Nový školní rok začíná i v církevních školách

Nový školní rok 2016/2017 začíná i ve více než stovce škol a školských zařízení, které zřizují různé subjekty římskokatolické církve v různých částech naší republiky. Letos žáci budou navštěvovat i trojici nových vzdělávacích zařízení: v Moravských Budějovicích, Prostějově a Plzni. K vytvoření kvalitních podmínek pro vzdělávání a výchovu přispěly i investice z poslední doby, které přesahují 100 milionů Kč.
Publikováno: 1. 9. 2016 8:00

Foto z otevření nové mateřské školy JABULA v Moravských Budějovicích: Marie Pospíšilová

Římskokatolická církev v ČR provozuje prostřednictvím diecézí nebo farností 67 škol a školských zařízení, od mateřských až po gymnázia či vyšší odborné školy. V letošním školním roce začíná žákům sloužit nová Církevní základní a střední škola v Plzni, kterou 1. září slavnostně otevřel plzeňský biskup Tomáš Holub, otevření kompletně zrekonstruované budovy církevní základní školy při Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově se dnes zúčastnil i olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Již 31. srpna byla slavnostně do provozu uvedena nová mateřská škola v Moravských Budějovicích (viz foto, hlavní celebrant generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek).

Dalších 38 zařízení mají na starosti jednotlivé řády a kongregace či Kolpingovo dílo (jejich výdaje nejsou v níže uvedených přehledech investic církve zahrnuty).

Oblast církevního školství je pro nás velmi důležitá sféra lidské činnosti a snažíme se ji velmi podporovat, neboť jsme přesvědčeni o tom, že je to pro nás jedna z nejlepších investic a vkladů pro dobro této společnosti, kterou můžeme udělat. Jde o přínos pro lidi bez rozdílu vyznání, kteří tak mohou poznávat, že čerpat z moudrosti předků a zušlechťovat člověka při jeho postupném poznávání Boha, je dobrá životní cesta," říká nastupující generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl.

Římskokatolická církev v celé České republice za poslední rok investovala do školství částku, která převyšuje 100 milionů korun. Nejvíce prostředků diecézí šlo do rekonstrukcí objektů stávajících církevních škol či školských zařízení, další peníze pak směřovaly do nákupu budov.  

Další finanční prostředky církev každý rok vynakládá na rozvojové projekty, školní či mimoškolní aktivity studentů a podporuje rovněž studenty z rodin v obtížné situaci.

"Kvalitní vzdělávání a výchova prostřednictvím školství je zkrátka jedna z nejdůležitějších věcí, kterou můžeme a máme druhému dát. Je to již od nepaměti náš úkol, který se snažíme naplnit i v dnešních podmínkách,” uzavírá S. Přibyl.

Celkem v ČR funguje na 130 církevních škol a školských zařízení, navštěvuje je cca 20.000 žáků a studentů; podrobnosti ke školství hledejte v dalších sekcích tohoto webu.

Výběr největších investičních akcí církve do školství z poslední doby: 

  • kompletní rekonstrukce církevní školy při Cyrilometodějském gymnáziu Prostějov: 35 milionů korun (2015/2016).
  • investice do Centra pro rodinu a sociální péči a Mateřská škola v Brně, Biskupské ulici: 30,5 milionu korun (2015/2016)
  • výstavba nové mateřské školky JABULA v Moravských Budějovicích – 17 milionů korun (2016)
    koupě budovy základní školy sv. Zdislavy v Ostravě - 17,6 milionu korun (2015)
  • zateplení budov Biskupského gymnázia, Základní školy a Mateřské školy Bohosudov (město Krupka) – 5,6 milionu korun (2015)
  • rekonstrukce prostor Církevního gymnázia Plzeň – 5,6 milionu korun (2015, 2016)
  • nvestice do vybavení a rekonstrukce vnitřní části budovy pro novu církevní základní a střední školu v Plzni (budova v pronájmu od města): 2,5 milionu korun (2016)
  • zahájení rekonstrukce Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži - celkem 110 milionů korun (2016-2018)

Více informací k otevření škol v Moravských Budějovicích, Prostějově a Plzni či zahájení nového školního roku naleznete na webech příslušných školních institucí či biskupství. Na fotky z otvírání či prvního školního dne se můžete podívat i na našem facebookovém profilu.

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Úžas, služba, odvaha: Františkův program pro mladé lidi v Řecku

Poslední papežovo veřejné vystoupení v Řecku symbolicky patřilo budoucnosti této země, tedy jejím mladým lidem, nejenom rodilým Řekům, ale též potomkům zahraničních přistěhovalců, konkrétně pak zástupcům řecké katolické mládeže ze všech koutů této země a studentům katolické školy sv. Dionýsia na severním předměstí Athén. Tuto instituci původně spravovaly voršilky, působící v Řecku od sedmnáctého století (1670), avšak před několika lety (2017) ji svěřily do výchovné misie školských bratří.
06.12.2021

Odpověď arcibiskupa Graubnera na veřejný dopis časopisu Te Deum o vakcinaci

Přinášíme odpověď arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, na otevřený dopis časopisu Te Deum ohledně výzvy předsedy ČBK k očkování proti nemoci covid-19.
06.12.2021

Nelze mlčet k situaci či ji ignorovat

Přinášíme text apelu Rady Iustitia et Pax v souvislosti s uprchlickou krizí na hranicích Polska a Běloruska.
06.12.2021

Přímé přenosy bohoslužeb od 6. do 12. prosince 2021

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
06.12.2021

Papež v Athénách: Konverze nám pomáhá překonat existenciální pouště

Papež František předsedal mši svaté v řeckých Athénách a vybídl řecké katolíky, aby zůstali v naději navzdory „existenciálním pouštím“ našich životů, protože Pán je tu vždy, aby zaplnil naši prázdnotu, pokud mu uvolníme místo.
05.12.2021