Úmysl Apoštolátu modlitby na měsíc listopad 2022

Modleme se, aby děti, které trpí, především žijící na ulici, oběti válek a sirotci, měly přístup ke vzdělání a mohly znovu zažít srdečnost rodinného prostředí.
Publikováno: 1. 11. 2022 7:00
Foto: Nela Frankova, Člověk a Víra

LISTOPAD – Za děti, které trpí

Úmysl papeže

Citlivost vůči osobě má zásadní důležitost, o to více vůči dětem, nezletilým a zranitelným. Také tělo církve krvácí z mnoha provinění, která žádají trvalé pokání: nápravu a prevenci. Podobně jako zneužívání, také následky hrůz válek, násilí, komercializace intimity, nerovného přístupu (atd.) jsou natolik pustošivé a dlouhodobé, že se zdají nezhojitelné. Cesta k uzdravení je ale reálná, i když dlouhá a obtížná. Naše modlitba a vnitřní oběť jsou požehnáním promlouvajícím do všech konkrétních situací, kde má v lidsky neřešitelných obtížích zavládnout spravedlnost a láska.

Národní úmysl

Za návštěvníky hřbitovů

Modleme se za všechny, kdo vzpomínají na své zesnulé, aby se otevřeli víře ve věčný život.

Obzvláště v dnešní době, kdy se válka dostala do naší bezprostřední, až fyzické blízkosti, modleme se, abychom nepodléhali strachu, zmatku, ale nalezli vnitřní kotvu, pevný orientační bod a absolutní důvěru v Pána, který je stále přítomný a všechny naše bolesti klade k proměně do svých Ran. Přítomnost živého Pána otvírá v každé situaci, dokonce i ve strádání a válce, všechna srdce věčnému životu.

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Evropské dotační možnosti pro poskytovatele sociálních služeb

I v novém programovém období EU pokračuje dotační podpora pro poskytovatele sociálních služeb, a to jak na investiční aktivity, tak na ty neinvestiční. Kromě sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. je podpora směřována i do sociálního bydlení, sociálního podnikání a vzdělávání zaměstnanců.
07.12.2022

Kdo si odnese letos ceny SIGNÁLY AWARDS 2022 ?

06.12.2022

Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k 2. neděli adventní

Přinášíme vám druhý pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, o mši svaté.
04.12.2022

Biskup Martin: „Svěřuji Bohu velkou bolest pozůstalých z Bašky“

Vražda mladého muže v Bašce na Frýdeckomístecku zasáhla nejen farnost, ale celou diecézi. Biskup Martin David ujišťuje pozůstalé o svých modlitbách a blízkosti. Dnes ráno se zaměstnanci Biskupství ostravsko-opavského za zemřelého modlili na svém adventním duchovním setkání. Biskup Martin David vzpomněl, že mladého muže před nedávnem biřmoval.
02.12.2022

Pozvání k návštěvě INSPIRACE na vánočních trzích v Praze

Upřímně Vás zveme k návštěvě prodejního stánku školní chráněné dílny Inspirace při Dívčí katolické střední škole. Na horní části Václavského náměstí v rámci tradičních adventních trhů zde ve dnech 25. 11. - 22. 12. naleznete originální výrobky handicapovaných absolventek Dívčí školy, které po studiu v Dívčí škole, respektive její chráněné dílně, nalezly i zaměstnání…. Děkujeme!
01.12.2022