Generální sekretář ČBK ke stažení žalob premonstrátů v Teplé

Přinášíme vyjádření generálního sekretáře ČBK Mons. Tomáše Holuba ke včerejší tiskové konferenci týkající se stažení žalob tepelských premonstrátů ve věci přezkumu nabytí části jejich historického majetku.
Publikováno: 10. 6. 2016 17:15

Prohlášení generálního sekretáře ČBK ke stažení žalob Kanonie premonstrátů v Teplé

9. června 2016 proběhla na českobudějovickém hejtmanství tisková konference za účasti hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly, při které předseda představenstva Rybářství Třeboň a. s.  Jan Hůda informoval média o stažení žalob Kanonie premonstrátů v Teplé na určení vlastnictví některých svých historických majetků dnes patřících firmě. Jde o žaloby v rámci částečného majetkového narovnání (tzv. církevních restitucí), které měly za cíl přezkoumat způsob převodu někdejšího řádového majetku z vlastnictví státu na jiné instituce.

K tomuto uvádím následující:

1)

Jelikož se téma této tiskové konference týkalo i dalších církevních subjektů, které požádaly soudy o přezkum získání historických církevních majetků Rybářstvím Třeboň (dále Rybářství), je pro mne dosti zarážející zjištění, že u zástupců Biskupství českobudějovického (jedná za některé církevní subjekty ve věci sporu s Rybářstvím) byl přístup a účast - jakožto jiného subjektu - na mimořádné tiskové konferenci v prostorách krajského úřadu Jihočeského kraje viděn jako problematický, ačkoliv o něj písemně požádali. Na setkání s novináři v prostorách úřadu veřejné správy tak mohli vystoupit jen zástupci jedné strany, navíc soukromé firmy. Na tiskové konferenci také nebyl přítomen ani zástupce řádu, což na mne jako vnějšího pozorovatele působí zvláštně.

2)

Vzhledem k uvedeným okolnostem tiskové konference považuji za důležité zopakovat toto: tepelští premonstráti v prohlášení ze 17. května 2016, které médiím citoval pan Hůda, uvádějí, že důvodem stažení uvedených žalob je rozhodnutí věnovat se jen vyjasnění majetkových poměrů u pozemků vlastněných státem. Také zde konstatují, že svůj nárok vůči Rybářství stále pokládají za legitimní.

3)

Při včerejším setkání s novináři bylo stažení žalob prezentováno jako následováníhodný postup i pro další církevní subjekty, které se soudí s Rybářstvím. K tomu ale chci připomenout, že ostatní nároky církevních institucí vůči Rybářství mají jiná právní východiska, než tomu bylo v případě tepelských premonstrátů. Srovnávat to tedy nelze.

Závěrem zde znovu prohlašuji, že církevní subjekty v restitučním procesu, jehož logickou součástí jsou i soudní přezkumy sporných případů, postupují dle platných zákonů. Také se snaží ve složitých majetkových otázkách jednat vstřícně, tak aby mohly být upřednostněny smírné varianty a nebyl ohrožen legálně nabytý majetek obcí, krajů či soukromníků.

Mons. Tomáš Holub

generální sekretář ČBK

 

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Přímé přenosy bohoslužeb od 27. ledna do 2. února 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele a chtěli by se připojit alespoň prostřednictvím médií, nabízíme přehled bohoslužeb, vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
27.01.2020

Prohlášení předsednictva Rady evropských biskupských konferencí (CCEE) a předsedy Komise biskupských konferencí zemí Evropské unie (COMECE) k 75. výročí osvobození německého nacistického vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau.

27.01.2020

"Dejme v sobě prostor Božímu Slovu" připomněl papež František u příležitosti neděle Božího slova

V neděli dopoledne sloužil římský biskup v bazilice sv. Petra mši u příležitosti neděle Božího slova, kterou stanovil v roce 2019 na svátek sv. Jeronýma (30. září) v listu Aperuit illis.
26.01.2020

Papež František: Naší povinností je plnit přednostní přání Boha spasit všechny

V římské bazilice sv. Pavla za hradbami se v sobotu odpoledne konala bohoslužba nešpor, jak je zvykem na svátek Obrácení sv. Pavla, kterým se končí Týden modliteb za jednotu křesťanů.
25.01.2020

Duchovní mezi paragrafy a kánony – lektor JUDr. Jakub Kříž, Ph.D., advokát

Půldenní seminář praktického uvedení do základů práva v kontextu působení v pastoraci. Výklad je strukturován podle životních událostí, v nichž se duchovní ocitá při správě a řízení farnosti.
24.01.2020