Katolická církev v ČR pomáhá Ukrajincům: Ubytování, potraviny ale i pomoc s integrací

Do konkrétní pomoci uprchlíkům z Ukrajiny se v České republice zapojily již téměř všechny diecéze a řada mužských i ženských řeholí. Největší pomoc spočívá v nabídce ubytování, které poskytla přímo biskupství, kláštery, ale i jednotlivé farnosti a farníci. Aktuálně se podařilo ubytovat již přes 6 tisíc uprchlíků a mnoha tisícům dalších je pravidelně poskytována jiná forma podpory. Více než 10 tisíc Ukrajinců již také využilo služeb Charit, včetně pomoci při hledání ubytování.
Publikováno: 11. 4. 2022 8:00

Ilustrační foto: Litoměřický Biskup Jan Baxant při návštěvě ukrajinských žen s dětmi ubytovaných v Diecézním domě v Litoměřicích, zdroj: Litoměřická diecéze

Ubytování

Přímo v objektech patřících diecézím a řeholím (fary, kláštery, penziony atd.) je v současné době ubytováno přes 6 tisíc uprchlíků z Ukrajiny. Diecéze i kláštery přitom připravují další stovky míst pro přijetí běženců. Mnoho farností již umístilo ukrajinské rodiny přímo do domácností svých farníků. „Tím, že se ukrajinští uprchlíci dostanou přímo do rodin, se cítí vítáni a přijímáni. Také se snadněji začnou orientovat v novém prostředí, lépe se adaptují a samozřejmě jim to pomůže i s učením českého jazyka,“ dodává P. Stanislav Přibyl, generální sekretář ČBK. Na koordinované pomoci diecéze, farnosti i řády spolupracují s pobočkami Charity ČR, která byla zřízena katolickou církví, aby poskytovala pomoc lidem v tísni, ohrožení a nouzi. Více než 10 tisíc uprchlíků využilo již služeb Charit při pomoci hledání ubytování.

Potravinová pomoc a sbírky

Některé řehole zajišťují pravidelně uprchlíkům obědy. Teplé jídlo připravují denně například ve svém stravovacím provozu Dcery Božské Lásky v Opavě a Milosrdné sestry sv. Kříže v Kroměříži. Bosí karmelitáni na Hradčanech svým Ukrajincům dováží obědy z Nemocnice pod Petřínem. Potravinová pomoc ve formě balíčků a trvanlivých potravin je poskytována přes Charity, farní společenství a řehole dalším desítkám tisíc uprchlíků. Sbírky potravinové pomoci pokračují po celé republice v téměř každé farnosti.

Kromě finanční Sbírky pro Ukrajinu, kterou koordinuje Charita ČR, pořádají diecézní Charity, farnosti i řehole další sbírky na konkrétní pomoc osobám, kterým již poskytly přístřeší a další pomoc u nás. Tisíce osob využily výtěžků z humanitárních sbírek, do kterých jsou zapojeny stovky dobrovolníků.
Další aktivity Charity i diecézí směřují pomoc i přes hranice přímo na Ukrajinu a do dalších zemí, kudy proud utečenců vede. Průběžně je shromažďována finanční a humanitární pomoc pro uprchlíky na Ukrajině a v Moldavsku. Charita ČR spolupracuje s humanitárními organizacemi v oblastech zasažených válkou a mnoho řeholí a farností pomáhá finančně přímo farnostem na Ukrajině.

Vzdělávání

Více než stovka ukrajinských dětí byla již přijata do církevních škol provozovaných řády a řeholemi, kde pro ně byly založeny integrační třídy. Dvě stovky ukrajinských dětí dochází v současné době pravidelně do středisek volného času salesiánů. 

Pomoc s integrací

Součástí pomoci katolické církve je také uprchlíkům usnadnit orientaci v českém prostředí, zapojit je do vzdělávacího a pracovního života nebo jim hledat dlouhodobější ubytování. Například Biskupské lesy ostravsko-opavské diecéze kromě ubytování nabízejí uprchlíkům i zaměstnání.
Tisícovce uprchlíků byly poskytnuty tlumočnické služby, mnoho diecézních Charit (Hradec Králové, České Budějovice) i řeholí (salesiáni, jezuité, bosí karmelitáni nebo Milosrdné sestry sv. Kříže) nabízejí kurzy českého jazyka. Stovkám uprchlíků byla již poskytnuta asistence při jednání s úřady a desítky dobrovolníků jsou zapojeny do hlídání dětí.

