Lupa
Obsah
Portál
Reklama

Papež k pavlovským badatelům: Bůh neselhává ve svých příslibech

Zdroj:Vatican NewsVatican News
Rubrika: Hlavní zprávy,Vatikán a zahraničí
Datum publikace14. 9. 2023, 12.57
TiskTisk

Papež František dnes přijal biblisty a teology z různých křesťanských církví, kteří se zabývají odkazem apoštola Pavla, a od roku 1968 se každé dva roky scházejí v Římě, v nádherném prostředí baziliky svatého Pavla za hradbami, na Paulínském ekumenickém kolokviu (Colloquium Oecumenicum Paulinum).

image:Image 41/source/orig/40863_26969_0_844.jpeg
Vatican Media

Jak římský biskup poznamenal v úvodu svého pozdravu, tato iniciativa, která se zrodila krátce po Druhém vatikánském koncilu díky skupině učenců z tuctu zemí a různých křesťanských tradic, se nyní koná již po šestadvacáté. Může se tedy pochlubit intenzivní studijní a badatelskou cestou, která díky kompetenci a nadšení jejích účastníků přispěla k biblickému a duchovnímu poznání listů apoštola národů, ocenil papež František:

„Je to o to důležitější, že rozhovory probíhají mezi různými křesťanskými denominacemi a vy sami, vášniví znalci Pavla, pocházíte z různých národů a přinášíte s sebou nejen specifičnost svých studií, ale také originalitu své původní kultury a života víry křesťanského společenství, k němuž patříte. V tom spočívá velký přínos kolokvia: v setkání křesťanů, kteří se od sebe liší, a přesto je spojuje moudrost Pavlova magisteria; v dialogu různých východisek, která hledají společnou řeč vycházející z Písma; v přísném a vědeckém exegetickém srovnávání, které nachází své životně důležité řečiště v kontextu modlitby a spirituality, aby tak mohla vyvstat krása apoštolových listů a jeho význam pro křesťanský a církevní život."

Jak papež dále poznamenal, tato ekumenická kolokvia tedy vyjadřují odvahu k překonání bariér nedůvěry, které často vznikají, když jsme povoláni setkat se s druhým, a tím spíše, když má druhý člověk jinou tradici. A pak, jak doplnil, je zde patrné ekumenické proroctví, totiž onen prospěšný „neklid Ducha“, k němuž jsou všichni křesťané povoláni, aby cesta k plnosti jednoty pokračovala a aby se nezmenšilo odhodlání ke svědectví.

„Jestliže v průběhu dějin byla rozdělení příčinou utrpení, dnes se musíme zavázat ke změně směru a postupovat po cestách jednoty a bratrství, které začínají právě společnou modlitbou, studiem a prací. Vaše touha po prohloubení apoštolských listů, přínos vašeho studia, hodnota příspěvků, které si vyměňujete a následně publikujete, se letos zaměřují na kapitoly 9-11 z listu Římanům. (…) Apoštol nám zde předává poselství zásadního významu, které stále představuje onen základ, na němž je třeba nejen prohlubovat biblická studia, ale také pokračovat v pěstování ekumenického dialogu: Bůh neselhává ve svých příslibech spásy a trpělivě je uskutečňuje, a to i nepromyšlenými a překvapivými způsoby. Základní jistotou však je, že „věřící se mohou spolehnout na Boží milosrdenství a zaslíbení. I ve své slabosti a v mnoha hrozbách, které ohrožují jejich víru, mohou na základě Kristovy smrti a vzkříšení počítat s účinným příslibem Boží milosti“ (Společné prohlášení o nauce o ospravedlnění mezi katolickou církví a Světovou luterskou federací, č. 34)“.

V závěru papež připojil anekdotu o výroku jednoho již zesnulého pravoslavného teologa, podle něhož jednota křesťanů nastane teprve po Posledním soudu. Jak ale vzápětí dodal, „do té doby musíme kráčet společně, modlit se společně a pracovat společně. Skutečný ekumenismus se uskutečňuje na cestě a ve službě křesťanským a také nekřesťanským společenstvím."


Focusy

Papež František Ekumenismus

Mohlo by vás zajímat

image:Image Ať se ti život povede!
Ať se ti život povede! Guy Gilbert
Cena: 143 Kč
image:Image Umění důvěrnosti
Umění důvěrnosti Michal Altrichter
Cena: 135 Kč
image:Image Řád není všechno
Řád není všechno Jordan B. Peterson
Cena: 358 Kč
image:Image Povoláním člověk
Povoláním člověk Karel Satoria
Cena: 124 Kč

Související články

Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou