Papež Jan Pavel II. byl dnes blahořečen

Svatý otec Benedikt XVI. dnes při slavnostní mši svaté blahořečil ctihodného služebníka Božího, Jana Pavla II. Na zcela zaplněném náměstí Svatého Petra a v přilehlých ulicích tuto beatifikační slavnost sledovalo několik stovek tisíc poutníků. Obřadu se účastnilo i 87 oficiálních státních delegací včetně té české, kterou reprezentoval Karel Schwarzenberg, ministr zahraničních věcí. Za ČBK se beatifikace účastnil Mons. Dominik Duka, arcibiskup pražský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a Mons. František Radkovský, biskup plzeňský.
Publikováno: 1. 5. 2011 15:00

Vatikán: Na Svatopetrské náměstí již od velmi brzkých ranních hodin proudily zástupy poutníků ze všech koutů světa. Někteří z nich na římských ulicích dokonce nocovali, aby mohli zaujmout na náměstí Svatého Petra místa co nejblížší k oltáři. Nejrozšířenějším jazykem se dnes v Římě stala právě mateřština Jana Pavla II. – polština. V devět hodin byla zahájena příprava na eucharistickou slavnost zpěvem Sboru římské diecéze vedeným Mons. Markem Frisinou. Jelikož beatifikace připadla na druhou neděli velikonoční neboli neděli Božího milosrdenství, modlili se ještě před mší svatou přítomní věřící v různých světových jazycích Korunku k Božímu milosrdenství. Úctu k Božímu milosrdenství představila světu svatá Faustina Kowalská, kterou Jan Pavel II. svatořečil 30. dubna 2000.  

Přesně úderem desáté hodiny se vydal liturgický průvod od vatikánské Bronzové brány centrální uličkou Svatopetrského náměstí k hlavnímu oltáři před bazilikou. Se Svatým otcem koncelebrovalo pouze kolegium kardinálů a Mons. Mieczyslav Mokrzycki, který působil od 1995 do 2005 jako druhý sekretář Jana Pavla II. Samotný beatifikační ritus se uskutečnil v rámci mše svaté hned po vstupní modlitbě a aktu pokání. Papežský vikář pro římskou diecézi, kardinál Agostino Vallini, přednesl papeži žádost o blahořečení a přečetl životopis Jana Pavla II. Svatý otec následně pronesl beatifikační formuli a prohlásil Jana Pavla II. za blahoslaveného. Jeho církevní památka se bude každý rok slavit 22. října. Na centrálním balkóně vatikánské baziliky byl rozvinut gobelín s vyobrazením Jana Pavla II., na který byla použita jeho fotografie z roku 1995. Na oltář pak byly přineseny ostatky nově blahoslaveného - ampulka s krví Jana Pavla II. - uložená ve vzácném relikviáři ve formě olivové ratolesti, který speciálně pro tuto příležitost nechal vyrobit Úřad pro papežské bohoslužby. K oltáři jej donesly sestra Marie Simon-Pierre, která byla zázračně uzdravena právě na přímluvu polského papeže a sestra Tobiana, která byla za pontifikátu Jana Pavla II. členkou tzv. papežské rodiny. Kardinál Vallini poté poděkoval Svatému otci za blahořečení ctihodného Božího služebníka Jana Pavla II. a následoval pozdrav pokoje mezi Svatým otcem a kardinálem Vallinim a postulátorem procesu blahořečení Mons. Slawomirem Oderem. Bohoslužba dále pokračovala zpěvem hymnu Gloria (Sláva na výsostech Bohu), prvním čtením z Písma svatého v polštině (Sk 2,42-47), zpěvem žalmu v italštině (Žl 118), druhým čtením v angličtině (1Petr 1, 3-9), velikonočními zpěvy a evangeliem v latině (Jan 20,19-31). Poté pronesl Svatý otec svou homilii, která byla věnována právě tématu blahoslavenství v církvi a osobě Jana Pavla II.

Papež ve své homilii mimo jiné řekl: "Totéž, co Jan Pavel II. ohlásil ve své první pontifikální mši na náměstí sv. Petra památnými slovy: ´Nemějte strach! Otevřete, ba rozevřete brány Kristu! To, co tehdy nově zvolený papež žádal ode všech, učinil sám jako první: otevřel Kristu společnost, kulturu, politická a ekonomická zřízení, a obrovskou silou, kterou dostával od Boha, tak obrátil směřování, která se mohla jevit jako nezvratná. Svým svědectvím víry, lásky a apoštolské odvahy, plným lidské vnímavosti tento znamenitý syn polského národa pomohl křesťanům na celém světě, aby se nebáli být křesťany, patřit do církve, hlásat evangelium. Jedním slovem: pomáhal nám nelekat se pravdy, poněvadž pravda je zárukou svobody...Karol Wojtyła nastoupil na Petrův stolec a přinesl si s sebou hluboce reflektovanou konfrontaci marxismu a křesťanství, zaměřenou na člověka. Jeho poselství bylo následující: člověk je cestou církve a Kristus je cestou člověka. S tímto poselstvím, které je velkým odkazem Druhého vatikánského koncilu a jeho ´kormidelníka´ Božího služebníka Pavla VI., vedl Jan Pavel II. lid Boží, aby překročil práh třetího tisíciletí, který mohl právě zásluhou Krista nazvat ´prahem naděje´".

Mše svatá dále pokračovala vyznáním víry, přímluvami, bohoslužbou oběti a svatým přijímáním. Na závěr eucharistické slavnosti se Svatý otec pomodlil modlitbu Regina Coeli, pozdravil přítomné poutníky v hlavních světových jazycích včetně polštiny a poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě této události. Úplně nakonec po závěrečné modlitbě a požehnání se papež spolu s koncelebrujícími kardinály odebral do baziliky, aby před hlavním oltářem uctil ostatky nově blahoslaveného papeže, které byly již 29. dubna vyzdvihnuty z  hrobu v kryptě Vatikánské baziliky. Poté vzdali hold vystavené rakvi těla blahoslaveného přítomní biskupové a veřejní činitelé, následně i další věřící, kteří tak ostatně mohou učinit po zbytek dne a po celou noc až do páté hodiny ranní, protože bazilika právě k tomuto účelu zůstane otevřená. Tělo nového blahoslaveného by mělo být definitivně uloženo pod oltář v kapli sv. Šebestiána pravděpodobně v pondělí 2. května večer po uzavření baziliky.

Za zmínku zcela jistě stojí, že kalich, který byl během beatifikační bohoslužby použit, je tentýž, který Jan Pavel II. používal v posledních letech svého pontifikátu. Benedikt XVI. měl na sobě během obřadu mešní roucho a mitru, které byly vyrobeny za pontifikátu jeho předchůdce a on sám je také často nosil.  Beatifikační bohoslužbu doprovodil Papežský hudební sbor Sixtinské kaple, Sbor římské diecéze a Orchestr konzervatoře svaté Cecílie. Ministrovali bohoslovci z Římského semináře a jáhenskou službu poskytovali seminaristi, kteří letos přijmou svátost kněžství.

 

Celá homilie Benedikta XVI. v českém jazyce z beatifikační mše svaté je v příloze této zprávy. 

 

Související články

Další aktuality

Nový vyslanec EU pro náboženskou svobodu

Nového zvláštního vyslance EU pro náboženskou svobodu ve světě jmenovala Evropská komise. Je jím někdejší kyperský eurokomisař Christos Stylianidis (63).
13.05.2021

V pražské katedrále sv. Víta byl instalován relikviář sv. Jana Pavla II.

Nový relikviář obsahující krev sv. Jana Pavla II. byl ve středu 12. května, v předvečer 40. výročí atentátu na tohoto polského papeže, instalován v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.
13.05.2021

Oltář z brněnské katedrály byl instalován v kapli Papežské koleje Nepomucenum

Oltář z brněnské katedrály sv. Petra a Pavla na Petrově má již za sebou poslední etapu svého putování. V těchto dnech ho sochař Petr Váňa nainstaloval do kolejní kaple Nepomucena v Římě. Ještě před měsícem sloužil svému účelu v kněžišti katedrály sv. Petra a Pavla na Petrově. Přinášíme vám také fotogalerii z jeho instalace.
13.05.2021

Generální sekretáři sdružení v COMECE se setkali online

Včera, 12. května 2021, se uskutečnilo online setkání generálních sekretářů biskupských konferencí zemí sdružených v COMECE (Komise evropských biskupských konferencí). Českou biskupskou konferenci na jednání reprezentoval její generální sekretář P. Stanislav Přibyl.
13.05.2021

Křesťané ve Svaté zemi apelují na zastavení konfliktu

Napětí mezi Židy a Palestinci v Jeruzalémě se v posledních dnech obrátilo v otevřený konflikt mezi organizací Hamas a Izraelem. Jak uvádí izraelská armáda, Hamas odpálil z Pásmy Gazy více než tisíc raket. Ne všechny se podařilo zneškodnit, nejméně pět Izraelců zemřelo. Mnoho raket dopadlo také na palestinské území. Izrael odpověděl na útok nálety na Pásmo Gazy, kde podle palestinských autorit zemřelo 35 lidí.
13.05.2021