Lupa
Obsah
Portál
Reklama

Biskupové

image:Image 43/source/orig/42271_27539_14_dsc-1939.jpg

FOTOGALERIE: Litoměřický biskup biřmoval v Mostě

V sobotu 30. září 2023 od 10 hodin, při slavnostní mši svaté, udílel litoměřický biskup Mons. Jan Baxant v kostele sv. Václava v Mostě osmi dospělým křesťanům svátost biřmování. Přinášíme fotogalerii.

image:Image 43/source/orig/42240_kard-3.jpeg

FOTOGALERIE: Ustanovení 21 nových kardinálů

Papež František dnes, 30. září, uvedl do úřadu 21 nových kardinálů během slavnostního ceremoniálu na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu. Přinášíme fotogalerii z této slavnosti.

image:Image 43/source/orig/42236_vatva.jpeg

Papež novým kardinálům: Pracujte na stále jednotnější a synodálnější církvi

Ve své homilii během konzistoře ke jmenování 21 nových kardinálů se papež František zamyslel nad jednotou a rozmanitostí církve a zdůraznil význam synodality pod vedením Ducha Svatého. "Kardinálské kolegium je povoláno k tomu, aby se podobalo symfonickému orchestru, který představuje harmonii a synodalitu církve," řekl papež František ve své homilii na Svatopetrském náměstí. Rozmanitost v katolické církviVe své homilii adresované kardinálskému kolegiu a jeho novým členům (včetně 19 arcibiskupů a

image:Image 43/source/orig/42237_27524_0_844.jpeg

Nový kardinál Chow Sau-yan: Papež František má přezdívku

Jednadvacet nově zvolených kardinálů nevědělo, že budou jmenováni. Proto se papeži Františkovi přezdívá papež překvapení, říká jeden z nových kardinálů, Stephen Chow Sau-yan SJ, biskup Hongkongu. Před konzistoří ke jmenování 21 nových kardinálů, která se koná dnes, 30. září, se zvolení kardinálové setkali s novináři v Tiskové kanceláři Svatého stolce. "Papež František má přezdívku: papež překvapení," řekl a vysvětlil, jak přijal zprávu o svém zvolení biskup z Honkongu. "Nikdo mi to neřekl. Zprávu

image:Image 43/source/orig/42238_27523_0_youtube_3f8l3bac3zo.jpg

VIDEO: Ustanovení nových kardinálů

Na Svatopetrském náměstí se dnes, 30. září, konala konzistoř, během níž papež ustanovil 21 nových kardinálů, z toho 18 volitelů a 3 nevolitele. Podívejte se na videosestřih v jedné minutě.

image:Image 43/source/orig/42226_384752245-674329371463357-5319144123528399101-n.jpg

Svatováclavské oslavy v roce 2023 v Římě

U příležitosti oslav svátku hlavního českého patrona svatého Václava zamířili v letošním roce do Říma poutníci z ostravsko-opavské diecéze v čele se svým sídelním biskupem Mons. Martinem Davidem. Společně s nimi přicestoval do Věčného města i pěvecký sbor Ondrášek ze Základní umělecké školy v Novém Jičíně, vedený sbormistrem Josefem Zajíčkem. Ve čtvrtek 28. září 2023 u příležitosti svátku sv. Václava předsedal ve Svatopetrské bazilice u oltáře Katedry sv. Petra slavnostní mši svaté

image:Image 43/source/orig/42203_27497_0_image.jpg

Diecézní setkání seniorů v Hradci Králové

Diecézní setkání seniorů v královéhradecké diecézi probíhá v pátek 29. září za účasti diecézního biskupa Jana Vokála. .V kostele Panny Marie začalo diecézní setkání seniorů modlitbou za mír, následovala ji bohoslužba. Součástí programu byla také beseda s P. Marianem Pospěchou, moderátorem TV

image:Image 43/source/orig/42200_pozehnani-poradny-sv-vincence-z-pauly-2.jpg

Poradna pro lidi v tísni ponese jméno sv. Vincence z Pauly, patrona charitní práce

Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský a předseda ČBK, požehnal v úterý 26. září 2023 nové prostory Poradny pro lidi v tísni, kterou provozuje Arcidiecézní charita Praha. Poradna ponese nově jméno sv. Vincence z Pauly, patrona charitní práce, jehož svátek se slaví 27. září jako Den Charity. „Otevírej srdce pracovníků poradny pro všechny, kdo jsou v nouzi. Ať zde vládne duch pravého společenství, přátelství a pomoci,“ modlil se otec Graubner před požehnáním nových prostor v Londýnské 83 v Praze na

image:Image 43/source/orig/42199_27492_0_004787.jpg

Hrůza, Kahánek a muzikáloví sólisté zahrají na benefici pro Charitu Ostrava

Michal Hrůza, pianisti Ivo Kahánek a Zdeněk Král a sólisté souboru opereta/muzikál Národního divadla Moravskoslezského vystoupí ve čtvrtek 5. 10. 2023 od 19 h v Akordu v Ostravě-Zábřehu na podporu rekonstrukce domova pro seniory. Záštitu nad akcí převzal mj. ostravsko-opavský biskup Martin David. Hudební program benefičního koncertu přinese vystoupení Michala Hrůzy s kapelou, díky spolupráci se souborem opery Národního divadla moravskoslezského se představí Tomáš Savka a další sólisté

image:Image 43/source/orig/42254_img2382.jpg

Kněží si u hrobu arcibiskupa Stojana připomněli sté výročí jeho úmrtí

V den stého výročí úmrtí arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana se dnes (29. září 2023) na Velehradě sešli biskupové, kněží a jáhni nejen olomoucké arcidiecéze, a zahájili tak třídenní oslavy, kterými vyvrcholí letošní stojanovské jubileum. Všechny přítomné zde uvítal pražský arcibiskup Jan Graubner a připomněl, že s připomínkou Stojana jde ruku v ruce také otázka, kterou si má klást každý kněz: Jak ve své službě pokračovat? „Když se Antonín Cyril Stojan stal biskupem, měl skoro stejně

image:Image 43/source/orig/42085_39.JPG

FOTOGALERIE: Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi

Ve Staré Boleslavi na Mariánském náměstí si dnes poutníci připomněli odkaz sv. Václava. Mši svatou sloužil kardinál Dominik Duka, kázal litoměřický biskup Jan Baxant. Účastnil se také pražský arcibiskup Jan Graubner a všichni čeští a moravští biskupové.

image:Image 43/source/orig/42076_54.JPG

Promluva Mons. Jana Baxanta na Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi

Přinášíme plné znění promluvy litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta ve čtvrtek 28. září 2023 při poutní mši svaté na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi. Bratři a sestry, milí poutníci, vážení přátelé,aniž bych chtěl pominout první křesťanské nemalé úsilí iroskotské misie v našem zeměpisném prostoru v 7. století, ostatně žádná evangelizační misie nemá být zapomenuta, protože přináší smysl pro oběť a ušlechtilost, dovoluji si tvrdit, že zásadní a zřetelné, tedy charakteristické křesťanské

image:Image 43/source/orig/42066_nuntius-header.jpg

Apoštolský nuncius Eterovič citoval německým biskupům z učení papeže Františka

„V některých církevních kruzích se na křesťanskou antropologii zapomnělo. Místo toho v nich převládá obraz člověka, který se vzdaluje tomu, co říká Bible a církevní učení, nebo je dokonce v rozporu s nimi," řekl papežský nuncius arcibiskup Nikola Eterović při zahájení podzimního zasedání Německé biskupské konference. Vatikánský diplomat v Berlíně věnoval svůj projev tomu, aby německým biskupům připomněl, co církev na základě Božího slova učí o člověku jako muži a ženě. Arcibiskup Eterović

image:Image 43/source/orig/42004_dsc7628.jpg

Apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo slaví dnes 15 let od biskupského svěcení

J. Ex. Jude Thaddeus Okolo, apoštolský nuncius, si dnes připomíná 15 let od biskupského svěcení. Jude Thaddeus Okolo se narodil 18. prosince 1956 v Kanu v Nigérii. Na kněze byl vysvěcen arcibiskupem Francisem Arinzem 2. července 1983. Byl přidělen k římské kurii, kde v letech 1984–1986 pracoval v oblasti dialogu s křesťanskými sektami. Poté absolvoval postgraduální studium v Římě a získal doktorát z kanonického práva a diplom z diplomatických studií.Do diplomatických služeb Svatého stolce

image:Image 42/source/orig/41988_2022-10-18-jase-js87545.jpg

Biskup Wasserbauer k synodě: Očekávám atmosféru naslouchání především Duchu Svatému

Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský, je zástupce České biskupské konference, který bude po dobu měsíce října přítomen na XVI. generálním shromáždění biskupské synody "Za církev synodální" ve Vatikánu. Ještě před jeho odjezdem do Říma jsme mu položili několik dotazů. Jak se těšíte na měsíční zasedání biskupské synody v Římě?Ano, těším se a mám pocit, že snad čím dál více. Jelikož jsem jako služebně nejmladší biskup v České republice na synodě ještě nikdy nebyl, prožívám i určitou

image:Image 42/source/orig/41994_pesy-20230423-neofyte-z624567.jpg

Dominik kardinál Duka dnes slaví 25 let od biskupského svěcení

Dominik kardinál Duka, emeritní arcibiskup pražský a primas český si dnes připomíná 25 let od biskupského svěcení. Narodil se 26. 4. 1943 v Hradci Králové a vyrůstal v rodině vojáka z povolání, který se účastnil zahraničního odboje a v roce 1944. Jako člen vládního vojska odešel s pomocí P. Jiřího M. Veselého OP do Itálie a přes Švýcarsko do Anglie, kde do konce války bojoval v Československé zahraniční armádě. V 50. letech byl vězněn spolu s důstojníky západní fronty. Jaroslav Duka absolvoval

image:Image 42/source/orig/41993_webimage-a56ac339-e21c-4113-af574f4aca2efeac.png

Novým místopředsedou Německé biskupské konference se stal biskup Michael Gerber

Plenární shromáždění Německé biskupské konference dnes, 26. září 2023, zvolilo fuldského biskupa Dr. Michaela Gerbera svým novým místopředsedou. Biskup Gerber vystřídá emeritního biskupa Franze-Josefa Bodeho, který před několika měsíci odešel do důchodu. Biskup Gerber byl v roce 2013 jmenován pomocným biskupem v arcidiecézi Freiburg  a od roku 2019 je biskupem ve Fuldě. V Německé biskupské konferenci je biskup Gerber také předsedou Komise pro duchovní povolání a církevní služby a členem

image:Image 42/source/orig/41959_cathedrapetri-gloria.jpg

Svatováclavská mše v bazilice sv. Petra ve Vatikánu

Všichni krajané, poutníci a návštěvníci Říma jsou srdečně zváni na slavnostní mši, která se uskuteční u příležitosti svátku hlavního českého národního patrona sv. Václava ve čtvrtek 28. září 2023 v 15.00 ve Svatopetrské bazilice u oltáře Katedry sv. Petra. Hlavním celebrantem letošní bohoslužby bude ostravsko-opavský biskup Martin David. Při mši svaté budou koncelebrovat představitelé a alumni Papežské koleje Nepomucenum v čele s rektorem P. Romanem Czudkem. Hudební doprovod mše svaté

image:Image 42/source/orig/41466_230714-2-cropped.jpg

Promluva biskupa Tomáše Holuba na diecézní pouti v Teplé

"Kéž pravdu, že Kristus je Pán, necháme vystoupit jako světlo a orientaci pro naše další putování," řekl biskup Tomáš Holub na diecézní pouti a pozval k účasti na diecézní synodě. Přinášíme plný text promluvy. Milé sestry, milí bratři.Myslím, že když bychom si dnes udělali rešerši různých sdělovacích prostředků, abychom zjistili, jak se v nich mluví o křesťanství, viděli bychom, že jsou to záležitosti, které vyvolaly určitý rozruch nebo nějakou polemiku a které ve společnosti vytvářejí

image:Image 42/source/orig/41373_27113_0_ministrant-3.jpg

Ministranti olomoucké diecéze se sejdou při „malé pouti“ ke cti bl. Carla Acutise s biskupem Baslerem

Na „malou pouť“ ke cti bl. Carla Acutise, patrona kaple Ministrantské fary v Náměšti na Hané, jsou v sobotu 21. října 2023 zváni všichni ministranti olomoucké arcidiecéze. Setkání v prostorách Ministrantské fary nabídne program plný her a přednášek i možnost prohlídky fary včetně kaple bl. Carla Acutise. Završí ho mše svatá s biskupem Antonínem Baslerem v 15.00. Občerstvení zajištěno, s sebou ministrantské oblečení a účastnický příspěvek 50 Kč. Více informací a přihlášky

Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou