Lupa
Obsah
Portál
Reklama

Biskup Tomáš Holub svolá diecézní synodu

Zdroj:Diecéze plzeňskáDiecéze plzeňská
Rubrika: Hlavní zprávy,Domácí,Plzeňská diecéze
Datum publikace15. 9. 2023, 19.50
TiskTisk

Po konzultaci a doporučení kněžské rady, diecézní pastorační rady a okrskových vikářů biskup Tomáš na diecézní pouti v Teplé v sobotu 9. září oznámil svůj záměr na 1. neděli adventní 3. prosince 2023 vydat pastýřský list, kterým svolá diecézní synodu. Zároveň zve k zapojení se s připomínkami či návrhy do přípravy tohoto vyhlášení.

image:Image 42/source/orig/41184_204043-cropped.jpeg
Foto: Jiří Strašek

Biskup Tomáš jmenoval synodní tým, který mu bude asistovat v přípravě a v průběhu diecézní synody, a to ve složení Petr Hruška, Jana Černá a Jindřich Fencl.

Tento synodní tým bude spolupracovat s širší pracovní skupinou složenou „z kněží a ostatních věřících, kteří vynikají pastorační prozíravostí a odbornou způsobilostí... a odrážejí rozmanitost charismat a služeb Božího lidu v diecézi“, jejímž úkolem bude „pomáhat biskupovi zejména při organizaci a přípravě synody, při vypracovávání jednacího řádu, při určování a zpracování otázek, které mají být účastníkům synody předloženy ke zvážení, a při výběru a jmenování účastníků synody“ (Kongregace pro biskupy a Kongregace pro evangelizaci národů, Instrukce k diecézním synodám z r. 1997, III B 1).

Počítáme s tím, že diecézní synoda po přípravné fázi s duchovní a katechetickou přípravou (2023–2024) a konzultativní fázi se zahrnutím celého Božího lidu v diecézi (2024–2025) vyvrcholí v několika jednáních vlastním slavením synody (2025–2026), a to v návaznosti na ukončení celosvětové Synody o synodalitě.

Tento svůj záměr chce biskup Tomáš v nejbližších měsících dále konzultovat se všemi kněžími a jáhny (na kněžském dni 3. října v Liticích), s diecézní pastorační radou (9. října) či se zástupci pastoračních rad farností (při setkání 21. října v Liticích).

Velmi uvítáme, když budete o tomto záměru diskutovat i mezi sebou, na vikariátních konferencích či ve vašich farnostech, a své podněty, připomínky či otázky zašlete na adresu synoda@bip.cz.

Děkujeme a těšíme se na spolupráci s vámi se všemi.

synodní tým: Petr Hruška, Jana Černá, Jindřich Fencl

Direktorium pro pastýřskou službu biskupů Apostolorum successores (z r. 2004): „Podle normy pastýřské služby předávané po staletí, kodifikované tridentským koncilem, převzaté II. vatikánským koncilem a předpokládané Kodexem kanonického práva, zaujímá diecézní synoda v pastýřském vedení biskupa místo prvořadého významu na vrcholu struktur účasti v diecézi. Představuje se jako úkon biskupského řízení a jako společná událost, která vyjadřuje charakter hierarchického společenství vlastního povaze církve“ (AS, čl. 166). „Diecézní synoda je konzultativní setkání nebo shromáždění, svolané za předsednictví biskupa, k němuž jsou svolaní podle kanonických předpisů kněží a ostatní věřící místní církve, aby mu pomohli v jeho úkolu vedení diecézního společenství“ (AS, čl. 167). Synoda je „vhodným prostředkem pro přizpůsobení zákonů a norem obecné církve na vlastní situaci diecéze, když stanovuje metody, které je vhodné přijmout v diecézní apoštolské práci, pro překonávání obtíží obsažených v apoštolátu a řízení, animaci činnosti a iniciativ obecného charakteru, nabízení správné nauky a nápravu omylů týkajících se víry a mravů, pokud existují“ (AS, čl. 168).

Focusy

Synoda 2021–2024 Biskupové

Mohlo by vás zajímat

image:Image Marta a Marie trochu jinak
Marta a Marie trochu jinak Vojtěch Kodet
Cena: 179 Kč
image:Image Ježíšovy cesty V.
Ježíšovy cesty V. František Mráček
Cena: 113 Kč
image:Image Evangelium pro rodinu dnešní doby
Evangelium pro rodinu dnešní doby Pavel Ambros
Cena: 261 Kč
image:Image Velebí má duše Hospodina
Velebí má duše Hospodina Jaroslav Brož
Cena: 89 Kč

Související články

Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou