Křížová cesta s oběťmi sexuálního zneužívání

Pomodleme se tuto křížovou cestu za oběti sexuálního zneužívání v církvi i mimo ni. Nesme je při této modlitbě všechny ve své mysli i srdci.
Publikováno: 22. 9. 2022 15:00

Úvod

Pane vycházím na tuto křížovou cestu a nesu v srdci a v mysli všechny oběti sexuálního zneužívání, jak v církvi, tak i mimo ni.

I. Mytí rukou

Pane, Piláta nezajímal Tvůj osud, chtěl mít ve městě klid. S kajícností vyznávám, že často mě nezajímaly oběti zneužívání, bylo mi jedno, co prožívají. Jako Pilát konám svoji povinnost bez zájmu a je mi jedno, že znovu zraňuji. Je mi jedno, co dělá násilník. Já si myji ruce.

II. Břemeno hanby

Pane, ty sis sám nesl svůj kříž. V tomto zastavení vkládám do tvých ran všechny sexuálně zneužité, kteří nesou těžké břemeno pocitů viny, které na ně naložil agresor. Pane, prosím, ulehči jim jejich kříž.

III. Nepochopení

Pane, v tomto zastavení Ti odevzdávám bolest, kterou prožívají oběti těchto hrůz. Bolest, která pramení z nepochopení a neznalosti v jejich okolí. Pane, prosím Tě, ty sám jim setři každou slzu z očí.

IV. Soucitné naslouchání

Pane, ty jsi na své křížové cestě potkal svoji matku. V tomto zastavení Tě chci prosit za rodiny obětí, dej jim sílu, aby dokázaly naslouchat se soucitem a empatií jako Tvoje Matka.

V. Pomoc

Pane, Tobě pomohl Šimon a ty jsi mu požehnal. Do tohoto zastavení vkládám všechny, kteří pomáhají obětem sexuálního zneužívání. Prosím Tě, veď je v jejich náročné službě a žehnej jim.

VI. City

Pane, na Tvojí cestě Ti sv. Veronika prokázala skutek lásky. Do tohoto zastavení vkládám zničené city obětí, jejich touhu být milován a přijímán bez podmínek. Pane, prosím Tě, uzdrav svou mocí jejich zraněnou duši.

VII. Vina

Pane, padám pod tíhou viny zlehčování, malé empatie vůči obětem. Mrzí mě, že jsem jim nevěřil, kladl na ně vinu za věci, které nebyly v jejich moci. Omlouvám se za všechny kněze, kteří měli necitlivé, hrubé a oplzlé komentáře. Pane, smiluj se nade mnou hříšným.

VIII. Chyby pomáhajících profesí

Pane, ty jsi na své cestě potkal plačící ženy, které nepochopily, co mají dělat. Nyní ti odevzdávám všechny kněze, lékaře, terapeuty, policisty a právníky, kteří v dobré víře ublížili zneužitým ještě více. Pane, prosím Tě, otevři jim oči, ať poznají svůj omyl.

IX. Sekundární viktimizace

Pane, ty jsi třikrát padl pod křížem. V tomto zastavení Tě prosím za všechny oběti sexuálniho zneužívání, prosím Tě za všechny, kteří byli zasaženi sekundární viktimizací ze strany pomáhajících profesí. Pane, prosím Tě, dej obětem sílu zvednout se a jít dál.

X. Ztracená důstojnost

Pane, Tobě vojáci svlékli šaty. Prosím Tě za všechny oběti těchto hrozných deliktů, jejichž lidská důstojnost byla zašlapána do prachu. Pane, prosím Tě vrať obětem jejich sebeúctu, o kterou bez vlastní viny přišli.

XI. Bolest

Pane, ty jsi na svém těle zakusil bolest zatloukání hřebů. Oběti zneužívání zakoušejí podobnou bolest, která je vytrhne z jejich těla. Pane, prosím Tě, uhas bolest obětí svou nekonečnou láskou.

XII. Smrt duše

Pane, ty jsi zemřel za nás v obrovských bolestech. Odevzdávám ti všechny pocity méněcennosti, všechny důsledky ohavných skutků, které se staly a nechaly v duších obětí hluboké stopy. Pane, prosím Tě, zacel všechny trhliny v duších obětí. 

XIII. Je po všem

Pane, Ty jsi byl položen do klína své Matky. V tomto zastavení Tě chci prosit, ať už nikdo není obětí sexuálního zneužívání. Pane, prosím Tě za všechny pachatele, abys jim ukázal, co způsobili a aby nastoupili na cestu pokání. 

XIV. Ticho

Pane, Ty jsi odpočíval v tichu hrobu. Zde Ti chci předložit všechny oběti, jejich strachy, bolesti, samotu a úzkost. Pane, pošli jim, prosím, vnímavé lidi a uzdrav jejich tělo i duši.


Závěr

Pane, ty jsi byl vzkříšen a vstal jsi z mrtvých, prosím Tě vlévej naději do srdce všech obětí. 

Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. 

Amen.


Autorem modlitby křížové cesty je P. František Ponížil

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Před 13 lety navštívil Českou republiku Benedikt XVI.

Ve dnech 26. - 28. září 2009 navštívil Českou republiku papež Benedikt XVI. při své 13. apoštolské cestě. Zavítal sem jako teprve druhý papež v historii.
27.09.2022

Signály Awards 2022: Na sítích s Bohem

Podzim už klepe na dveře a přináší s sebou spoustu zajímavých akcí. Jednu z nich pořádá přímo web signály.cz - nedávno byly totiž spuštěny nominace do třetího ročníku ankety Signály Awards. Co to je a na co se letos můžeme těšit nám řekne moderátorka předchozích ročníků, Kateřina Sedláčková.
27.09.2022

Godzone tour 2022 startuje v Praze a v Ostravě už v říjnu!

Česká republika bude mít příležitost zažít evangelizační turné projektu Godzone letos o měsíc dřív, a to v Praze 24. října a v Ostravě 25. října. Celá tour následně pokračuje na Slovensku až do 29. října. Organizátoři této tour chtějí společně s vedoucími různých společenství sdělit Česku a Slovensku aktuální odkaz: Nevzdávej To!
27.09.2022

Evropští biskupové budou slavit společnou mši za Evropu

Bohoslužbu pořádá Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE). V Bruselu se při ní u jednoho oltáře sejdou biskupští zástupci všech členských zemí.
22.09.2022

Křížová cesta s oběťmi sexuálního zneužívání

Pomodleme se tuto křížovou cestu za oběti sexuálního zneužívání v církvi i mimo ni. Nesme je při této modlitbě všechny ve své mysli i srdci.
22.09.2022