banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Energetické úspory – nutnost a obrovská příležitost i pro církev

Úspory, finanční i environmentální, optimalizace chodu budov, bezpečnost, inovace, chytré řízení. To je jen základní výčet toho, jak se dnes skloňují energetické úspory, resp. energetická účinnost. Dnešní doba posouvá renovaci budov kupředu, a to díky novým technologiím, digitalizaci, systémům komunikace a ovládání. Nejde tedy již jen o stavební opatření, ale o celý systém integrující infrastrukturu, komunikaci a řízení. Stejně tak je zde příležitost budovy směřovat k vyšší soběstačnosti a odolnosti, i díky výrobě energie z obnovitelných zdrojů.
Publikováno: 1. 4. 2022 10:15

V budovách trávíme většinu času, i proto mají budovy sloužit lidem. Proto je nutné myslet i na vnitřní komfort budovy. V poslední době navíc prožíváme extrémní růst cen a obrovskou nejistotu v dlouhodobosti dodávek energie, stejně jako řada lidí padá do energetické chudoby.

Máme ale také příležitost s tím něco dělat. Evropská unie a vypadá to, že již nyní i Vláda ČR tlačí na zavádění nových technologií s cílem „ozelenit“ naši ekonomiku a prostředí okolo nás celkově. Má to být i ekonomická příležitost i odkaz pro budoucí generace. Tlak byl potvrzen tzv. Zelenou dohodu pro Evropu či balíčkem Fit for 55. Kromě tlaku na úspory energie tlačí legislativa i na snížení emisí skleníkových plynů, dekarbonizace vozových parků a obecně výrobu obnovitelné energie.

Klíčovou roli bude hrát financování projektů renovací budov. Již nyní jsou k dispozici některé dotační či bankovní produkty, které různým partnerům pomáhají zelené projekty financovat. Jde o Operační program životní prostředí (OPŽP), Národní plán obnovy (NPO), Nová zelená úsporám (NZÚ), Operační program Technologie a Aplikace pro Konkurenceschopnost (OPTAK) nebo také programy Evropské investiční banky (EIB) či Národní rozvojové banky (NRB). Podpora je nastavena vždy dle typu žadatele a předmětu poskytované finanční. Existují také různé formy financování – přímé dotace, vlastní prostředky, model EPC (energetické služby s garantovanou úsporou energie).

Národní plán obnovy (NPO), což je nový nástroj Evropské komise, bude podporovat úspory zejména v letech 2021-2023. Aktuálně je vyhlášena výzva s podáním žádosti do září 2022. V rámci výzvy je možné uvažovat o finanční podpoře řady stavební i energetických opatření. Důležitou podmínkou je úspora primární energie z neobnovitelných zdrojů v minimální výši 30 %. Důležitým parametrem je snížení konečné spotřeby energie. O dotaci mohou žádat i památkově chráněné a architektonicky cenné budovy, které musí zajisti snížení konečné spotřeby energie minimálně o 10 %. Subjekty církve jsou oprávněnými žadateli a vše potřebné se dozví ZDE.

Dalším zdrojem financování je Operační program Životní prostředí (OPŽP). Kromě zateplení, výměny otvorových výplní a dalších stavebních aktivit, nebo výměny kotle je podpora zacílena také na technologie pro akumulaci, úpravu a rozvodů tzv. „šedých“ a srážkových vod, rekonstrukci zelených střech nebo výměnu chlazení či modernizace osvětlení. První výzvu je možné očekávat v první polovině 2023. Výzvy budou zveřejňována ZDE. Aktuálně je již vyhlášena dotace na výměnu kotlů v domácnostech. Zrcadlově bude podobné projekty podporovat i Modernizační fond pro území Prahy, půjde o program ENERgov.

Programem podporující renovace rodinných i bytových domů je Nová zelená úsporám (NZÚ). Ten je nyní financován z Národního plánu obnovy a v budoucnu bude opět podporován z výnosů emisních povolenek. Program nabízí možnost podpory i hospodaření se srážkovou nebo vyčištěnou odpadní vodou či výměnu nevyhovujících zdrojů tepla na vytápění, a to vše navíc žadatel může zkombinovat v jedné žádosti. Subjekty církve jsou jako vlastníci bytových domů také oprávnění žadatelé. Všechny potřebné informace jsou uvedeny ZDE.

Zajímavou příležitostí budou výzvy v rámci Integrovaného regionální operačního programu (IROP). Ten navazuje na praxi z minulého období. Jeho primárním cílem není podpora energetických úspor, ale bude s nimi intenzivně pracovat při projektech cílených na renovace škol, komunitních center, apod. Informace o výzvách budou zveřejněny na webových stránkách IROP ZDE.

Velmi zajímavé ale i návodné informace o energetických úsporách jsou uvedeny také ZDE.

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Energetické úspory – nutnost a obrovská příležitost i pro církev

Úspory, finanční i environmentální, optimalizace chodu budov, bezpečnost, inovace, chytré řízení. To je jen základní výčet toho, jak se dnes skloňují energetické úspory, resp. energetická účinnost. Dnešní doba posouvá renovaci budov kupředu, a to díky novým technologiím, digitalizaci, systémům komunikace a ovládání. Nejde tedy již jen o stavební opatření, ale o celý systém integrující infrastrukturu, komunikaci a řízení. Stejně tak je zde příležitost budovy směřovat k vyšší soběstačnosti a odolnosti, i díky výrobě energie z obnovitelných zdrojů.
01.04.2022

Energetické úspory veřejných budov - výzva MŽP

Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo dotační výzvu na energetické úspory veřejných budov, která je určena i pro církevní vlastníky. Prostředky jsou určeny vlastníkům veřejných budov na provedení energeticky úsporné renovace pomocí kombinace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků a účinných technologií snižujících spotřebu energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie.
22.11.2021

Informační systém projektových záměrů

Ministerstvo pro místní rozvoj spouští Informační systém projektových záměrů (ISPZ), a to na stránkách www.projektovezamery.cz. Systém by měl sloužit jako databáze projektových záměrů, která bude sloužit např. k mapování absorpční kapacity, nastavení dotační politiky, tvorbě analýz a strategií.
22.07.2021

Oblast životního prostředí jako nový segment zájmu pro církevní žadatele

Životní prostředí je jednou z hlavních priorit Evropské unie pro příští programové období. Tomu odpovídá i objem prostředků určených na projekty v oblasti životního prostředí a udržitelných zdrojů energie. Je dobré se na tuto oblast zaměřit z pohledu žadatele a finanční prostředky v maximální možné míře využít.
09.07.2021

Dotační zdroje na předškolní péči, energetickou účinnost nebo rozvoj digitálních dovedností

Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo přehlednou grafiku evropských zdrojů pro nové programové období. Grafika ukazuje aktivity, na které lze čerpat a odkazuje na konkrétní dotační zdroj, tedy operační program či Národní plán obnovy.
01.07.2021