banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Konference "Politika soudržnosti v kontextu českého předsednictví a příležitosti v evropských fondech "

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá 24. května 2022 konferenci "Politika soudržnosti v kontextu českého předsednictví a příležitosti v evropských fondech"
Publikováno: 3. 5. 2022 14:01

Konference bude rozdělena na dvě samostatné, nicméně tematicky navazující části. V dopoledním bloku budou diskutovat zástupci české vlády, Evropské komise i Evropského parlamentu o směřování a cílech politiky soudržnosti a vizi předsednictví ČR v Radě EU, a to z pohledu aktuálních výzev a budoucího vývoje. 

V odpoledním bloku Vám zástupci řídicích orgánů programů financovaných z fondů EU představí první výzvy pro veřejný i soukromý sektor. Zaměří se nejen na výši dostupných finančních prostředků, ale představí podporované aktivity a zaměření prvních výzev.  

Akce se bude konat v Zastupitelském sálu Magistrátu hl. m. Prahy v Nové radnici, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1, od 9 hod do 17 hod. Podrobnější program konference společně s přihláško naleznete zde.  

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Výzva IROP - knihovny

První výzvou, kterou vyhlásil Integrovaný regionální operační program v novém programovém období, je výzva zaměřená na revitalizaci, odbornou infrastrukturu a vybavení pro činnost knihoven. Nově mohou dotace čerpat i zřizovatelé základních knihoven se specializovaným knihovním fondem, kterých je řada i církevních.
15.08.2022

Integrovaný regionální operační program 2021 - 2027 je schválen

Dne 1. 7. 2022 byl Evropskou komisí schválen Programový dokument IROP 2021–2027. Monitorovací výbor schválil kritéria hodnocení projektů v jednotlivých podporovaných aktivitách, systém hodnocení projektů IROP a harmonogram výzev pro rok 2022. Nic tedy nebrání vyhlašování výzev, kdy první lze očekávat již koncem července 2022.
18.07.2022

Dotace na budování ubytovacích kapacit pro uprchlíky i pro církve

Ministerstvo pro místní rozvoj rozšířilo stávající program na pomoc s rekonstrukcemi bytů pro nouzové ubytování uprchlíků z Ukrajiny. Mezi oprávněné žadatele o dotaci jsou nově zahrnuty i církevní organizace.
30.06.2022

Energetické úspory – nutnost a obrovská příležitost i pro církev

Úspory, finanční i environmentální, optimalizace chodu budov, bezpečnost, inovace, chytré řízení. To je jen základní výčet toho, jak se dnes skloňují energetické úspory, resp. energetická účinnost. Dnešní doba posouvá renovaci budov kupředu, a to díky novým technologiím, digitalizaci, systémům komunikace a ovládání. Nejde tedy již jen o stavební opatření, ale o celý systém integrující infrastrukturu, komunikaci a řízení. Stejně tak je zde příležitost budovy směřovat k vyšší soběstačnosti a odolnosti, i díky výrobě energie z obnovitelných zdrojů.
01.04.2022

Energetické úspory veřejných budov - výzva MŽP

Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo dotační výzvu na energetické úspory veřejných budov, která je určena i pro církevní vlastníky. Prostředky jsou určeny vlastníkům veřejných budov na provedení energeticky úsporné renovace pomocí kombinace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků a účinných technologií snižujících spotřebu energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie.
22.11.2021