Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc duben 2022

Modleme se, abychom v Ukrajině nepřehlédli Ježíšovo zmučené Tělo a naše pomoc aby neochabovala.
Publikováno: 6. 4. 2022 10:00

Foto: Lucie Horníková (Člověk a Víra)

„Je nutné plakat na hrobech,“ prohlásil papež František na své cestě z Malty do Říma, když se jej ptali na desítky mrtvol pohozených na ulici ve městě Buča, některé se svázanýma rukama, jako by byly „popraveny“. Pohřbívat mrtvé je jedním ze skutků křesťanského milosrdenství. Jak se však člověk vůbec může ještě dívat na tolik utrpení, které (slovy papeže) je plodem „kruté a nesmyslné války, která jako každá válka znamená porážku pro všechny, pro nás všechny“ a trvá již více než měsíc? Všichni se shodnou na tom, že je třeba válku zavrhnout jako místo smrti, kde otcové a matky pohřbívají své děti, kde muži zabíjejí své lidské bratry, navíc spřízněné rodem, společnými dějinami, vírou i obřadem. Zdá se, že mocní vidět jaksi nemusí a nechtějí, protože umírají především ti chudí, ti nejchudší a nejkřehčí. Nástroje Kristova utrpení již nejsou „louč, lucerna, meč, sloup bičování, Veroničina rouška, žezlo z rákosu, důtky, hřeby, trnová koruna, kopí“ – v modlitbě ze 16. března papež František vykreslil ikonu zmučeného Kristova těla na Ukrajině:
„Pane Ježíši, narozený pod bombami padajícími na Kyjev, smiluj se nad námi!
Pane Ježíši, který jsi zemřel v náručí své matky v bunkru v Charkově, smiluj se nad námi!
Pane Ježíši, vyslaný ve dvaceti letech na frontu, smiluj se nad námi!
Pane Ježíši, který dosud vidíš ozbrojené ruce ve stínu svého kříže, smiluj se nad námi!“
Žijeme v době po zasvěcení celého světa, Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (25. 3. 2022)! Hlavní důvod k zasvěcení? Protože jiné řešení nevidíme. Přijatelné řešení současné krize není v rukou žádného člověka. Z lidských rukou vychází hrozby pro lidstvo samé! Stanuli jsme na pokraji propastné temnoty, v níž lidstvo, zdá se, znetvořuje svoji vlastní lidskou tvář. Mariino Srdce je větší než globální zloba. Nenechme zeslábnout náš zrak, naše oči a naše srdce falešnými zprávami. Nezemdlévejme v pomoci! Jednat je zapotřebí co nejrychleji. Ve službě člověku sloužíme Kristovu Tělu. Perspektivu dává zasvěcení v nás – stále živé.

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Biskup Martin: „Svěřuji Bohu velkou bolest pozůstalých z Bašky“

Vražda mladého muže v Bašce na Frýdeckomístecku zasáhla nejen farnost, ale celou diecézi. Biskup Martin David ujišťuje pozůstalé o svých modlitbách a blízkosti. Dnes ráno se zaměstnanci Biskupství ostravsko-opavského za zemřelého modlili na svém adventním duchovním setkání. Biskup Martin David vzpomněl, že mladého muže před nedávnem biřmoval.
02.12.2022

Pozvání k návštěvě INSPIRACE na vánočních trzích v Praze

Upřímně Vás zveme k návštěvě prodejního stánku školní chráněné dílny Inspirace při Dívčí katolické střední škole. Na horní části Václavského náměstí v rámci tradičních adventních trhů zde ve dnech 25. 11. - 22. 12. naleznete originální výrobky handicapovaných absolventek Dívčí školy, které po studiu v Dívčí škole, respektive její chráněné dílně, nalezly i zaměstnání…. Děkujeme!
01.12.2022

Vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ky Střední zdravotnické školy Evangelické akademie, Šimáčkova 1, 628 00 Brno – Líšeň

Synodní rada Českobratrské církve evangelické vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele/ky škol Evangelické akademie v Brně. Přihlášky k výběrovému řízení obsahující profesní životopis, motivační dopis a výpis z Rejstříku trestů zájemci doručí nejpozději do: 30. ledna 2023. Předpokládaný nástup do funkce je 1. srpna 2023.
01.12.2022

Úmysl Apoštolátu modlitby na měsíc prosinec 2022

Modleme se, aby rozvojové a dobrovolnické organizace nacházely osoby ochotné zapojit se do společného dobra a neustále hledat nové způsoby spolupráce na mezinárodní úrovni.
01.12.2022

Vedení COMECE a CEC navštíví příští týden Česko

V rámci probíhajícího českého předsednictví v Radě EU navštíví 7.-8. prosince 2022 Prahu ekumenická delegace Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE) a Konference evropských církvi (CEC).
30.11.2022