Skončilo 131. plenární zasedání ČBK

Biskupové Čech, Moravy a Slezska se setkali od 26. - 27. dubna 2022 na Velehradě na 131. plenárním zasedání ČBK. Jednání se účastnili i předsedové konferencí ženských a mužských řádů, sr. Krista Chládková a arciopat Prokop Siostrzonek.
Publikováno: 27. 4. 2022 15:30

Biskupové reflektovali situaci v dnešní společnosti, v církvi doma i v zahraničí v kontextu s ruskou agresí na Ukrajině a následným přílivem uprchlíků do ČR. V této souvislosti také diskutovali o různých možnostech pomoci včetně pastorace a vzdělávání ukrajinských věřících v naší zemi.
 
Členové ČBK schválili, že v rámci probíhající Synody 2021-2023 (Za církev synodální) proběhne 14. června 2022 v Praze setkání synodální skupiny biskupů. Následné Národní synodální setkání, složené ze zástupců z diecézních a řeholních synodálních skupin, se uskuteční 6. července 2022 na Velehradě, na kterém bude prezentován i finální národní výstup. Kontinentální evropské setkání synody se uskuteční 5. - 10. února 2023 v Praze.
 
Na základě doporučení Katechetické sekce ČBK biskupové schválili, aby až do odvolání byl používán pro laickou evangelizační službu, kterou stanovuje motu proprio papeže Františka Antiquum Ministerium, termín katechista. Následně bude připraven dokument, který bude definovat náplň služby katechisty pro podmínky naší země.
 
Biskupové na plénu také dlouze debatovali o problematice sexuálního zneužívání v církvi a o tom, jak více a lépe pomoci obětem těchto činů. Schválili speciální duchovní službu ze strany kněží, kteří budou ustanoveni na úrovni diecézí, ti budou obětem poskytovat duchovní doprovázení a svátost smíření, budou-li o tuto službu stát. Tito kněží budou začleněni pod již existující církevní organizace. V nejbližší době budou vytvořeny požadavky na pracovníky, stanovy, způsoby práce a limity mlčenlivosti. Biskupové opětovně deklarují, že jsou připraveni pomoci všem, kteří se na ně s touto bolestnou záležitostí obrátí.
 
Členové ČBK schválili metodický pokyn pro službu nemocničních kaplanů, jehož cílem je zavést dobrou praxi v řízení a koordinaci nemocničních kaplanů a dobrovolníků v duchovní péči ve zdravotnictví v ČR. Schválili také podporu projektu ÚSTRu a Památníku Terezín pod názvem Virtuální muzeum perzekuce katolické církve na území českých zemí (1938–1989), jehož cílem je přiblížit široké veřejnosti cestu domácí katolické církve dramatickým obdobím let 1938–1989.

Hovořili také o nedostatku duchovních povolání a vyzývají všechny, aby se v rámci Týdne modliteb za duchovní povolání, který probíhá vždy před nedělí Dobrého pastýře (4. neděle velikonoční), intenzivně modlili za nová povolání ke kněžskému a řeholnímu životu.
 
V rámci plenárního zasedání biskupové slavili každý den společnou bohoslužbu ve velehradské bazilice.

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy

Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci s Komisí pro nauku víry České biskupské konference vydalo v češtině již druhou publikaci Národní služby pro ochranu nezletilých Italské biskupské konference nazvanou Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy.
20.05.2022

Drtinová/Hošek, nejen o Dívčí katolické střední škole

O Dívčí katolické střední škole Praze, a nejen o ní, hovoří v rozhovoru s Danielou Drtivou pro DVTV bývalý ředitel této školy Luboš Hošek.
20.05.2022

8 milionů od českých křesťanů zvyšuje soběstačnost potřebných na Blízkém východě

Oblast Blízkého východu se dlouhodobě potýká s ozbrojenými konflikty, humanitární a uprchlickou krizí. Díky finanční podpoře od českých věřících pomáhá Charita Česká republika lidem v Iráku a Libanonu zajistit zdroj obživy a uživit sebe i svoje rodiny. Desítky žen rozjely vlastní podnikání, desítky farmářů získaly znalosti a vybavení, a dokáží tak hospodařit i s rostoucím nedostatkem vody. Desítky mladých lidí mohou díky příspěvkům na školné a dopravu pokračovat ve studiu. V Libanonu prostředky pomohou s obnovou infrastruktury. Letošní kostelní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí proběhne už tuto neděli 22. května.
18.05.2022

Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí již tuto neděli

Již na tuto neděli (22. května) připadá Den modliteb za pronásledované křesťany a i letos proběhne kostelní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí. Její výtěžek pomůže opět těm, kteří to nejvíce potřebují, v oblasti Blízkého východu.
17.05.2022

Červená středa se bude letos konat 23. listopadu

Více než 60 % lidí žije v zemích, kde není dodržováno jedno ze základních lidských práv - svoboda vyznání. Téměř 300 milionů věřících zažívá podle papežské nadace Církev v nouzi každodenní pronásledování. U příležitosti Dne modliteb za pronásledované křesťany, který se koná vždy na 6. neděli velikonoční (ta letos připadá na 22. května), zveřejňujeme i datum příští Červené středy, která se letos uskuteční 23. listopadu.
17.05.2022