COMECE před blížící se zimou vyzývá k spravedlivému zajištění energií pro všechny

Komise biskupských konferencí zemí EU vydala v pondělí 7. listopadu 2022 prohlášení ohledně současné energetické krize, v níž vyzývá EU, aby zajistila spravedlivý přístup k cenově dostupné energii pro všechny, zvláště pro ty nejzranitelnější.
Publikováno: 9. 11. 2022 18:00

V kontextu ruské vojenské agrese proti Ukrajině došlo kvůli přílišné závislosti EU na ruské ropě a plynu k tomu, že Rusko této situace zneužilo a použilo energetické suroviny jako zbraň. To nejen zesílilo energetickou nejistotu v evropských zemích, ale také vyústilo v kritické zvýšení cen, což má negativní dopad na společnosti všech zemí EU, zvláště jejích nejzranitelnějších členů. „Zatímco některé firmy bankrotují, jiné propouštějí zaměstnance a mnoho lidí už nedokáže kvůli zvýšeným životním nákladům nadále vyjít se svými příjmy,“ uvádí se v prohlášení.

S nastávající zimou COMECE vyzývá ke kolektivní solidaritě a zve každého občana, aby se zajímal o druhé a využíval energii odpovědným způsobem. COMECE zvláště apeluje na politické představitele EU, aby tomuto problému čelili, aniž by zároveň ztratili ze zřetele dlouhodobý cíl, jímž je spravedlivý přechod k udržitelným zdrojům energie“.

Za tímto účelem COMECE předkládá tři orientační principy: všeobecné určení pozemských statků, upřednostnění chudých, spravedlnost a mír. Zároveň politické představitele naléhavě vyzývá k následujícímu:

 - Zajistit přístup k energiím a zároveň jejich cenovou dostupnost těm, kteří jsou v největší nouzi, a to prostřednictvím dočasných zmírňovacích opatření a spravedlivého přerozdělení zdrojů

- Upřednostnit energetickou zodpovědnost a zintenzivnit hledání alternativních zdrojů energie

- Vyhledávat odpovědná energetická partnerství a položit základ nového globálního systému, který se bude řídit principy spravedlnosti, solidarity, zapojení všech a udržitelného rozvoje

Toto stanovisko COMECE následuje po apelu k míru na Ukrajině i v celé Evropě, které biskupové zemí EU vypracovali během svého podzimního plenárního zasedání.

Celý překlad prohlášení naleznete v příloze.

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Evropské dotační možnosti pro poskytovatele sociálních služeb

I v novém programovém období EU pokračuje dotační podpora pro poskytovatele sociálních služeb, a to jak na investiční aktivity, tak na ty neinvestiční. Kromě sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. je podpora směřována i do sociálního bydlení, sociálního podnikání a vzdělávání zaměstnanců.
07.12.2022

Kdo si odnese letos ceny SIGNÁLY AWARDS 2022 ?

06.12.2022

Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k 2. neděli adventní

Přinášíme vám druhý pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, o mši svaté.
04.12.2022

Biskup Martin: „Svěřuji Bohu velkou bolest pozůstalých z Bašky“

Vražda mladého muže v Bašce na Frýdeckomístecku zasáhla nejen farnost, ale celou diecézi. Biskup Martin David ujišťuje pozůstalé o svých modlitbách a blízkosti. Dnes ráno se zaměstnanci Biskupství ostravsko-opavského za zemřelého modlili na svém adventním duchovním setkání. Biskup Martin David vzpomněl, že mladého muže před nedávnem biřmoval.
02.12.2022

Pozvání k návštěvě INSPIRACE na vánočních trzích v Praze

Upřímně Vás zveme k návštěvě prodejního stánku školní chráněné dílny Inspirace při Dívčí katolické střední škole. Na horní části Václavského náměstí v rámci tradičních adventních trhů zde ve dnech 25. 11. - 22. 12. naleznete originální výrobky handicapovaných absolventek Dívčí školy, které po studiu v Dívčí škole, respektive její chráněné dílně, nalezly i zaměstnání…. Děkujeme!
01.12.2022