Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy

Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci s Komisí pro nauku víry České biskupské konference vydalo v češtině již druhou publikaci Národní služby pro ochranu nezletilých Italské biskupské konference nazvanou Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy.
Publikováno: 20. 5. 2022 14:00

Jak předcházet sexuálnímu zneužívání dětí v církvi – ve farnostech a při aktivitách, které v rámci pastorační činnosti církevní společenství nabízejí? Co je úlohou rodičů, katechetů, animátorů a dalších lidí, kteří přicházejí do kontaktu s dětmi a nezletilými? Jaká pravidla chování lze doporučit? Jakých organizačních zásad se držet?

Tyto a podobné otázky si klade dokument „Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy“, vydaný Národní službou pro ochranu nezletilých Italské biskupské konference a určený těm, kdo v církevním prostředí formují děti a mládež.

Komplexní, přehledný, prakticky pojatý text poslouží dobře při prevenci sexuálního zneužívání i v našem prostředí. Je konkrétní odpovědí na výzvy papeže Františka vynaložit veškeré úsilí na to, aby se tragédie spjaté se sexuálním zneužíváním neopakovaly.

Publikaci bylo možné vydat díky finanční podpoře nadace Renovabis.

Elektronická verze je ke stažení v příloze.

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k 2. neděli adventní

Přinášíme vám druhý pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, o mši svaté.
04.12.2022

Biskup Martin: „Svěřuji Bohu velkou bolest pozůstalých z Bašky“

Vražda mladého muže v Bašce na Frýdeckomístecku zasáhla nejen farnost, ale celou diecézi. Biskup Martin David ujišťuje pozůstalé o svých modlitbách a blízkosti. Dnes ráno se zaměstnanci Biskupství ostravsko-opavského za zemřelého modlili na svém adventním duchovním setkání. Biskup Martin David vzpomněl, že mladého muže před nedávnem biřmoval.
02.12.2022

Pozvání k návštěvě INSPIRACE na vánočních trzích v Praze

Upřímně Vás zveme k návštěvě prodejního stánku školní chráněné dílny Inspirace při Dívčí katolické střední škole. Na horní části Václavského náměstí v rámci tradičních adventních trhů zde ve dnech 25. 11. - 22. 12. naleznete originální výrobky handicapovaných absolventek Dívčí školy, které po studiu v Dívčí škole, respektive její chráněné dílně, nalezly i zaměstnání…. Děkujeme!
01.12.2022

Vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ky Střední zdravotnické školy Evangelické akademie, Šimáčkova 1, 628 00 Brno – Líšeň

Synodní rada Českobratrské církve evangelické vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele/ky škol Evangelické akademie v Brně. Přihlášky k výběrovému řízení obsahující profesní životopis, motivační dopis a výpis z Rejstříku trestů zájemci doručí nejpozději do: 30. ledna 2023. Předpokládaný nástup do funkce je 1. srpna 2023.
01.12.2022

Úmysl Apoštolátu modlitby na měsíc prosinec 2022

Modleme se, aby rozvojové a dobrovolnické organizace nacházely osoby ochotné zapojit se do společného dobra a neustále hledat nové způsoby spolupráce na mezinárodní úrovni.
01.12.2022