Uprchlíci z Ukrajiny: Mohou u nás ke svatému přijímání?

Mohou uprchlíci z Ukrajiny, kteří jsou řeckokatolíci nebo pravoslavného vyznání, přistupovat v České republice ke svatému přijímání a k dalším svátostem?
Publikováno: 31. 3. 2022 11:45

Ilustrační foto: Vladimír Bimka, ČaV

Řeckokatolíci jsou křesťané východních církví, kteří jsou s katolickou církví v plném společenství. Mohou tedy u nás přijímat svátosti bez zaváhání, zvláště eucharistický stůl je jim plně k dispozici.

Pravoslavní, tedy východní křesťané, kteří s katolickou církví nejsou v plném společenství, s námi přesto sdílejí ohledně svátostí stejnou víru a mají rovněž apoštolskou posloupnost - všechny jejich svátosti jsou tedy podle katolického chápání platné. Katoličtí udělovatelé jim proto v souladu s kanonickým právem mohou platně a dovoleně udělit tyto svátosti: svátost smíření, eucharistii a pomazání nemocných. Podmínkou je, že o to sami požádají, jsou řádně připraveni a jejich pravoslavný udělovatel není rozumně dosažitelný. Tématem se zabývá dokument ČBK z roku 2002 „Společenství ve svátostech s křesťany jiných církví“ (v příloze ke stažení).

Shrneme-li výše řečené, tak za současné situace je možné podávat eucharistii, zpovídat i udělovat svátost nemocných jak řeckokatolíkům, tak pravoslavným. V obou případech je potřebné je informovat, kde je nejbližší farnost, kněz a bohoslužba jejich církve. Pokud jsou v dané chvíli těžko dostupné, pak jim přijetí svátostí umožněme bez dodatečných podmínek. Příchozí z Ukrajiny mají zpravidla přísnější obecnou postní praxi včetně eucharistického postu, což je třeba s úctou respektovat, a mohou nás tím i inspirovat. Při podávání eucharistie na ruku je dobré východním křesťanům z Ukrajiny vysvětlit, že je to skutečná eucharistie, kterou mají přijmout hned na místě, a nikoli tzv. antidor, úlomek požehnaného chleba (tedy svátostina), který jsou jinak zvyklí si na konci své bohoslužby běžně odnášet domů a dělit se o něj s příbuznými, kteří nemohli přijít - což je pozůstatek a připomínka prvokřesťanské agapé.

Snažme se rovněž vyhovět žádostem o svátost smíření, i když neumíme ukrajinsky. Zpovědník sice nezachytí každý detail vyznání, ale když se mluví pomalu, je jádro vyznání srozumitelné a lze se i doptat. Buďme zvláště nyní velkorysými pastýři po vzoru Krista - Dobrého pastýře.

Kontakt na Apoštolský exarchát a bohoslužby řeckokatolické církve zde

Pravoslavné bohoslužby v České republice zde.

Spoluautoři textu: P. Stanislav Přibyl, P. Jan Kotas, P. Milan Hanuš

Soubory ke stažení

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Videospot: Charita pomáhá už 100 let

Charita Česká republika pomáhá už celé jedno století. Potřebné provází na cestě životem od bezbranného dětství až do bezmocného stáří.
23.06.2022

Charita Česká republika slaví 100 let, po revoluci stál za její obnovou arcibiskup Jan Graubner

Charita vyrostla z přirozené potřeby pomáhat potřebným. V Československu vznikla jako systematicky fungující organizace právě před 100 lety a po pádu komunistického režimu, který se její činnost snažil zastavit, ji církev vybudovala v podstatě znovu. Předseda České biskupské konference arcibiskup Jan Graubner a ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo dnes symbolicky zahájili oslavy tohoto významného jubilea, které budou probíhat až do příštího roku a představí nejen historii Charity a její nejvýznamnější milníky, ale především její současnost, významné projekty a služby, které poskytuje potřebným.
23.06.2022

Živé přenosy na TV Noe v červenci

Televize Noe bude s námi (vámi) po celou dobu velehradských slavností. Bude také živě přenášet na YT kanále Církev.cz přenos z Národního synodálního setkání a nejen to. Přinášíme přehled všech aktuálních živých přenosů TV Noe v červenci.
22.06.2022

Jáhenská svěcení v roce 2022

Přinášíme přehled jáhenských svěcení, která proběhla nebo proběhnou v roce 2022. Z již již uskutečných si můžete prohlédnout přiložené fotografie.
22.06.2022

Velehrad ožije v prvním červencovém týdnu

První týden v červenci bude na Velehradě rušno. 4.- 5. 7. se na tomto významném moravském poutní místě uskuteční již 23. ročník Dnů lidí dobré vůle, na které 6. 7. naváže celodenní Národní synodální setkání. Týden zakončí 132. plenární zasedání ČBK ve dnech 7. – 8. 7.
22.06.2022