. do 29. 4. 2022, kde vás příběhem objevení zákonů dědičnosti provedou studenti augustiniánského gymnázia v Praze. Rezervace pro školní skupiny na tel. +420 602 301 903 nebo na mailu mendel@augustiniani.cz
04.04.2022

Bratrská škola hledá nové pedagogy

Na školní rok 2022/2023 hledáme do týmu báječné pedagogy / pedagožky: učitele / učitelku na II. stupeň - Ma, Fy, Che, Př, Inf /ideálně tyto kombinace/. Pošli životopis nebo rovnou zavolej řediteli školy: Mgr. Rostislav Konopa Tel.: 724 02 53 54 E-mail: rostislav.konopa@bratrska.cz www.bratrska.cz
30.03.2022