Lupa
Obsah
Portál
Reklama

Milosrdný Samaritán: Inspirace pro uživatele sociálních sítí

Zdroj:cirkev.czcirkev.cz
Rubrika: Hlavní zprávy,Vatikán a zahraničí
Datum publikace30. 5. 2023, 14.46
TiskTisk

"Na cestě k naplněné přítomnosti" je název dokumentu vydaného Dikasteriem pro komunikaci, který nabízí pastorační reflexi o angažovanosti v digitálním světě a jeho cílem je iniciovat dialog o tom, jak toto prostředí více přiblížit lidem. Iniciativa své příspěvky přidává s hashtagem #FullyPresent.

image:Image 32/source/orig/31409_social-media-01.jpeg

"Na cestě k naplněné přítomnosti. Pastorační reflexe o zapojení sociálních médií" (#FullyPresent) je název dokumentu, který v pondělí 29. května zveřejnilo Dikasterium pro komunikaci. Cílem dokumentu je podpořit společnou reflexi o zapojení křesťanů do sociálních médií, která se stále více stávají součástí života lidí. Dokument, inspirovaný podobenstvím o milosrdném Samaritánovi, nabízí příležitost k zahájení společné diskuze o tom, jak podporovat každodenní kulturu "lásky k bližnímu" také v digitálním světě.

Pastorační reflexe se na toto téma dívá v kontextu světa sociálních médií, kde jsou lidé často spotřebiteli i zbožím, a hledá odpověď na základě víry. A odpověď začíná rozlišováním přijímaných podnětů a záměrným nasloucháním. Pozornost spolu s pocitem sounáležitosti, vzájemnosti a solidarity jsou klíčem k vytvoření pocitu jednoty, který by měl v konečném důsledku posílit místní společenství a umožnit jim stát se hybateli změn. Tím, že se staneme "tvůrčími tkalci společenství" prostřednictvím kreativní lásky, si můžeme představit nové modely postavené na důvěře, transparentnosti, rovnosti a inkluzi, učit se být neustále přítomni v Boží blízkosti a vydávat o tom svědectví.

Vyvarujte se nástrahám na "digitálních cestách"

Digitalizace vytvořila příležitosti, ale přináší také mnoho výzev. Dokument uvádí několik překážek, kterým je třeba se při cestování po "digitálních cestách" vyhnout. Od zacházení s jednotlivými uživateli jako s pouhými spotřebiteli a zbožím až po vytváření "osobitého prostředí", které se zaměřuje na podobně smýšlející lidi nebo podporuje extrémní chování a stává se místem, kde jsou mnozí marginalizováni a zraňováni online. Pro křesťany z toho vyplývá otázka: Jak můžeme z digitálního prostředí vytvořit místo sdílení, spolupráce a sounáležitosti založené na vzájemné důvěře?

Od uvědomění ke skutečnému setkání

Stát se "bližním" v prostředí sociálních médií začíná ochotou naslouchat s vědomím, že ti, které potkáváme online, jsou skuteční lidé. I v prostředí, které se vyznačuje " velkým množstvím informací", nám tato otevřenost k záměrnému naslouchání srdcem umožňuje přejít od pouhého přijímání druhého k autentickému setkání. Můžeme začít poznávat svého bližního v digitálním světě a uvědomit si, že jeho utrpení se týká i nás. Naším cílem pak není budovat pouze "spojení", ale setkání, která se stanou skutečnými vztahy a posílí místní společenství.

Od setkání ke společenství

Na své cestě po "digitálních cestách" se můžeme s druhými setkat buď v duchu lhostejného přihlížení, nebo v duchu povzbuzení a přátelství. V druhém případě můžeme - my, kteří jsme někdy milosrdným Samaritánem a někdy zraněným - začít pomáhat léčit rány způsobené toxickým digitálním prostředím. Zde je třeba přebudovat digitální prostor tak, aby se stal lidštějším a zdravějším. Zároveň můžeme přispět k tomu, aby tato prostředí byla schopnější podporovat skutečná společenství založená na osobním setkání, které je nezbytné pro ty, kdo věří ve Slovo, jež se stalo tělem.

Osobitý styl

Křesťané vnášejí do sociálních médií osobitý "styl" sdílení, který má svůj původ v Kristu, který nás miloval a vydal se za nás svými slovy, činy, duší i tělem. Učil nás, že pravda se zjevuje ve společenství a že komunikace také pramení ze společenství, tedy z lásky. Přítomnost křesťanů v digitálních médiích by měla odrážet tento přístup, který tvůrčím způsobem sděluje pravdivé informace, jež vycházejí z přátelství a budují společenství. Tento přístup často využívá příběhy skrze které se křesťané stávají "tvůrci společenství". Tento přístup je reflexivní, nikoli reaktivní, a aktivně podporuje aktivity a iniciativy s podporou lidské důstojnosti. Pomáhá také otevírat srdce a přijímat naše bratry a sestry.

Svědectví z digitálního prostředí

Přítomnost křesťanů na sociálních sítích bude také znamením svědectví. Křesťané tam nejsou proto, aby prodávali produkt nebo prosazovali své názory, ale aby vydávali svědectví. Jsou tu proto, aby svými slovy a životy potvrzovali to, co Bůh učinil tím, že vytvořil společenství, které nás sjednocuje v Kristu. Ať už se křesťané mohou ocitnout v roli raněného nebo milosrdného Samaritána, případně v obou, jejich angažovanost na platformách sociálních médií může být setkáním se sousedy, bratry a sestrami, jejichž život se jich týká, a tedy setkáním s Pánem. Komunikace tak nabízí pohled na společenství, které je zakořeněno ve Svaté Trojici, naší skutečné "zaslíbené zemi".

Zdroj: anglická verze Vatican News

Focusy

Mladí v církvi Média

Mohlo by vás zajímat

image:Image Svoboda
Svoboda Joachim Gauck
Cena: 88 Kč
image:Image Boží wifina
Boží wifina
Cena: 207 Kč
image:Image Je to náš příběh
Je to náš příběh Pavel Hošek
Cena: 224 Kč
image:Image Jezovita Balbinus
Jezovita Balbinus Stanislav Komárek
Cena: 256 Kč

Související články

Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou