Lupa
Obsah Obsah
Portál
Reklama

ČBK ocenila významné osobnosti během Národní pouti na Velehradě

Zdroj:cirkev.czcirkev.cz
Rubrika: Hlavní zprávy,Domácí,Olomoucká arcidiecéze
Datum publikace5. 7. 2023, 12.24
TiskTisk

Při slavnostní poutní mši svaté 5. července 2023 na Velehradě ocenila Česká biskupská konference několik významných osobností z různých oblastí veřejného života. Představujeme oceněné pro rok 2023.

image:Image 37/source/orig/36389_z625345.jpg
Foto: Josef Polehňa, ČaV

Na závěr slavnostní poutní mše svaté v úterý 5. července 2023 již tradičně ocenila Česká biskupská konference tyto osobnosti:

Řád sv. Cyrila a Metoděje

prof. akad. soch. Stanislav Kolíbal za přínos výtvarnému umění, zvláště za návrhy interiéru kostela Krista Spasitele v Praze-Barrandově 

Stanislav Kolíbal je sochař, malíř, scénograf, ilustrátor a pedagog. Patří k nejuznávanějším osobnostem nejstarší současné umělecké generace. Během druhé světové války žil s rodiči v ostravském Přívoze. Je známý nejen svými sochami – objekty, scénografií, architektonickým řešením výstav (nové expozice Národní galerie ve Veletržním paláci v Praze), kresbami a grafikou, ale také knižní ilustrací, včetně prací pro dětské knihy. Jako jeden z mála českých autorů je zastoupen svými díly v předních světových sbírkách v New Yorku i Paříži. Mezi léty 1960 až 1970 byl členem umělecké skupiny UB 12, kterou spoluzakládal. Svá díla vystavoval od roku 1943, samostatně od roku 1949. V letech 1990–1993 vyučoval jako profesor na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru socha – instalace. Mezi jeho monumentální díla patří trojrozměrné objekty a prostorové kompozice ze sádry, kovu či dřeva, například reliéfní zeď Československého velvyslanectví v Londýně, Pankrácké předmostí Nuselského mostu. Spolu s Petrem Váňou je autorem liturgických prvků v kostele Krista Spasitele v Praze-Barrandově. Dne 28. října 2005 převzal od prezidenta Václava Klause státní vyznamenání Medaile Za zásluhy. V roce 2008 se stal laureátem Ceny Ministerstva kultury ČR za přínos v oblasti výtvarného umění.

(ze zdravotních důvodů prof. Kolíbal nemohl být přítomen, ocenění obdrží dodatečně na Arcibiskupství pražském)

Děkovné uznání ČBK

Mgr. Lucie Nebeská – Trmíková za přínos divadelnímu umění

Lucie Nebeská – Trmíková je česká divadelní a filmová herečka, zpěvačka a scenáristka, držitelka Ceny Alfréda Radoka za nejlepší ženský herecký výkon a Ceny Thálie v kategorii činohra. V roce 1997 získala za roli Terezky ve stejnojmenné hře Lenky Lagronové (Divadlo komedie) Cenu Alfréda Radoka. V roce 2019 získala za roli Anny v inscenaci Soukromé rozhovory (divadelní spolek Jedl Praha) Cenu Thálie v kategorii činohra – ženy. Osobnost Simone Weilové, francouzské filosofky, sociální reformátorky a mystičky, inspirovala Lucii Trmíkovou k napsání hry Mlčky křičet. Hru uvedlo roce 2014 Studio Hrdinů. Autorka sama ztvárnila hlavní roli Simony Weilové, v roli konferenciéra a zároveň všech postav, jež prošly životem Simone Weilové, se představil Saša Rašilov. Od roku 2021 vyučuje činoherní herectví na pražské DAMU.

prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. za celoživotní dílo v oblasti latinské filologie, zejména za přínos oboru latinská medievistika 

Jana Nechutová je česká filoložka, překladatelka a vysokoškolská pedagožka. Je přední evropskou odbornicí na latinskou literaturu středověku. Svou vynikající pedagogickou činností inspirovala a výrazně pozitivně ovlivnila několik generací studentů latiny a latinské medievistiky a svou odbornou činností soustřeďující se na dílo mistra Jana Husa a českou reformační literaturu přispěla k porozumění a překonávání rozdílů mezi křesťanskými konfesemi. Prof. Nechutová přispěla k rozvoji religionistiky, filosofie a teologie a podpořila také výzkumy muzikologické a historické. Dodnes působí jako činná překladatelka a zpřístupňuje čtenářům díla z bohaté latinské literatury. Je členkou Českobratrské církvi evangelické.

Pamětní medaile ČBK

P. Stephen Nesrsta za dlouholetou obětavou podporu moravských a českých jáhnů a novokněží

P. Stephen Nesrsta se narodil a žije v Texasu. Jeho předkové jsou z Nového Hrozenkova; v roce 1869 emigrovali do USA. Stephen přijal roku 1995 kněžské svěcení a o rok později se poprvé rozhodl navštívit zemi, odkud pochází jeho rodina. Naše země ho od první chvíle zaujala. Rozhodl se navázat kontakt s Arcibiskupským kněžským seminářem v Olomouci a začal každoročně zvát nově vysvěcené jáhny na prázdninový pobyt do Texasu, kde měli možnost poznat život místní církve a procvičit angličtinu. S jáhny zůstává stále v kontaktu a přijíždí za nimi na kněžská svěcení a primiční mše svaté. Mezi českými kněžími si získal obrovskou popularitu a je stále vítaným hostem.

paní Jana Sieberová za celoživotní službu ve prospěch dobra prostřednictvím poskytování služeb Domácího hospice DUHA

Jana Sieberová je česká zdravotní sestra, aktivní v hospicovém hnutí, autorka řady článků o doprovázení terminálně nemocných a spisovatelka. V roce 2009 založila Domácí hospic Duha, kde začala působit jako vedoucí a vrchní sestra Centra domácí hospicové péče. Doprovázela jako hospicová zdravotní sestra kardinála Miloslava Vlka v závěru jeho života. V roce 2016 vydala svou první samostatnou knihu Hospic: příběh naplněné naděje. V roce 2018 vydala druhou knihu Naděje na konci cesty: další příběhy hospice Duha a v roce 2019 byla vydána její třetí kniha: Proč máme strach ze smrti? Jak zvládnout její příchod.

PhDr. Jan Stříbrný za zpracování souboru svědectví a portrétů lidské statečnosti a věrnosti katolických křesťanů za období totalitních režimů 20. století „Mučedníci a oběti pro Krista"

Jan Stříbrný absolvoval kromě FF UK (obor dějepis – čeština) také tajné studium teologie. Pracoval v Ústředí Českého svazu protifašistických bojovníků a v Historickém ústavu Armády ČR jako vědecký tajemník památníku odboje a historik 2. odboje se zaměřením na domácí demokratický odboj, persekuci Židů a postavení církví v letech 1939–1945. Od roku 1995 je 2. viceprezidentem České křesťanské akademie. Je koordinátorem a autorem (s dalšími autory) biografického slovníku Mučedníci a oběti pro Krista, který zachycuje životní osudy katolických křesťanů všech národností žijících v českých zemích, kteří násilně zahynuli zejména v období dvou totalitních režimů 20. století, který vydalo Karmelitánské nakladatelství.

Ing. Marie Světničková za celoživotní službu ve prospěch dobra, především za službu mládeži a podporu aktivit mládeže

Marie Světničková působí na Sekci pro mládež České biskupské konference od 1.1.1992. Nejdříve pracovala v nově vznikajícím Diecézním středisku mládeže v Brně. V roce 2001 přešla na sekretariát ČBK do Prahy. V současné době má v rámci Sekce pro mládež ČBK na starosti finance a Asociaci křesťanských spolků mládeže, z. s. (AKSM), což je spolek zastřešující orgnanizace působící při diecézních centrech mládeže. Zastupuje AKSM také v České radě dětí a mládeže. V rámci AKSM také získala akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na školení hlavních vedoucích táborů a akreditaci Ministerstva vnitra na dlouhodobou dobrovolnickou službu.

ThLic. Mgr. Filoména Truhlíková FDC za celoživotní službu ve prospěch dobra, především za obětavou pastorační službu ve věznicích

S. Filoména Truhlíková je sestrou v Kongregaci Dcer Božské Lásky. Řeholnice, která je známá svým svérázným humorem i neuvěřitelnou schopností pomáhat ostatním. Sestra Filoména navštěvuje odsouzené ženy ve Specializovaném oddělení pro výkon ochranných léčení ve Věznici a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Opava. Věnuje se ženám, které podléhaly závislosti na alkoholu, drogách a automatech. Snaží se jim ukázat hodnoty, které zlepšují vzájemné vztahy, které ukazují na smysluplné prožití života. Je známá také tím, že píše pohádky pro děti.Focusy

Národní poutě Osobnosti

Mohlo by vás zajímat

image:Image NEspoutaný biskup
NEspoutaný biskup Teresa Gutiérrez de Cabiedes
Cena: 359 Kč
image:Image Pravdu říkat, pravdu žít
Pravdu říkat, pravdu žít Radek Gális
Cena: 315 Kč
image:Image Mučedníci a oběti pro Krista
Mučedníci a oběti pro Krista Jan Stříbrný
Cena: 1259 Kč
image:Image Řím, sladký domov
Řím, sladký domov Kimberly Hahn, Scott Hahn
Cena: 198 Kč

Související články

Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou