Charita Česká republika v pomoci Ukrajině nepolevuje

Před půl rokem ruská armáda přepadla Ukrajinu. A dnes (24. srpna) si také Ukrajina připomíná Den nezávislosti na Sovětském svazu.
Publikováno: 26. 8. 2022 9:00

Foto: Člověk a víra

V reakci na ruskou vojenskou agresi jsme záhy vyhlásili sbírku Charita pro Ukrajinu, která byla původně zamýšlená jako akutní pomoc obyvatelům země zasažené ruskou mocenskou rozpínavostí a násilnou invazí. Zároveň jsme se začali připravovat na systematičtější pomoc pro uprchlíky na našem území, aniž bychom tušili, že válečný konflikt rozpoutá nejhorší uprchlickou krizi, jakou Evropa nezažila od druhé světové války.

Ve spolupráci s naším dlouholetým partnerem Charita Ukrajina jsme zajišťovali humanitární pomoc přímo na místě. Charita Česká republika vypravila na Ukrajinu celkem 5 kamionů s materiální pomocí – šlo o trvanlivé potraviny, hygienické potřeby, generátory a zdravotnický materiál.

Od prvního okamžiku, kdy začali přijíždět první z těch, kteří utíkali před válkou, se do pomoci naplno zapojila celá charitní síť. Místní Charity se snažily nově příchozím z Ukrajiny, což byly především ženy a děti, zajistit základní životní potřeby, jako jsou pitná voda, potraviny, ošacení, ubytování i psychosociální pomoc, pomáhali rovněž při vyřizování administrativních úkonů a dalších potřebných záležitostí. Naší velkou výhodou bylo to, že se službami cizincům i pomocí při mimořádných událostech má Charita Česká republika dlouho a bohatou zkušenost.

Navíc jsme spojili své síly i s dalšími hlavními nevládními organizacemi, které pracují s migranty v České republice, a zapojili se do projektu webového rozcestníku Stojíme za Ukrajinou. Díky němu vzniklo centrální místo koordinace pomoci.

Celkem se na humanitární sbírce Charity Česká republika sešlo za půl roku (od 24. 2. do 22. 8. 2022: 154 705 718 Kč.

Z toho bylo vynaloženo na:

·       humanitární dodávky na Ukrajinu: 8 800 000 Kč

·       humanitární pomoc ukrajinským uprchlíkům v Moldavsku: 6 000 000 Kč

·       podporu partnerské organizace Caritas Ukraine: 1 500 000 Kč

·       kofinance k projektům institucionálních donorů (Moldavsko, Ukrajina): 18 500 000 Kč (částečně čerpáno, částečně bude čerpáno v nadcházejících měsících)

Do našich regionálních Charit (Arcidiecézní a Diecézní charity) odešlo 32,2 mil. Kč. (Dalších 5,4 milionů Kč jsou pro ně připravené – dosud neodešlo). Z těchto peněz budou dále hrazeny potřeby ukrajinských uprchlíků v ČR.

Peníze ze sbírky také podporují naši Asistenční infolinku v ukrajinském jazyce, která pomáhá Ukrajincům v ČR se zorientovat – poskytuje tlumočení, informace a síťuje je na návazné služby. Díky penězům ze sbírky zůstává zachována rozšířená doba poskytování služeb Infolinky: každý všední den 9–13 a 14–18 hodin. V regionech v ČR z peněz nakupují materiální pomoc a pomáhají jim s adaptací a integrací.

Další zdroje pro poskytování pomoci

Kromě prostředků z humanitární sbírky využíváme na pomoc na Ukrajině také finance od institucionálních donorů, a to MZV ČR (30 mil Kč), Irish Aid (500 000 EUR).

Pomoc ukrajinským uprchlíkům v Moldavsku – EU (2 mil EUR).

Dalším zdrojem je kostelní sbírka, kterou vyhlásila Česká biskupská konference na pomoc Ukrajině (29 367 918 Kč).

Prostřednictvím mezinárodní organizace Caritas Internationalis jsme v rámci Emergency Appeal od dárců z Irska (Trócaire), Německa (Caritas Germany), Španělska (Caritas Espaňa), Portugalska (Caritas Portugal), Japonska (Catholic Bishop´s Conference of Japan), Kanady (Caritas Canada) a Jižní Koreji (Caritas South Corea) obdrželi 1 353 908 EUR (tj. 32 937 062 korun) na materiální pomoc a podporu integrace ukrajinských uprchlíků v České republice. Distribuce potravinové pomoci, hygienických potřeb, potřeb pro domácnost a školní potřeby společně s podporou integrace je poskytovaná od 1. května prostřednictvím místních Charit po celé České republice.

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Homilie arcibiskupa Jana Graubnera z poutní mše svaté ve Staré Boleslavi

Přinášíme homilii pražského arcibiskupa a předsedy ČBK Mons. Jana Graubnera, kterou pronesl 28. září při příležitosti svátku svatého Václava během poutní mše svaté ve Staré Boleslavi.
29.09.2022

Ve Staré Boleslavi si lidé připomněli poutní mší svatého Václava

Ve Staré Boleslavi na Mariánském náměstí si dnes lidé poutní mší, kterou vyvrcholila Národní svatováclavská pouť, připomněli odkaz českého patrona svatého Václava. Nedaleko kostela, kde byl před 1087 lety kníže zavražděn, se mše v silném vytrvalém dešti účastnily stovky lidí schovaných pod deštníky a v pláštěnkách. Bohoslužbu sloužil pražský arcibiskup Jan Graubner, koncelebrovali apoštolský nuncius arcibiskup Jude Thaddeus Okolo, čeští a moravští biskupové a řada kněží.
29.09.2022

Červená středa 2022 – postavme se za svou víru!

Budovy nasvícené na červeno, lidé se svíčkami v ulicích, všichni propojení modlitbou či jinou připomínkou za ty, kteří trpí ve světě pro svou víru. Více než 130 farností, sborů a synagog se v loňském roce zapojilo k mezinárodní iniciativě Červená středa, která se v České republice letos pořádá již pátým rokem, a to 23. listopadu 2022.
28.09.2022

Před 13 lety navštívil Českou republiku Benedikt XVI.

Ve dnech 26. - 28. září 2009 navštívil Českou republiku papež Benedikt XVI. při své 13. apoštolské cestě. Zavítal sem jako teprve druhý papež v historii.
27.09.2022

Signály Awards 2022: Na sítích s Bohem

Podzim už klepe na dveře a přináší s sebou spoustu zajímavých akcí. Jednu z nich pořádá přímo web signály.cz - nedávno byly totiž spuštěny nominace do třetího ročníku ankety Signály Awards. Co to je a na co se letos můžeme těšit nám řekne moderátorka předchozích ročníků, Kateřina Sedláčková.
27.09.2022