Katolická církev v ČR pomáhá Ukrajincům: Ubytování, potraviny ale i pomoc s integrací

Do konkrétní pomoci uprchlíkům z Ukrajiny se v České republice zapojily již téměř všechny diecéze a řada mužských i ženských řeholí. Největší pomoc spočívá v nabídce ubytování, které poskytla přímo biskupství, kláštery, ale i jednotlivé farnosti a farníci. Aktuálně se podařilo ubytovat již přes 6 tisíc uprchlíků a mnoha tisícům dalších je pravidelně poskytována jiná forma podpory. Více než 10 tisíc Ukrajinců již také využilo služeb Charit, včetně pomoci při hledání ubytování.
Publikováno: 11. 4. 2022 8:00

Ilustrační foto: Litoměřický Biskup Jan Baxant při návštěvě ukrajinských žen s dětmi ubytovaných v Diecézním domě v Litoměřicích, zdroj: Litoměřická diecéze

Ubytování

Přímo v objektech patřících diecézím a řeholím (fary, kláštery, penziony atd.) je v současné době ubytováno přes 6 tisíc uprchlíků z Ukrajiny. Diecéze i kláštery přitom připravují další stovky míst pro přijetí běženců. Mnoho farností již umístilo ukrajinské rodiny přímo do domácností svých farníků. „Tím, že se ukrajinští uprchlíci dostanou přímo do rodin, se cítí vítáni a přijímáni. Také se snadněji začnou orientovat v novém prostředí, lépe se adaptují a samozřejmě jim to pomůže i s učením českého jazyka,“ dodává P. Stanislav Přibyl, generální sekretář ČBK. Na koordinované pomoci diecéze, farnosti i řády spolupracují s pobočkami Charity ČR, která byla zřízena katolickou církví, aby poskytovala pomoc lidem v tísni, ohrožení a nouzi. Více než 10 tisíc uprchlíků využilo již služeb Charit při pomoci hledání ubytování.

Potravinová pomoc a sbírky

Některé řehole zajišťují pravidelně uprchlíkům obědy. Teplé jídlo připravují denně například ve svém stravovacím provozu Dcery Božské Lásky v Opavě a Milosrdné sestry sv. Kříže v Kroměříži. Bosí karmelitáni na Hradčanech svým Ukrajincům dováží obědy z Nemocnice pod Petřínem. Potravinová pomoc ve formě balíčků a trvanlivých potravin je poskytována přes Charity, farní společenství a řehole dalším desítkám tisíc uprchlíků. Sbírky potravinové pomoci pokračují po celé republice v téměř každé farnosti.

Kromě finanční Sbírky pro Ukrajinu, kterou koordinuje Charita ČR, pořádají diecézní Charity, farnosti i řehole další sbírky na konkrétní pomoc osobám, kterým již poskytly přístřeší a další pomoc u nás. Tisíce osob využily výtěžků z humanitárních sbírek, do kterých jsou zapojeny stovky dobrovolníků.
Další aktivity Charity i diecézí směřují pomoc i přes hranice přímo na Ukrajinu a do dalších zemí, kudy proud utečenců vede. Průběžně je shromažďována finanční a humanitární pomoc pro uprchlíky na Ukrajině a v Moldavsku. Charita ČR spolupracuje s humanitárními organizacemi v oblastech zasažených válkou a mnoho řeholí a farností pomáhá finančně přímo farnostem na Ukrajině.

Vzdělávání

Více než stovka ukrajinských dětí byla již přijata do církevních škol provozovaných řády a řeholemi, kde pro ně byly založeny integrační třídy. Dvě stovky ukrajinských dětí dochází v současné době pravidelně do středisek volného času salesiánů. 

Pomoc s integrací

Součástí pomoci katolické církve je také uprchlíkům usnadnit orientaci v českém prostředí, zapojit je do vzdělávacího a pracovního života nebo jim hledat dlouhodobější ubytování. Například Biskupské lesy ostravsko-opavské diecéze kromě ubytování nabízejí uprchlíkům i zaměstnání.
Tisícovce uprchlíků byly poskytnuty tlumočnické služby, mnoho diecézních Charit (Hradec Králové, České Budějovice) i řeholí (salesiáni, jezuité, bosí karmelitáni nebo Milosrdné sestry sv. Kříže) nabízejí kurzy českého jazyka. Stovkám uprchlíků byla již poskytnuta asistence při jednání s úřady a desítky dobrovolníků jsou zapojeny do hlídání dětí.

Arcidiecézní Charita Praha zřídila telefonickou linku v ukrajinštině, diecézní Charity rozšiřují služby odborného poradenství. Také poptávka po duchovních službách je velká. Zejména řeckokatoličtí kněží ukrajinského původu jsou v současné době velmi vytížení a organizují spolu s krajany rozsáhlou pomoc nově příchozím.

Výzva biskupů

Čeští a moravští biskupové děkují všem lidem, kteří ukrajinským uprchlíkům pomáhají, ale zároveň je prosí, aby ve své pomoci nepolevovali, ale dle svých možností pokračovali. „Pomoc může mít rozličnou formu, nemusí se primárně jednat o materiální a finanční dary či poskytnuté ubytování. Důležité je, aby těžce zkoušení lidé na útěku ze své vlasti znovu získali pocit bezpečí, důvěry a sounáležitosti,“ stojí mimo jiné v prohlášení českých a moravských biskupů.

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Homilie arcibiskupa Jana Graubnera z poutní mše svaté ve Staré Boleslavi

Přinášíme homilii pražského arcibiskupa a předsedy ČBK Mons. Jana Graubnera, kterou pronesl 28. září při příležitosti svátku svatého Václava během poutní mše svaté ve Staré Boleslavi.
29.09.2022

Ve Staré Boleslavi si lidé připomněli poutní mší svatého Václava

Ve Staré Boleslavi na Mariánském náměstí si dnes lidé poutní mší, kterou vyvrcholila Národní svatováclavská pouť, připomněli odkaz českého patrona svatého Václava. Nedaleko kostela, kde byl před 1087 lety kníže zavražděn, se mše v silném vytrvalém dešti účastnily stovky lidí schovaných pod deštníky a v pláštěnkách. Bohoslužbu sloužil pražský arcibiskup Jan Graubner, koncelebrovali apoštolský nuncius arcibiskup Jude Thaddeus Okolo, čeští a moravští biskupové a řada kněží.
29.09.2022

Červená středa 2022 – postavme se za svou víru!

Budovy nasvícené na červeno, lidé se svíčkami v ulicích, všichni propojení modlitbou či jinou připomínkou za ty, kteří trpí ve světě pro svou víru. Více než 130 farností, sborů a synagog se v loňském roce zapojilo k mezinárodní iniciativě Červená středa, která se v České republice letos pořádá již pátým rokem, a to 23. listopadu 2022.
28.09.2022

Před 13 lety navštívil Českou republiku Benedikt XVI.

Ve dnech 26. - 28. září 2009 navštívil Českou republiku papež Benedikt XVI. při své 13. apoštolské cestě. Zavítal sem jako teprve druhý papež v historii.
27.09.2022

Signály Awards 2022: Na sítích s Bohem

Podzim už klepe na dveře a přináší s sebou spoustu zajímavých akcí. Jednu z nich pořádá přímo web signály.cz - nedávno byly totiž spuštěny nominace do třetího ročníku ankety Signály Awards. Co to je a na co se letos můžeme těšit nám řekne moderátorka předchozích ročníků, Kateřina Sedláčková.
27.09.2022