Červená středa 2022 – postavme se za svou víru!

Budovy nasvícené na červeno, lidé se svíčkami v ulicích, všichni propojení modlitbou či jinou připomínkou za ty, kteří trpí ve světě pro svou víru. Více než 130 farností, sborů a synagog se v loňském roce zapojilo k mezinárodní iniciativě Červená středa, která se v České republice letos pořádá již pátým rokem, a to 23. listopadu 2022.
Publikováno: 29. 9. 2022 0:00

Foto: Lucie Horníková, ČaV

Červená středa je iniciativa s heslem Společně za víru a svobodu, která původně vznikla ve Velké Británii. Jejím cílem je propagovat toleranci ve společnosti a podpořit solidaritu s těmi, kdo jsou pronásledováni pro víru či být hlasem proti násilí a útlaku věřících nebo náboženských skupin. Červená je barva krve, mučednictví; světlo je symbolem naděje v temnotách. Iniciátorem této aktivity je organizace Církev v nouzi (pozn. anglicky Aid to the Church in Need, u nás známá spíše jako Kirche in Not).

První ročník proběhl v roce 2016 ve Velké Británii a v České republice se iniciativa koná od roku 2018. Za 4 roky se k ní připojilo více než 130 farností, sborů, obcí, veřejných institucí ad. Každoročně se tato akce koná ve stejný den také v dalších světových metropolích (mj. v Londýně, Bratislavě, Vídni, Budapešti) a mnoho významných budov se v tento den nasvítí na červeno.

V České republice tuto iniciativu pořádá Česká biskupská konference s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR. Hlavní aktivitou bude opět mezinárodní konference pořádaná Institutem pro křesťansko-demokratickou politiku, na kterou bude navazovat Židovsko-křesťanská modlitba ve Velké Aule Karolina a průvod s červenými svíčkami centrem Prahy. Celá akce bude zakončena benefičním koncertem v Betlémské kapli, který bude také živě přenášen Televizí Noe. Během přenosu bude možné přispět na křesťany v Jižním Súdánu.

Více informací a program celé iniciativy naleznete na stránkách www.cervenastreda.cz nebo na Facebooku www.facebook.com/cervenastreda.

 

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Evropské dotační možnosti pro poskytovatele sociálních služeb

I v novém programovém období EU pokračuje dotační podpora pro poskytovatele sociálních služeb, a to jak na investiční aktivity, tak na ty neinvestiční. Kromě sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. je podpora směřována i do sociálního bydlení, sociálního podnikání a vzdělávání zaměstnanců.
07.12.2022

Kdo si odnese letos ceny SIGNÁLY AWARDS 2022 ?

06.12.2022

Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k 2. neděli adventní

Přinášíme vám druhý pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, o mši svaté.
04.12.2022

Biskup Martin: „Svěřuji Bohu velkou bolest pozůstalých z Bašky“

Vražda mladého muže v Bašce na Frýdeckomístecku zasáhla nejen farnost, ale celou diecézi. Biskup Martin David ujišťuje pozůstalé o svých modlitbách a blízkosti. Dnes ráno se zaměstnanci Biskupství ostravsko-opavského za zemřelého modlili na svém adventním duchovním setkání. Biskup Martin David vzpomněl, že mladého muže před nedávnem biřmoval.
02.12.2022

Pozvání k návštěvě INSPIRACE na vánočních trzích v Praze

Upřímně Vás zveme k návštěvě prodejního stánku školní chráněné dílny Inspirace při Dívčí katolické střední škole. Na horní části Václavského náměstí v rámci tradičních adventních trhů zde ve dnech 25. 11. - 22. 12. naleznete originální výrobky handicapovaných absolventek Dívčí školy, které po studiu v Dívčí škole, respektive její chráněné dílně, nalezly i zaměstnání…. Děkujeme!
01.12.2022