banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Konference "Politika soudržnosti v kontextu českého předsednictví a příležitosti v evropských fondech "

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá 24. května 2022 konferenci "Politika soudržnosti v kontextu českého předsednictví a příležitosti v evropských fondech"
Publikováno: 3. 5. 2022 14:01

Konference bude rozdělena na dvě samostatné, nicméně tematicky navazující části. V dopoledním bloku budou diskutovat zástupci české vlády, Evropské komise i Evropského parlamentu o směřování a cílech politiky soudržnosti a vizi předsednictví ČR v Radě EU, a to z pohledu aktuálních výzev a budoucího vývoje. 

V odpoledním bloku Vám zástupci řídicích orgánů programů financovaných z fondů EU představí první výzvy pro veřejný i soukromý sektor. Zaměří se nejen na výši dostupných finančních prostředků, ale představí podporované aktivity a zaměření prvních výzev.  

Akce se bude konat v Zastupitelském sálu Magistrátu hl. m. Prahy v Nové radnici, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1, od 9 hod do 17 hod. Podrobnější program konference společně s přihláško naleznete zde.  

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Energetické úspory – nutnost a obrovská příležitost i pro církev

Úspory, finanční i environmentální, optimalizace chodu budov, bezpečnost, inovace, chytré řízení. To je jen základní výčet toho, jak se dnes skloňují energetické úspory, resp. energetická účinnost. Dnešní doba posouvá renovaci budov kupředu, a to díky novým technologiím, digitalizaci, systémům komunikace a ovládání. Nejde tedy již jen o stavební opatření, ale o celý systém integrující infrastrukturu, komunikaci a řízení. Stejně tak je zde příležitost budovy směřovat k vyšší soběstačnosti a odolnosti, i díky výrobě energie z obnovitelných zdrojů.
01.04.2022

Energetické úspory veřejných budov - výzva MŽP

Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo dotační výzvu na energetické úspory veřejných budov, která je určena i pro církevní vlastníky. Prostředky jsou určeny vlastníkům veřejných budov na provedení energeticky úsporné renovace pomocí kombinace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků a účinných technologií snižujících spotřebu energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie.
22.11.2021

Informační systém projektových záměrů

Ministerstvo pro místní rozvoj spouští Informační systém projektových záměrů (ISPZ), a to na stránkách www.projektovezamery.cz. Systém by měl sloužit jako databáze projektových záměrů, která bude sloužit např. k mapování absorpční kapacity, nastavení dotační politiky, tvorbě analýz a strategií.
22.07.2021

Oblast životního prostředí jako nový segment zájmu pro církevní žadatele

Životní prostředí je jednou z hlavních priorit Evropské unie pro příští programové období. Tomu odpovídá i objem prostředků určených na projekty v oblasti životního prostředí a udržitelných zdrojů energie. Je dobré se na tuto oblast zaměřit z pohledu žadatele a finanční prostředky v maximální možné míře využít.
09.07.2021

Dotační zdroje na předškolní péči, energetickou účinnost nebo rozvoj digitálních dovedností

Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo přehlednou grafiku evropských zdrojů pro nové programové období. Grafika ukazuje aktivity, na které lze čerpat a odkazuje na konkrétní dotační zdroj, tedy operační program či Národní plán obnovy.
01.07.2021