banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Dotační možnosti pro církevní školy a jejich zřizovatele

Připravili jsme přehled evropských dotačních možností pro církevní školy a jejich zřizovatele.
Publikováno: 2. 11. 2022 11:30

V přiloženém souboru naleznete základní přehled dotačních možností včetně přehledu plánovaných výzev a odkazů na informační zdroje. Kromě investičních a neinvestičních dotací do škol z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 a Operačního program Jan Amos Komenský, nabízí zajímavé možnosti i Operační program Životní prostředí 2021 - 2027, kde se dají čerpat dotace na energetické úspory.  

Soubory ke stažení

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Dotační možnosti pro církevní školy a jejich zřizovatele

Připravili jsme přehled evropských dotačních možností pro církevní školy a jejich zřizovatele.
02.11.2022

Výzva IROP - knihovny

První výzvou, kterou vyhlásil Integrovaný regionální operační program v novém programovém období, je výzva zaměřená na revitalizaci, odbornou infrastrukturu a vybavení pro činnost knihoven. Nově mohou dotace čerpat i zřizovatelé základních knihoven se specializovaným knihovním fondem, kterých je řada i církevních.
15.08.2022

Integrovaný regionální operační program 2021 - 2027 je schválen

Dne 1. 7. 2022 byl Evropskou komisí schválen Programový dokument IROP 2021–2027. Monitorovací výbor schválil kritéria hodnocení projektů v jednotlivých podporovaných aktivitách, systém hodnocení projektů IROP a harmonogram výzev pro rok 2022. Nic tedy nebrání vyhlašování výzev, kdy první lze očekávat již koncem července 2022.
18.07.2022

Dotace na budování ubytovacích kapacit pro uprchlíky i pro církve

Ministerstvo pro místní rozvoj rozšířilo stávající program na pomoc s rekonstrukcemi bytů pro nouzové ubytování uprchlíků z Ukrajiny. Mezi oprávněné žadatele o dotaci jsou nově zahrnuty i církevní organizace.
30.06.2022

Energetické úspory – nutnost a obrovská příležitost i pro církev

Úspory, finanční i environmentální, optimalizace chodu budov, bezpečnost, inovace, chytré řízení. To je jen základní výčet toho, jak se dnes skloňují energetické úspory, resp. energetická účinnost. Dnešní doba posouvá renovaci budov kupředu, a to díky novým technologiím, digitalizaci, systémům komunikace a ovládání. Nejde tedy již jen o stavební opatření, ale o celý systém integrující infrastrukturu, komunikaci a řízení. Stejně tak je zde příležitost budovy směřovat k vyšší soběstačnosti a odolnosti, i díky výrobě energie z obnovitelných zdrojů.
01.04.2022