Lupa
Obsah
Portál
Reklama

Arcidiecézní charita Praha usiluje v rámci mezinárodního projektu o odstranění sociálního vyloučení

Zdroj:cirkev.czcirkev.cz
Rubrika: Hlavní zprávy,Domácí
Datum publikace1. 6. 2023, 9.23
TiskTisk

Odborníci z Arcidiecézní charity Praha spolu s kolegy z Charit v Hildesheimu (Německo), Lince (Rakousku) a Krakova (Polsko) se na konci května sešli v Praze u kulatého stolu, aby sdíleli zkušenosti v oblasti boje proti sociálnímu vyloučení.

image:Image 32/source/orig/31770_charita-usiluje-v-ramci-mezinarodniho-projektu-o-odstraneni-socialniho-vylouceni-1.png

„Současná doba poznamenaná vnějšími okolnostmi, jako je energetická krize, inflace a válka na Ukrajině, dostává bohužel stále více rodin na hranici chudoby a pod ni,“ říká Tomáš Huštan, účastník zmíněného mezinárodního projektu. „Boj proti zvyšujícímu se sociálnímu vyloučení spolu se strategiemi zvládání uprchlické vlny, byly tématy kulatého stolu, který se uskutečnil ve dnech 25. – 26. května v Praze.“

Přednášek a diskusí se zúčastnili odborníci z Arcidiecézní charity Praha, Arcidiecézní charity Krakov, Diecézní charity Hildesheim a Diecézní charity Linec. Středem zájmu byla mj. témata strukturální chudoby související s nízkým vzděláním některých skupin obyvatelstva, faktory ovlivňující funkčnost rodinných vztahů či potenciál potravinových bank.

Diskuse pokračovaly během exkurzí v konkrétních zařízeních sociálních služeb, které provozuje Arcidiecézní charita Praha a které se podílejí na zmírnění sociální exkluze a poskytnutí péče znevýhodněným skupinám obyvatel. Účastníci projektu navštívili Azylový dům Gloria pro matky s dětmi a Domov svaté Rodiny pro lidi s mentálním postižením.

Účastníky projektu přivítal v Arcibiskupském paláci Mons. Jan Graubner. Část jednání proběhla na půdě Poslanecké sněmovny, kam delegáty pozvala poslankyně Věra Kovářová Železná.

Návštěva zahraničních odborníků proběhla díky projektu s názvem „Vzděláním proti sociálnímu vyloučení“, který je financovaný z prostředků Evropské unie v rámci výzvy Erasmus+. Výzva slouží k výměně zkušeností mezi kvalifikovanými profesionály z různých odvětví.

Součástí projektu jsou kulaté stoly v každé z partnerských Charit. První již proběhl v Hildesheimu na podzim loňského roku, další v Linci v únoru tohoto roku a poslední se uskuteční v září v Krakově. Společné prohlášení partnerských Charit spolu s brožurkou shrnující získané poznatky zakončí celý mezinárodní projekt.

„Je to pro nás významná příležitost, kdy můžeme čerpat ze zkušeností zahraničních Charit, které často fungují výrazně odlišně od českého prostředí. Je velmi obohacující vidět, jakým způsobem pracují jiné organizace při řešení stejných úkolů. Můžeme z toho čerpat inspiraci a jsem si jistý, že i naši zahraniční kolegové mohou načerpat mnoho poznatků od nás,“ uzavírá Tomáš Huštan.

Rok sv. Gotharda:

5. května slaví svátek sv. Gothard, významný světec a patron německého města Hildesheim, který je pochován v místní katedrále. Roční období od 5. května 2022 do 5. května 2023 bylo připomínáno jako Rok sv. Gotharda a mezinárodní projekt „Vzděláním proti sociálnímu vyloučení“ je jednou z aktivit, která odkaz tohoto výrazného světce připomíná. Svatý Gothard se věnoval sociálním otázkám, budoval nejen kláštery a kostely, ale zřizoval i školy, nemocnice a ústavy pro chudé. Největší péči věnoval mládeži z chudých rodin. Žil v letech 960– 1038 a s velkou horlivostí pracoval až do vysokého stáří. Byl oblíbený pro svou inteligenci, pokoru a dobrotu srdce.

Focusy

Církev a společnost Charita

Související články

Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou