Poutníci si připomněli 1200 let od narození sv. Metoděje

‎Na 23 tisíc poutníků dnes, v neděli 5. července 2015, oslavilo svaté Cyrila a Metoděje; při té příležitosti si připomněli dvanáctisté výročí narození prvního moravského biskupa sv. Metoděje i třicáté výročí pouti, při níž věřící otevřeně vystoupili proti komunistickému režimu. Taktéž prosili za současné dění ve světě.
Publikováno: 5. 7. 2015 15:00

Velehrad: Úvodem dnešního cyrilometodějského setkání olomoucký arcibiskup Jan Graubner, do jehož diecéze Velehrad patří, přivítal všechny přítomné, mezi nimi také letošního hosta Mons. Josyfa Miljana, světícího biskupa z ukrajinského Kyjeva. Hlavní celebrant slavnostní bohoslužby kardinál Dominik Duka připomenul několik významných velehradských okamžiků z nedávných dějin, mezi nimi i pouť v roce 1985, která se stala otevřenou manifestací věřících proti komunistickému režimu.

S homilií se k věřícím obrátil olomoucký arcibiskup Jan Graubner a připomenul, že na letošek připadá také výročí 1200 let od narození sv. Metoděje. „Měl významné místo ve státní správě, ale rozhodl se pro život v klášteře. Z jeho ticha byl vytržen a poslán se svým bratrem Cyrilem (…) k nám na Moravu, kde se stal naším prvním biskupem,“ shrnul Metodějův život a připomenul, že soluňští bratři položili základy křesťanské kultury slovanských národů tím, že změnili jejich smýšlení.

Křesťanská kultura podle olomouckého arcibiskupa roste uváděním Kristových myšlenek do života. „Kdo pozve a přijme do svého života Boha, který je láska, miluje, to znamená: chce dobro pro druhé, nejen pro sebe,“ uvedl arcibiskup Graubner a postavil pak do protikladu k této kultuře, dobře patrné zejména v životě dřívějších generací, tzv. „kulturu smrti“: „Kde je středem a vrcholem lidského snažení i normou jednání jen vlastní já, tam chybí spravedlnost, štědrost, radost z obdarování, láska hledající dobro druhého, tam často chybí stabilní rodiny a děti, tam stárne a vymírá národ a vytrácí se naděje,“ prohlásil.

Pro budování křesťanské kultury je podle arcibiskupa Graubnera třeba se nasadit i za cenu oběti a pracovat na změně myšlení. „Začít je třeba u dětí křesťanskou výchovou. Naše církev je už dnes organizací, která má nejvíce dobrovolníků a dárců, ale vidíme, že je co zlepšovat,“ upozornil pak a pokračoval: „I dnešní kulturu lze povznést, když budeme vděční Bohu za to, co nám denně dává (…), když se budeme o ty poklady dělit s těmi, kterým chybí, když přijmeme výzvu dnešního evangelia a půjdeme sjednoceni v Ježíšově jménu hlásat Boží království,“ připomněl olomoucký arcibiskup a své kázání uzavřel slovy: „Kultura dávání bude budovat vztahy a upevní společnost. Pak snad budeme umět štědře obdarovávat a třeba taky pozvedat nejen své potřebné, ale i cizince, kteří to štěstí doma neměli.“

Při dnešních přímluvách věřící prosili za potřebné a trpící. Zvláštní prosby byly věnovány ukončení konfliktu na Ukrajině a také tomu, aby ti, kdo podněcují násilí nebo ho páchají, od svého jednání upustili.

Nedílnou součástí velehradských slavností je i oceňování osobností církevního či veřejného života za jejich přínos. Řád sv. Cyrila a Metoděje letos obdržel Karel Rechlík, děkovné uznání ČBK převzali z rukou kardinála Duky František Macek, Jiří Florian a Miloš Bok. Pamětní medailí byla oceněna Květoslava Jakubalová.

V závěru bohoslužby pozdravili věřící i někteří pozvaní hosté. Zástupce prezidentské kanceláře Jindřich Forejt přečetl pozdrav prezidenta Miloše Zemana, který připomenul významná výročí spojená s Velehradem a též zde zavzpomínal na nedávnou návštěvu Vatikánu, při níž zopakoval své pozvání papeže Františka na Velehrad. Apoštolský nuncius v ČR Giuseppe Leanza vyjádřil svou radost z toho, že může být přítomen dnešní oslavě, a zdůraznil, že v duchu cyrilometodějského odkazu dnes papež František zahajuje svou týdenní cestu po Latinské Americe, aby zde utvrzoval ve víře a lásce. Ukrajinský biskup Josyf Miljan naopak připomenul strasti svého národa a poděkoval za pomoc, kterou Česká republika prostřednictvím charity jeho zemi poskytuje. Předseda Ekumenické rady církví Daniel Fajfr pak nakonec upozornil na zítřejší výročí 600 let od upálení Mistra Jana Husa, jehož odkaz podle něj vybízí věřící napříč denominacemi k odvaze. Taktéž se zmínil o aktuálním tématu migrace. Řekl, že bychom v tomto neměli zapomínat na nedávnou minulost, kdy mnozí naši spoluobčané hledali nový domov v zahraničí, a vyzval k tomu, aby ti, kdo nový domov hledají dnes, nalezli dveře otevřené.

Slavnostní den ovšem pokračuje i po ukončení hlavní mše svaté. Na Velehradě dále probíhá program Dnů lidí dobré vůle a věřící se také mohou zúčastnit mše svaté byzantsko-slovanského ritu, kterou bude v poutní bazilice celebrovat řeckokatolický exarcha Mons. Ladislav Hučko. Královéhradecký biskup Jan Vokál zase bude slavit mši svatou v jihomoravských Mikulčicích.

Podrobnosti k velehradské pouti a Dnům lidí dobré vůle hledejte též na www.velehrad.eu.

Text homilie arcibiskupa Jana Graubnera naleznete v příloze.

(spolupráce: Jiří Gračka, tiskový mluvčí Arcibiskupství olomouckého; foto: Jakub Zelina)

Soubory ke stažení

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Apel pro Evropu k situaci na Ukrajině

Předsednictvo Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), oslovuje biskupy evropského kontinentu v tomto dramatickém okamžiku napětí kolem Ukrajiny, chce vyjádřit svou blízkost církvím na Ukrajině a všem jejím lidem. Vyzývá mezinárodní společenství, aby zemi nabídlo svou podporu v souvislosti s nebezpečím ruské vojenské ofenzívy.
22.01.2022

Nový zpravodajský web pod hlavičkou Cirkev.cz

ČBK spustila 21. ledna 2022 zkušební verzi nového zpravodajského webu zpravy.cirkev.cz, který nabídne více zpráv a článků z církevního prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale i z dalších církevních médií doma a ve světě. Zpravodajství o dění v církvi se dnešním dnem z webu cirkev.cz nově přesouvá jen na tento web.
21.01.2022

Únorové číslo časopisu IN! - dívčí svět

Únor je čas, kdy našim čtenářkám začínají jarní prázdniny. A co by to bylo za prázdniny bez zajímavých, poučných a vtipných článků v IN!?
21.01.2022

130. plenární zasedání se uskuteční v Praze

Ve dnech 25. - 26. ledna 2022 se v prostorách Arcibiskupství pražského uskuteční 130. plenární zasedání ČBK. V pondělí odpoledne bude samotnému jednání předcházet pracovní setkání členů ČBK s vyššími řeholními představenými a ekumenická bohoslužba, které bude od 18.00 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích předsedat arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK.
20.01.2022

Další krok k prohlášení sv. Ireneje z Lyonu učitelem církve

Kardinál Marcello Semeraro, prefekt Kongregace pro svatořečení, přednesl papeži návrh na započtení sv. Ireneje z Lyonu mezi učitele církve. Během téže audience František rovněž schválil vydání tří dekretů o heroických ctnostech.
20.01.2022