Arcidiecézní Charita Praha zřídila telefonickou linku v ukrajinštině, diecézní Charity rozšiřují služby odborného poradenství. Také poptávka po duchovních službách je velká. Zejména řeckokatoličtí kněží ukrajinského původu jsou v současné době velmi vytížení a organizují spolu s krajany rozsáhlou pomoc nově příchozím.

Výzva biskupů

Čeští a moravští biskupové děkují všem lidem, kteří ukrajinským uprchlíkům pomáhají, ale zároveň je prosí, aby ve své pomoci nepolevovali, ale dle svých možností pokračovali. „Pomoc může mít rozličnou formu, nemusí se primárně jednat o materiální a finanční dary či poskytnuté ubytování. Důležité je, aby těžce zkoušení lidé na útěku ze své vlasti znovu získali pocit bezpečí, důvěry a sounáležitosti,“ stojí mimo jiné v prohlášení českých a moravských biskupů.

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Mons. Pavel Konzbul novým biskupem v Brně

Svatý otec František dnes v poledne, 26. května, v den slavnosti Nanebevstoupení Páně, jmenoval 14. diecézním biskupem brněnským Mons. Mgr. Ing. Pavla Konzbula, Dr., dosavadního pomocného biskupa brněnského, titulárního biskupa litomyšlského a generálního vikáře brněnské diecéze.
26.05.2022

Patroni SDM Lisabon 2023

Příprava každého Světového dne mládeže, jeho realizace a dynamika, která je vtisknuta setkání mladých lidí z celého světa s papežem, je svěřena patronům, tedy kanonizovaným světcům nebo světcům v procesu kanonizace. Pro Světové dny mládeže v Lisabonu 2023 navrhl místní organizační výbor 13 patronů, žen, mužů a mladých lidí, kteří, jak potvrzuje kardinál patriarcha, "ukázali, že život v Kristu naplňuje a zachraňuje mládež všech dob". Těmito patrony, kteří se narodili ve městě, kde se Světové dny mládeže konají, nebo pocházejí z jiných zemí, jsouvzory pro mladé lidi. Patrony Světových dnů mládeže v Lisabonu 2023 představuje kard. Manuel Clemente, lisabonský patriarcha, který poukazuje na hlavní historické odkazy každého z nich, stejně jako na jejich pastorační a duchovní význam pro přípravu a slavení příštího Světového dne mládeže.
26.05.2022

Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy

Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci s Komisí pro nauku víry České biskupské konference vydalo v češtině již druhou publikaci Národní služby pro ochranu nezletilých Italské biskupské konference nazvanou Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy.
20.05.2022

Drtinová/Hošek, nejen o Dívčí katolické střední škole

O Dívčí katolické střední škole Praze, a nejen o ní, hovoří v rozhovoru s Danielou Drtivou pro DVTV bývalý ředitel této školy Luboš Hošek.
20.05.2022

8 milionů od českých křesťanů zvyšuje soběstačnost potřebných na Blízkém východě

Oblast Blízkého východu se dlouhodobě potýká s ozbrojenými konflikty, humanitární a uprchlickou krizí. Díky finanční podpoře od českých věřících pomáhá Charita Česká republika lidem v Iráku a Libanonu zajistit zdroj obživy a uživit sebe i svoje rodiny. Desítky žen rozjely vlastní podnikání, desítky farmářů získaly znalosti a vybavení, a dokáží tak hospodařit i s rostoucím nedostatkem vody. Desítky mladých lidí mohou díky příspěvkům na školné a dopravu pokračovat ve studiu. V Libanonu prostředky pomohou s obnovou infrastruktury. Letošní kostelní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí proběhne už tuto neděli 22. května.
18.05.2022