Na Velehradě se uskuteční 131. plenární zasedání ČBK

Ve dnech 26. - 27. dubna 2022 se uskuteční 131. zasedání ČBK na moravském Velehradě. Jednání se budou účastnit také předsedové konferencí ženských a mužských řádů, sr. Krista Chládková a arciopat Prokop Siostrzonek.
Publikováno: 21. 4. 2022 11:30

Ilustrační foto: František Ing, ČaV

Biskupové budou mimo jiné debatovat o ekonomické situaci v organizacích, které spadají pod gesci katolické církve. Také se budou věnovat Synodě 2021-2023 a zabývat se podněty z komisí a rad.

Věřící se budou moci s českými a moravskými biskupy setkat při mši svaté, kterou budou koncelebrovat ve velehradské bazilice v úterý 26. dubna od 18.00 hodin. Hlavním celebrantem bude kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský, kazatelem biskup Martin David, apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze. Ve středu 27. dubna budou slavit společnou bohoslužbu od 7.00 hodin opět ve velehradské bazilice. Hlavním celebrantem bude brněnský biskup Vojtěch Cirkle, kazatelem apoštolský exarcha biskup Ladislav Hučko.

Média budou informována o závěrech jednání tiskovou zprávou.

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Mons. Pavel Konzbul novým biskupem v Brně

Svatý otec František dnes v poledne, 26. května, v den slavnosti Nanebevstoupení Páně, jmenoval 14. diecézním biskupem brněnským Mons. Mgr. Ing. Pavla Konzbula, Dr., dosavadního pomocného biskupa brněnského, titulárního biskupa litomyšlského a generálního vikáře brněnské diecéze.
26.05.2022

Patroni SDM Lisabon 2023

Příprava každého Světového dne mládeže, jeho realizace a dynamika, která je vtisknuta setkání mladých lidí z celého světa s papežem, je svěřena patronům, tedy kanonizovaným světcům nebo světcům v procesu kanonizace. Pro Světové dny mládeže v Lisabonu 2023 navrhl místní organizační výbor 13 patronů, žen, mužů a mladých lidí, kteří, jak potvrzuje kardinál patriarcha, "ukázali, že život v Kristu naplňuje a zachraňuje mládež všech dob". Těmito patrony, kteří se narodili ve městě, kde se Světové dny mládeže konají, nebo pocházejí z jiných zemí, jsouvzory pro mladé lidi. Patrony Světových dnů mládeže v Lisabonu 2023 představuje kard. Manuel Clemente, lisabonský patriarcha, který poukazuje na hlavní historické odkazy každého z nich, stejně jako na jejich pastorační a duchovní význam pro přípravu a slavení příštího Světového dne mládeže.
26.05.2022

Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy

Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci s Komisí pro nauku víry České biskupské konference vydalo v češtině již druhou publikaci Národní služby pro ochranu nezletilých Italské biskupské konference nazvanou Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy.
20.05.2022

Drtinová/Hošek, nejen o Dívčí katolické střední škole

O Dívčí katolické střední škole Praze, a nejen o ní, hovoří v rozhovoru s Danielou Drtivou pro DVTV bývalý ředitel této školy Luboš Hošek.
20.05.2022

8 milionů od českých křesťanů zvyšuje soběstačnost potřebných na Blízkém východě

Oblast Blízkého východu se dlouhodobě potýká s ozbrojenými konflikty, humanitární a uprchlickou krizí. Díky finanční podpoře od českých věřících pomáhá Charita Česká republika lidem v Iráku a Libanonu zajistit zdroj obživy a uživit sebe i svoje rodiny. Desítky žen rozjely vlastní podnikání, desítky farmářů získaly znalosti a vybavení, a dokáží tak hospodařit i s rostoucím nedostatkem vody. Desítky mladých lidí mohou díky příspěvkům na školné a dopravu pokračovat ve studiu. V Libanonu prostředky pomohou s obnovou infrastruktury. Letošní kostelní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí proběhne už tuto neděli 22. května.
18.05.2022