Lupa
Obsah
Portál

Národní poutě

image:Image 43/source/orig/42085_39.JPG

FOTOGALERIE: Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi

Ve Staré Boleslavi na Mariánském náměstí si dnes poutníci připomněli odkaz sv. Václava. Mši svatou sloužil kardinál Dominik Duka, kázal litoměřický biskup Jan Baxant. Účastnil se také pražský arcibiskup Jan Graubner a všichni čeští a moravští biskupové.

image:Image 43/source/orig/42076_54.JPG

Promluva Mons. Jana Baxanta na Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi

Přinášíme plné znění promluvy litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta ve čtvrtek 28. září 2023 při poutní mši svaté na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi. Bratři a sestry, milí poutníci, vážení přátelé,aniž bych chtěl pominout první křesťanské nemalé úsilí iroskotské misie v našem zeměpisném prostoru v 7. století, ostatně žádná evangelizační misie nemá být zapomenuta, protože přináší smysl pro oběť a ušlechtilost, dovoluji si tvrdit, že zásadní a zřetelné, tedy charakteristické křesťanské

image:Image 43/source/orig/42077_55.JPG

Ve Staré Boleslavi si lidé poutní mší připomněli svatého Václava

Ve Staré Boleslavi na Mariánském náměstí si dnes lidé poutní mší, kterou vyvrcholila Národní svatováclavská pouť, připomněli odkaz světce a českého patrona svatého Václava. V místě, kde byl kníže Václav v roce 935 zavražděn, se jí účastnily tisíce lidí. Mši sloužil kardinál Dominik Duka, kázal litoměřický biskup Jan Baxant. Účastnil se také pražský arcibiskup Jan Graubner a všichni čeští a moravští biskupové. Na náměstí dorazili vedle představitelů církve také prezident Petr Pavel, bývalý

image:Image 42/source/orig/41377_27154_0_vaclav.jpg

V předvečer svatováclavské pouti projde Prahou průvod s Palladiem za požehnání a pokoj

U příležitosti svátku sv. Václava, hlavního patrona České země, Dne české státnosti, pořádá Hnutí duchovní obnovy národa ve spolupráci s Kolegiátní kapitulou sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi a Arcibiskupstvím pražským „Svatováclavské putování Prahou s Palladiem Země české.“ Uskuteční se v Praze 27. září 2023 se záměrem, aby se touto poutí a uctěním hlavního patrona sv. Václava a světců a mučedníků rozšířila oslava na posvátná místa města Prahy. „Procesí a žehnání Palladiem se zastaveními

image:Image 41/source/orig/40879_teaser-zpravy-1600x900.jpg

O Staré Boleslavi nově, nápaditě a neodtažitě

"Turistický průvodce Petra Kukala představuje podstatný příspěvek ke snaze katolické církve připomenout naše nejstarší české poutní místo široké veřejnosti v celé České republice", říká k právě vydanému průvodci historik a výtvarník PhDr. Milan Novák. Účel, kterému má kniha Petra Kukala Stará Boleslav – Průvodce poutním místem posloužit, zásadně podmiňuje koncepci knihy, obsah i formu textu. Turistický průvodce totiž nemá být primárně odborným pojednáním o poutním místě v žádném segmentu jeho

image:Image 41/source/orig/40879_teaser-zpravy-1600x900.jpg

Procházka Starou Boleslaví, která vás bude bavit!

Deset let stará vzpomínka: Stojím v knihkupectví a velmi dobře se bavím nad „deníkovými záznamy“ jednoho muže středního věku. Ujíždí mi kvůli tomu první a pak i druhá tramvaj. Od deníku je těžké se odtrhnout, tak si ho koupím a čtu si za častého pochechtávání až domů. O pár let později se podobně bavím nad twitterovým účtem jinak vážné a důstojné instituce – Ministerstva kultury. Do třetice se se svým oblíbeným mistrem setkávám tam, kde bych to nečekala – na stránkách průvodce Starou Boleslaví.

image:Image 41/source/orig/40834_26942_0_ministrant-3.jpg

Ministranti v olomoucké arcidiecézi oslaví svatého Václava také florbalovým turnajem

Změřit síly s ministranty z celé olomoucké diecéze a oslavit svátek národního patrona. Nejen to mohou ministranti olomoucké arcidiecéze zažít na florbalovém turnaji o slavnosti sv. Václava 28. září 2023. Společně ji zahájí mší svatou v katedrále sv. Václava s biskupem Josefem Nuzíkem. Program začíná v 10.00 slavnostní mší svatou v katedrále sv. Václava, kterou bude celebrovat biskup Josef Nuzík. Po mši svaté pak následuje společný přesun do sportovní haly Univerzity Palackého.

