Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy

Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci s Komisí pro nauku víry České biskupské konference vydalo v češtině již druhou publikaci Národní služby pro ochranu nezletilých Italské biskupské konference nazvanou Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy.
Publikováno: 20. 5. 2022 14:00

Jak předcházet sexuálnímu zneužívání dětí v církvi – ve farnostech a při aktivitách, které v rámci pastorační činnosti církevní společenství nabízejí? Co je úlohou rodičů, katechetů, animátorů a dalších lidí, kteří přicházejí do kontaktu s dětmi a nezletilými? Jaká pravidla chování lze doporučit? Jakých organizačních zásad se držet?

Tyto a podobné otázky si klade dokument „Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy“, vydaný Národní službou pro ochranu nezletilých Italské biskupské konference a určený těm, kdo v církevním prostředí formují děti a mládež.

Komplexní, přehledný, prakticky pojatý text poslouží dobře při prevenci sexuálního zneužívání i v našem prostředí. Je konkrétní odpovědí na výzvy papeže Františka vynaložit veškeré úsilí na to, aby se tragédie spjaté se sexuálním zneužíváním neopakovaly.

Publikaci bylo možné vydat díky finanční podpoře nadace Renovabis.

Elektronická verze je ke stažení v příloze.

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Videospot: Charita pomáhá už 100 let

Charita Česká republika pomáhá už celé jedno století. Potřebné provází na cestě životem od bezbranného dětství až do bezmocného stáří.
23.06.2022

Charita Česká republika slaví 100 let, po revoluci stál za její obnovou arcibiskup Jan Graubner

Charita vyrostla z přirozené potřeby pomáhat potřebným. V Československu vznikla jako systematicky fungující organizace právě před 100 lety a po pádu komunistického režimu, který se její činnost snažil zastavit, ji církev vybudovala v podstatě znovu. Předseda České biskupské konference arcibiskup Jan Graubner a ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo dnes symbolicky zahájili oslavy tohoto významného jubilea, které budou probíhat až do příštího roku a představí nejen historii Charity a její nejvýznamnější milníky, ale především její současnost, významné projekty a služby, které poskytuje potřebným.
23.06.2022

Živé přenosy na TV Noe v červenci

Televize Noe bude s námi (vámi) po celou dobu velehradských slavností. Bude také živě přenášet na YT kanále Církev.cz přenos z Národního synodálního setkání a nejen to. Přinášíme přehled všech aktuálních živých přenosů TV Noe v červenci.
22.06.2022

Jáhenská svěcení v roce 2022

Přinášíme přehled jáhenských svěcení, která proběhla nebo proběhnou v roce 2022. Z již již uskutečných si můžete prohlédnout přiložené fotografie.
22.06.2022

Velehrad ožije v prvním červencovém týdnu

První týden v červenci bude na Velehradě rušno. 4.- 5. 7. se na tomto významném moravském poutní místě uskuteční již 23. ročník Dnů lidí dobré vůle, na které 6. 7. naváže celodenní Národní synodální setkání. Týden zakončí 132. plenární zasedání ČBK ve dnech 7. – 8. 7.
22.06.2022