Rada Iustitia et Pax o společensko-ekonomické situaci

Zveřejňujeme vyjádření předsedy Rady Iustitia et Pax při České biskupské konferenci (ČBK) biskupa Václava Malého k aktuálnímu společensko-ekonomickému klimatu u nás.
Publikováno: 8. 10. 2009 12:30

Úvodní slovo:

Recese jako katalyzátor politiky: „Modré z nebe“

Několik poznámek k současné ekonomické krizi

Rada Iustitia et Pax při České biskupské konferenci se zamýšlí nad současným hospodářským a sociálním klimatem ve společnosti.  Ne vše těžké, co bývá s probíhající hospodářskou recesí spojováno, je výlučně touto recesí způsobeno. Silný poryv hospodářského útlumu zřetelně ukázal, jak krátkozraká může být podpora politiků, kteří slibují voličům modré z nebe bez ohledu na reálné možnosti a potřebu dlouhodobě zdravého vývoje ekonomiky.

K hospodářskému útlumu dochází po mnoha letech nepřetržitého růstu a v podmínkách nesrovnatelně vyspělejšího sociálního zabezpečení, než jaké bylo běžné v minulém století. Tímto tvrzením však není zpochybněno, že řada jednotlivců, rodin, firem i celých regionů se během masivní hospodářské recese může bez vlastního zavinění dostat do ekonomicky bezvýchodné situace, opravňující žádat o účinnou pomoc stát. Povinností slušného státu je toto volání o pomoc neoslyšet, nepřipustit nárůst obětí recese nad rámec únosnosti a odvolat se na princip solidarity ve chvíli, kdy je to nezpochybnitelně legitimní.

Výchozím teoretickým i praktickým základem pro řešení i předcházení poškozujících vlivů ve společnosti je pro katolickou církev sociální učení katolické církve se základními principy solidarity,  společného dobra, úsilím vytvářet humánní prostředí. Není to neměnný soubor věčných pravd, nýbrž svědectví o setkávání výzev evangelia v kontextu se společensko-dějinnou situací a s konkrétními společenskými problémy. Důraz na tradici neznamená zkostnatělé lpění na minulosti, ale naopak přihlášení se k pohybu, odvážnou otevřenost k dynamice Ducha v dramatickém toku dějin. Zabývá se převážně problémy tohoto světa a jeho proměn. Nepředkládá vlastní politické a ekonomické programy a chce si uchovávat svobodu i vůči politickým režimům a institucím.

Církev však považuje za své právo a mravní povinnost kriticky vystupovat vůči určitým politickým režimům a institucím, zejména tehdy, pokud ohrožují práva a důstojnost člověka.

Sociální učení církve se zamýšlí ve světle víry a církevní tradice nad složitou skutečností lidské existence ve společnosti a v mezinárodním kontextu a obrací se rovněž k mimocírkevní veřejnosti, k "lidem dobré vůle" bez ohledu na jejich náboženské přesvědčení. Povzbuzuje je k duchovnímu zápasu proti všem silám, které člověka zotročují, a proti ideologiím, které mohou ohrožovat svobodu a celistvý rozvoj člověka.

Rada Iustitia et Pax chce prostřednictvím zásad  sociálního učení katolické církve napomáhat partnerskému dialogu církve se současným světem a obhajovat základní hodnoty, na nichž stojí svobodná společnost,  demokratické zřízení a právní stát.

 

Rada Iustitia et Pax

7.10.2009

 

Dokument naleznete v příloze.

 

TS ČBK informovala Ing. Helena Žabžová, Rada Iustitia et Pax

Soubory ke stažení

Další aktuality

Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem na měsíc říjen 2022

Modleme se za představitele Ruské federace, aby zastavili spirálu násilí a smrti na Ukrajině, i za představitele Ukrajiny, aby zůstali otevřeni seriózním návrhům na mír.
05.10.2022

Úmysl Apoštolátu modlitby na měsíc říjen 2022

Modleme se, aby církev, věrná evangeliu a odvážná při jeho ohlašování, byla místem solidarity, bratrství a otevřenosti a stále více žila v atmosféře synodality.
03.10.2022

Homilie arcibiskupa Jana Graubnera z poutní mše svaté ve Staré Boleslavi

Přinášíme homilii pražského arcibiskupa a předsedy ČBK Mons. Jana Graubnera, kterou pronesl 28. září při příležitosti svátku svatého Václava během poutní mše svaté ve Staré Boleslavi.
29.09.2022

Ve Staré Boleslavi si lidé připomněli poutní mší svatého Václava

Ve Staré Boleslavi na Mariánském náměstí si dnes lidé poutní mší, kterou vyvrcholila Národní svatováclavská pouť, připomněli odkaz českého patrona svatého Václava. Nedaleko kostela, kde byl před 1087 lety kníže zavražděn, se mše v silném vytrvalém dešti účastnily stovky lidí schovaných pod deštníky a v pláštěnkách. Bohoslužbu sloužil pražský arcibiskup Jan Graubner, koncelebrovali apoštolský nuncius arcibiskup Jude Thaddeus Okolo, čeští a moravští biskupové a řada kněží.
29.09.2022

Červená středa 2022 – postavme se za svou víru!

Budovy nasvícené na červeno, lidé se svíčkami v ulicích, všichni propojení modlitbou či jinou připomínkou za ty, kteří trpí ve světě pro svou víru. Více než 130 farností, sborů a synagog se v loňském roce zapojilo k mezinárodní iniciativě Červená středa, která se v České republice letos pořádá již pátým rokem, a to 23. listopadu 2022.
28.09.2022