Skončilo 133. plenární zasedání České biskupské konference

Ve dnech 24. – 26. října 2022 se konalo 133. plenární zasedání České biskupské konference na Hoře Matky Boží v Králíkách.
Publikováno: 27. 10. 2022 14:45

Foto: Jiří Uher

Na začátku zasedání promluvil k biskupům apoštolský nuncius v České republice, arcibiskup Jude Thaddeus Okolo, a to poprvé po předání pověřovacích listin. Zmínil se o svých zkušenostech s vírou Božího lidu v České republice během prvních měsíců své diplomatické mise. Jeho slova byla cenným pohledem na církev v ČR zvenku. Arcibiskup Okolo mimo jiné řekl, že se nespokojil s návštěvami oficiálních akcí, ale „jako obyčejný host vstoupil do soukromých rodin“. Viděl zde víru „z osobního přesvědčení, vyznačující se věrností, důsledností, soudržností a poctivostí“. Další skutečností, která jej oslovila, byl průběh Synody 2021-2023 v naší zemi. Ještě než přicestoval do České republiky, měl možnost si prostudovat národní synodální syntézu. V reflexi na národní synodální setkání v červenci na Velehradě uvedl, že si všiml, že se narrativ „změnil ze singuláru na plurál“. Církev v České republice tedy vidí jako „spokojenou a šťastnou uvnitř, připravenou pokračovat v cestě dopředu…, církev sebevědomou, která nemá co skrývat“. Na závěr uvedl, že jeho nástup na post nuncia v ČR byl tak hektický, že během prvních tří týdnů „měl sotva čas otevřít kufr“ a dodal, že se rád připojil k Božímu lidu naší země, který je na cestě ke svatosti. Potlesk si zasloužil nejen obsah, ale i čeština, kterou byl projev přednesen.

Pracovní část zasedání ČBK zahrnovala množství témat, která bylo nutné prodiskutovat nebo o nich rozhodnout. Během zasedání se tak mluvilo o ekonomických otázkách, kromě jiného o společném investování diecézí. Byly schváleny celorepublikové kostelní sbírky na rok 2023. Biskupové se věnovali tématu duchovního rozměru díla Charity ČR a diskutovali o programu s názvem „Křesťanské hodnoty v Charitě“. Nezanedbatelný prostor měla reflexe srpnového Celostátního setkání mládeže, které se konalo v Hradci Králové i diskuse na téma pastorace mládeže s ředitelem Sekce pro mládež ČBK P. Romanem Kubínem.

Bylo schváleno nové znění preface o svatých Cyrilu a Metoději, diskutovalo se o Národním centru pro rodinu a obsazení postu ředitele této instituce. Biskupové se setkali s představiteli společnosti T-Mobile a společně hovořili o perspektivách spolupráce v oblasti telekomunikace a komplexních řešení administrace církevní agendy. Členové ČBK byli v jednom z bodů jednání pozváni k účasti na oslavách 1050. výročí založení pražského biskupství a byla připomenuta památka významného novináře Alfreda Fuchse, který v roce 1941 zahynul v koncentračním táboře v Dachau.

Biskupové kromě jednání prožívali rovněž chvíle společné modlitby, společně liturgie, a v neposlední řadě byl prostor pro neformální rozhovory a společně prožité chvíle odpočinku.

Příští plenární zasedání České biskupské konference se bude konat koncem ledna 2023 v Praze.

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Evropské dotační možnosti pro poskytovatele sociálních služeb

I v novém programovém období EU pokračuje dotační podpora pro poskytovatele sociálních služeb, a to jak na investiční aktivity, tak na ty neinvestiční. Kromě sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. je podpora směřována i do sociálního bydlení, sociálního podnikání a vzdělávání zaměstnanců.
07.12.2022

Kdo si odnese letos ceny SIGNÁLY AWARDS 2022 ?

06.12.2022

Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k 2. neděli adventní

Přinášíme vám druhý pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, o mši svaté.
04.12.2022

Biskup Martin: „Svěřuji Bohu velkou bolest pozůstalých z Bašky“

Vražda mladého muže v Bašce na Frýdeckomístecku zasáhla nejen farnost, ale celou diecézi. Biskup Martin David ujišťuje pozůstalé o svých modlitbách a blízkosti. Dnes ráno se zaměstnanci Biskupství ostravsko-opavského za zemřelého modlili na svém adventním duchovním setkání. Biskup Martin David vzpomněl, že mladého muže před nedávnem biřmoval.
02.12.2022

Pozvání k návštěvě INSPIRACE na vánočních trzích v Praze

Upřímně Vás zveme k návštěvě prodejního stánku školní chráněné dílny Inspirace při Dívčí katolické střední škole. Na horní části Václavského náměstí v rámci tradičních adventních trhů zde ve dnech 25. 11. - 22. 12. naleznete originální výrobky handicapovaných absolventek Dívčí školy, které po studiu v Dívčí škole, respektive její chráněné dílně, nalezly i zaměstnání…. Děkujeme!
01.12.2022