Spojme se znovu v modlitbě za mír na Ukrajině, vyzývají evropští biskupové

AKTUALIZOVÁNO: Rada evropských biskupských konferencí vyhlásila středeční svátek Povýšení svatého Kříže Dnem modliteb za mír na Ukrajině.
Publikováno: 12. 9. 2022 12:00

Svátek Povýšení svatého Kříže 14. září bude na pozvání arcibiskupa z Vilniusu a předsedy CCEE Mons. Gintarase Grušase také Den modliteb za mír na Ukrajině.

Eucharistická adorace je společnou formou modlitby zvolenou pro tuto iniciativu: ve všech evropských biskupských konferencích byly pro toto setkání připraveny liturgické pomůcky. Duchovní pastýři i věřící se shromáždí na kolenou před Nejsvětější svátostí ke společné modlitbě za to, aby Bůh dal Ukrajině mír. Následujeme tak apel papeže Františka, který vyzývá každého člověka, aby „usiloval o mír a modlil se za to, aby se myšlenky k míru a smíření rozšířily po celém světě“.

Evropští biskupové se v minulosti opakovaně přidali k papežovu hlasu, který žádá, aby byly složeny zbraně a válka na Ukrajině co nejdříve skončila. Biskupové apelovali k vůdčím představitelům jednotlivých zemí i mezinárodních společenství, aby udělali vše k ukončení této války, která ničí lidské životy a způsobuje nevýslovné utrpení.

Postní iniciativa s názvem Eucharistický řetězec, která měla za cíl ukázat blízkost církve obětem pandemie covid-19 a jejich rodinám, se letos stala také příležitostí modlit se za oběti války a výzvou k míru na Ukrajině.

Biskupská konference římskokatolického ritu na Ukrajině vyhlásila letošní rok 2022 rokem Svatého kříže. V dopise vydaném k jeho zahájení ukrajinští biskupové píšou: „Počínaje 24. únorem, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, kráčíme bolestnou křížovou cestou, při níž trpí nevinní lidé, jsou zraňováni a zabíjeni, je tu mnoho zla a utrpení! Nyní pociťujeme ostřeji než kdy jindy, že násilí vůči nevinnému je totéž, co ukřižování nevinného. Víc než kdy jindy nyní rozumíme Ježíši Kristu na jeho křížové cestě, rozumíme Jeho utrpení a smrti coby nevinného Beránka ukřižovaného lidmi, kteří se propůjčili službě zlému.“ Rok Svatého kříže zakončí slavnostní liturgie a křížová cesta za účasti všech římskokatolických biskupů Ukrajiny 14. září 2022, během Evropského dne modliteb za Ukrajinu, ve svatyni Kristova Utrpení v ukrajinském Šarhorodě.

Na stránkách www.ccee.eu naleznete seznam všech iniciativ pořádaných různými biskupskými konferencemi stejně jako modlitební pomůcky.

V St. Gallen, 12. září 2022

V příloze naleznete překlad liturgické eucharistické modlitby, kterou můžete pro tuto příležitost využít. 

 

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Před 13 lety navštívil Českou republiku Benedikt XVI.

Ve dnech 26. - 28. září 2009 navštívil Českou republiku papež Benedikt XVI. při své 13. apoštolské cestě. Zavítal sem jako teprve druhý papež v historii.
27.09.2022

Signály Awards 2022: Na sítích s Bohem

Podzim už klepe na dveře a přináší s sebou spoustu zajímavých akcí. Jednu z nich pořádá přímo web signály.cz - nedávno byly totiž spuštěny nominace do třetího ročníku ankety Signály Awards. Co to je a na co se letos můžeme těšit nám řekne moderátorka předchozích ročníků, Kateřina Sedláčková.
27.09.2022

Godzone tour 2022 startuje v Praze a v Ostravě už v říjnu!

Česká republika bude mít příležitost zažít evangelizační turné projektu Godzone letos o měsíc dřív, a to v Praze 24. října a v Ostravě 25. října. Celá tour následně pokračuje na Slovensku až do 29. října. Organizátoři této tour chtějí společně s vedoucími různých společenství sdělit Česku a Slovensku aktuální odkaz: Nevzdávej To!
27.09.2022

Evropští biskupové budou slavit společnou mši za Evropu

Bohoslužbu pořádá Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE). V Bruselu se při ní u jednoho oltáře sejdou biskupští zástupci všech členských zemí.
22.09.2022

Křížová cesta s oběťmi sexuálního zneužívání

Pomodleme se tuto křížovou cestu za oběti sexuálního zneužívání v církvi i mimo ni. Nesme je při této modlitbě všechny ve své mysli i srdci.
22.09.2022