Národní synodální setkání: V synodálním procesu budeme pokračovat

Na Velehradě se 6. července 2022 za účasti českých a moravských biskupů, členů národního synodálního týmu, diecézních koordinátorů, zástupců z diecézí a exarchátu a dalších významných hostů uskutečnilo Národní synodální setkání, kterým vyvrcholila národní fáze synodálního procesu Synody o synodalitě: Společenství, spoluúčast, poslání
Publikováno: 6. 7. 2022 16:45

V první části programu k účastníkům promluvili mimo jiné místopředsedkyně Ekumenické rady církví Ivana Procházková; arcibiskup pražský a předseda ČBK Jan Graubner a kardinál Michael Czerny SJ, prefekt Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji. Ve své promluvě mimo jiné uvedl: „Synoda, kterou slavíme, nás volá, abychom se stali církví, jež se staví na nohy, jež není uzavřená sama do sebe, a která dokáže hledět dál. Církví, která dokáže vycházet ze svých vlastních vězení v ústrety světu, která má odvahu otevírat dveře. Církví, ve které se bude pěstovat umění naslouchat, vést dialog, účastnit se, a to vše pod jedinou autoritou Ducha Svatého.“
 
Účastníci setkání byli následně rozděleni do tří panelových diskuzí, ve kterých debatovali o třech hlavních podtitulech synodálního procesu: společenství, spoluúčast a poslání. V odpoledním bloku byly závěry těchto panelů prezentovány a v následné diskuzi mohl každý z účastníků vyjádřit své připomínky, postřehy či přání v souvislosti se synodálním procesem nebo závěrečným dokumentem. Několikrát zaznělo, že celý proces byl velmi cennou zkušeností a rozhodně by neměl skončit vydáním závěrečného dokumentu, ale měl by pokračovat v církvi i nadále. Důležité pojmy, které účastníci definovaly jako klíčové a zavazující, byly naslouchání, dialog, otevřenost a přijetí všech.
 
Navržený text národní syntézy vznikal v průběhu června pod vedením národního synodálního týmu. Po připomínkách, které vzešly z dnešního velehradského setkání, bude ještě upraven a následně publikován. Díky jednotlivým diecézním koordinátorům mohly být zapracovány výsledky od cca 15 tisíc osob, které se v průběhu diecézní fáze od listopadu 2021 do února 2022 do synodálního procesu zapojily.
 
Závěrečný text je strukturován do tří částí (společenství; spoluúčast; poslání). Obsahuje mnoho pozitivních ale i kritických myšlenek, které hledají odpovědi na otázku: Jak prožívat církev opravdu synodálním způsobem, tedy jako společný závazek a spoluzodpovědnost? Hovoří se o komunikaci v církvi, v jednotlivých farnostech, komunikaci biskupa vůči farnostem ale i mezi křesťanskými církvemi navzájem a s občanskou společností.
 
V textu se mimo jiné uvádí, že dialog by neměl být pouze vyslechnutím ale nasloucháním toho druhého. Je kritizován klerikalismus, který je vnímán jako forma nadřazenosti a používání mocenských nástrojů, a jeho odmítnutí tedy znamená novou příležitost pro přijetí všech, kteří se cítí být na okraji církve, nebo kterým vadí nedostatek transparentnosti a kompetentního rozhodování v církvi.
 
Důležitým tématem syntézy je otázka spoluúčasti a spoluzodpovědnosti všech pokřtěných v místní církvi (v diecézi a ve farnosti). S tím souvisí potřeba změny v životě a vedení místních společenství. Kněz ve farnosti nemusí být „specialista na vše“, ale mělo by dojít k nastavení forem spolupráce a spoluúčasti tak, aby se mohla rozvinout rozmanitost darů Ducha Svatého celého Božího lidu. Právě tento krok je vnímán jako efektivní reakce na pasivitu značné části členů církve.
 
V textu se reflektuje také role žen v církvi s tím, že by v rozhodovacích a poradních funkcích v místní církvi měly ženy mít své místo se specificitou svého úhlu pohledu, zkušenosti a charismat.
 
Syntéza shrnuje samozřejmě také základní poslání církve, což je předávání radosti z Evangelia všem lidem celého světa, poselství naděje a Boží lásky, k čemuž je dle výpovědí účastníků potřeba přizpůsobit prezentaci ze strany církve. V opačném případě hrozí, že se její vlastní terminologie stane nesrozumitelnou, a proto možná bez hlubšího odůvodnění odmítanou.

Celodenní setkání zakončí společná bohoslužba ve velehradské bazilice. Hlavním celebrantem bude pražský arcibiskup a předseda ČBK Jan Graubner, kázat bude brněnský biskup Pavel Konzbul. 
 

 
 
 

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Komunikace na sociálních sítích, lektor Jen Zápotocký

Jak vytvořit kvalitní a efektivní příspěvek na Facebook, Instagram nebo Twitter? Jak a kdy ho publikovat a jak ho dostat k co nejvíce uživatelům? Jednodenní školení je zaměřeno na praktické využití sociálních sítí v marketingu neziskových organizací. Je určeno pro středně pokročilé uživatele sociálních sítí, kteří se chtějí naučit a procvičit si, jak efektivně oslovit lidi, jak plánovat kampaně a jak promovat své aktivity a projekty na sociálních sítích.
17.08.2022

Fotogalerie: Biskupové na CSM v Hradci Králové

Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové se zúčastnili čeští a moravští biskupové. Přinášíme fotogalerii pořízenou díky fotografům ze spolku Člověk a víra.
16.08.2022

Výzva IROP - knihovny

První výzvou, kterou vyhlásil Integrovaný regionální operační program v novém programovém období, je výzva zaměřená na revitalizaci, odbornou infrastrukturu a vybavení pro činnost knihoven. Nově mohou dotace čerpat i zřizovatelé základních knihoven se specializovaným knihovním fondem, kterých je řada i církevních.
15.08.2022

Výzva k tiché adoraci za mír na Ukrajině

Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící k tiché adoraci za mír na Ukrajině v den svátku Povýšení svatého Kříže.
15.08.2022

Fotogalerie: Celostátní setkání mládeže, 6. den

V neděli 14. srpna se v rámci Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové uskutečnilo setkání po diecézích. Mši svatou v neděli sloužil královehradecký biskup Mons. Jan Vokál, kázal ostravsko-opavský biskup Martin David a koncelebrovali i další čeští a moravští biskupové. Podívejte se na fotografie spolku Člověk a Víra.
14.08.2022