image:Image 41/source/orig/40596_26853_0_svatovaclavska-pout.jpg

Národní svatováclavská pouť

Přinášíme program Národní svatováclavské pouti, která se uskuteční 28. září ve Staré Boleslavi. Poutní mši svatou ve Staré Boleslavi bude celebrovat kardinál Dominik Duka, kázat bude litoměřický biskup Jan Baxant. STŘEDA 27. ZÁŘÍ19.00 Příjezd relikvie sv. Václava před areál baziliky sv. Václava ve Staré Boleslavi, následuje Svatováclavský koncert (J.D.Zelenka: Sub olea pacis et palma virtutis) a nešporyČTVRTEK 28. ZÁŘÍ7.00 Mše svatá na hrobě sv.

image:Image 40/source/orig/39262_26310_1_20230819-joci-pout_trojmezi-4910.jpg

Pouť tří národů: modlitba za mír a bratrství

Několik stovek poutníků z Polska, Slovenska a Česka se v sobotu 19. srpna sešlo k modlitbě a sousedskému setkání na Trojmezí u Hrčavy. U mikrofonu se tam při mši svaté vystřídali tři biskupové jako zástupci tří přiléhajících diecézí. Cesta na Trojmezí vede ze tří směrů. Pro Slováky začíná v Čiernem pri Čadci, pro Poláky v osadě Jaworzynka-Trzycatek a Češi se tradičně scházejí v Hrčavě u tamního dřevěného kostelíka. „V Lisabonu na Světových dnech mládeže jsme si mohli uvědomit, že

image:Image 39/source/orig/38978_26234_0_844.jpeg

Papež zaslal poselství k výročí poutí do Lurd

Papež zaslal poselství francouzské církvi, která na svátek Nanebevzetí Panny Marie oslavila 150 let národních poutí do mariánské svatyně v Lurdech: Svět potřebuje ochranu Panny Marie tváří v tvář současným obavám a výzvám. Grotta v Massabielle, epicentrum míru pro svět, který bojuje svou světovou válku po částech. Tak mluví srdce papeže, který zaslal poselství francouzské církvi, jež včera zakončila velkou národní pouť do Lurd, slavící 150 let od zahájení této tradice v zemi. Je třeba se

image:Image 37/source/orig/36466_z624745.jpg

FOTOGALERIE: Slavnostní poutní mše svatá na Velehradě

Dny lidí dobré vůle na Velehradě vyvrcholily cyrilometodějskou poutní mší na nádvoří před bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Příchod slovanských věrozvěstů na Moravu si tam připomněly desítky tisíc věřících z celé země i ze zahraničí. Hlavním celebrantem slavnostní bohoslužby byl arcibiskup a apoštolský nuncius v České republice Jude Thaddeus Okolo.

image:Image 37/source/orig/36392_25185_0_230705-velehrad-0.jpg

Nepodléhejme malomyslnosti, ale společně hledejme cestu dál, znělo při velehradské pouti

Třicet tisíc lidí, desítky kněží a šestnáct biskupů v čele s apoštolským nunciem se dnes dopoledne sešlo na Velehradě při oslavě Národní cyrilometodějské pouti. Vedle připomínky věrozvěstů se letos pozornost zaměřila také na osobu a dílo olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. V úvodu administrátor místní arcidiecéze biskup Josef Nuzík přivítal všechny přítomné: jmenovitě hlavního celebranta mše svaté, kterým byl apoštolský nuncius arcibiskup Jude Thaddeus Okolo, předsedu České biskupské

image:Image 37/source/orig/36389_z625345.jpg

ČBK ocenila významné osobnosti během Národní pouti na Velehradě

Při slavnostní poutní mši svaté 5. července 2023 na Velehradě ocenila Česká biskupská konference několik významných osobností z různých oblastí veřejného života. Představujeme oceněné pro rok 2023. Na závěr slavnostní poutní mše svaté v úterý 5. července 2023 již tradičně ocenila Česká biskupská konference tyto osobnosti:Řád sv. Cyrila a Metodějeprof. akad. soch. Stanislav Kolíbal za přínos výtvarnému umění, zvláště za návrhy interiéru kostela Krista Spasitele v

image:Image 37/source/orig/36387_25178_0_230704-dldv.jpg

Na Velehradě složili poctu A. C. Stojanovi. Na konto lidí dobré vůle přibylo přes 800 tisíc korun

V úterý 4. července 2023 v 19.30 začal na pódiu před bazilikou tradiční Večer lidí dobré vůle, letos věnovaný odkazu A. C. Stojana. Slavnostním koncertem, kterým provedli moderátoři Marcela Augustová a Jiří Václavek, vyvrcholil první den cyrilometodějských oslav. Na Velehrad dnes dorazilo kolem 15 tisíc návštěvníků a na charitativní projekty se během večera vybrala částka 805 tisíc korun českých. Částka ale ještě může narůst díky dárcovským SMS zprávám. Ty mohou lidé posílat na velehradskou

image:Image 36/source/orig/35973_nz66561.jpeg

Čeští a moravští biskupové se sejdou začátkem července na Velehradě

I letos se čeští a moravští biskupové zúčastní Dnů lidí dobré vůle na moravském Velehradě. Hlavním celebrantem slavnostní bohoslužby 5. července ke cti sv. Cyrila a Metoděje bude apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Jude Thaddeus Okolo. Po skončení Cyrilometodějských slavností budou ve velehradském poutním domě Stojanov zasedat biskupové 6. - 7. července na 136. plenárním zasedání ČBK. Dny lidí dobré vůle 2023Biskupové Čech, Moravy a Slezska dorazí na Velehrad již 4. července. V 15 hodin bude

image:Image 36/source/orig/35932_230622-dldv.jpg

Na Velehradě si připomeneme výročí A. C. Stojana

Velehradské slavnosti letos kladou důraz na 100. výročí úmrtí poslance, senátora a olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. Osobnost A. C. Stojana připomene speciální výstava, autorské čtení Igora Bareše, žehnání díla Stojanovo otcovské srdce a také druhý ročník setkání krojovaných a dechových hudeb. Večer lidí dobré vůle V úterý 4. července, v předvečer státního svátku České republiky Dne slovanských věrozvěstů, se uskuteční benefiční koncert Večer lidí dobré vůle. Hudební hostitel Jiří

image:Image 36/source/orig/35443_24934_0_180825-hvezdicova-pout.jpg

„Hvězdicová“ pouť přivede na Velehrad poutníky z mnoha koutů naší vlasti

Ze dvanácti různých směrů se v polovině srpna vydají poutníci na Velehrad v rámci třiadvacátého ročníku „hvězdicové“ pěší pouti. Jejím vrcholem bude mše svatá ve velehradské bazilice v sobotu 26. srpna 2020, celebrovat ji bude Josef Kajnek, královéhradecký pomocný biskup. „Vycházíme s úmyslem děkovat svatým Cyrilu a Metoději a prosit je, aby jejich dědictví opravdu žilo, a také s prosbou za mír, církev, vlast, rodiny, mládež, děti a nemocné. A chceme děkovat i za překonání překážek a

image:Image 35/source/orig/34051_24613_0_221123-stojan-srdce-0.jpg

Velehradské Dny lidí dobré vůle připomenou osobnost A. C. Stojana

Ve dnech 4. a 5. července ožije Velehrad tradičními cyrilometodějskými oslavami, kterých se každoročně účastní na 30 tisíc lidí. Letos je ústředním tématem 100 let od úmrtí olomouckého arcibiskupa a vizionáře Antonína Cyrila Stojana. Osobnost A. C. Stojana připomene během Dnů lidí dobré vůle výstava, umělecké dílo Stojanovo otcovské srdce a speciální hudební vystoupení – dechové hudby Bojané, Šarovec a Staroměstská kapela vzdají během benefičního koncertu poctu „tatíčkovi Moravy.“Kdo byl A. C.

image:Image 34/source/orig/33327_24482_0_230609-dldv-bible.jpg

Na Velehradě i letos přepisují Bibli

Ve dnech 4.–5. července se v rámci Dnů lidí dobré vůle uskuteční tradiční velehradský projekt Ruční přepisování Bible. Přepisování Bible, jehož výstupem je tzv. Velehradský rukopis, zahájilo České katolické biblické dílo a nyní v něm pokračuje Římskokatolická farnost Velehrad. Doposud byla přepsána větší polovina Starého zákona a celý Nový zákon. „V minulých letech jsme přepisovali knihy Nového zákona. Celkem se od roku 2004 zapojilo 7667 zájemců. V roce 2022 to bylo 144 dospělých a 12 dětí,

image:Image 33/source/orig/32841_24370_0_230606-dldv-durczak.jpg

Zaostřeno na fotografii – velehradské setkání s fotografem Ondřejem Durczakem

Každoročně se na Velehradě mohou amatérští fotografové zapojit do soutěže a přes hledáček svého fotoaparátu (smartphonem) zachytit velehradskou atmosféru. Všichni přihlášení mají navíc možnost zúčastnit se semináře s významnou osobností z fotografického světa. Letos to bude Ondřej Durczak. Fotografický seminář Zaostřeno na fotografii proběhne v úterý 4. července v 10 hodin v altánku Poutního domu Stojanov na Velehradě. V rámci programu se představí MgA. Mgr. Ondřej

Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou