Nový školní rok začíná i v církevních školách

Nový školní rok 2016/2017 začíná i ve více než stovce škol a školských zařízení, které zřizují různé subjekty římskokatolické církve v různých částech naší republiky. Letos žáci budou navštěvovat i trojici nových vzdělávacích zařízení: v Moravských Budějovicích, Prostějově a Plzni. K vytvoření kvalitních podmínek pro vzdělávání a výchovu přispěly i investice z poslední doby, které přesahují 100 milionů Kč.
Publikováno: 1. 9. 2016 10:00

Foto z otevření nové mateřské školy JABULA v Moravských Budějovicích: Marie Pospíšilová

Římskokatolická církev v ČR provozuje prostřednictvím diecézí nebo farností 67 škol a školských zařízení, od mateřských až po gymnázia či vyšší odborné školy. V letošním školním roce začíná žákům sloužit nová Církevní základní a střední škola v Plzni, kterou 1. září slavnostně otevřel plzeňský biskup Tomáš Holub, otevření kompletně zrekonstruované budovy církevní základní školy při Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově se dnes zúčastnil i olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Již 31. srpna byla slavnostně do provozu uvedena nová mateřská škola v Moravských Budějovicích (viz foto, hlavní celebrant generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek).

Dalších 38 zařízení mají na starosti jednotlivé řády a kongregace či Kolpingovo dílo (jejich výdaje nejsou v níže uvedených přehledech investic církve zahrnuty).

Oblast církevního školství je pro nás velmi důležitá sféra lidské činnosti a snažíme se ji velmi podporovat, neboť jsme přesvědčeni o tom, že je to pro nás jedna z nejlepších investic a vkladů pro dobro této společnosti, kterou můžeme udělat. Jde o přínos pro lidi bez rozdílu vyznání, kteří tak mohou poznávat, že čerpat z moudrosti předků a zušlechťovat člověka při jeho postupném poznávání Boha, je dobrá životní cesta," říká nastupující generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl.

Římskokatolická církev v celé České republice za poslední rok investovala do školství částku, která převyšuje 100 milionů korun. Nejvíce prostředků diecézí šlo do rekonstrukcí objektů stávajících církevních škol či školských zařízení, další peníze pak směřovaly do nákupu budov.  

Další finanční prostředky církev každý rok vynakládá na rozvojové projekty, školní či mimoškolní aktivity studentů a podporuje rovněž studenty z rodin v obtížné situaci.

"Kvalitní vzdělávání a výchova prostřednictvím školství je zkrátka jedna z nejdůležitějších věcí, kterou můžeme a máme druhému dát. Je to již od nepaměti náš úkol, který se snažíme naplnit i v dnešních podmínkách,” uzavírá S. Přibyl.

Celkem v ČR funguje na 130 církevních škol a školských zařízení, navštěvuje je cca 20.000 žáků a studentů; podrobnosti ke školství hledejte v dalších sekcích tohoto webu.

Výběr největších investičních akcí církve do školství z poslední doby: 

  • kompletní rekonstrukce církevní školy při Cyrilometodějském gymnáziu Prostějov: 35 milionů korun (2015/2016).
  • investice do Centra pro rodinu a sociální péči a Mateřská škola v Brně, Biskupské ulici: 30,5 milionu korun (2015/2016)
  • výstavba nové mateřské školky JABULA v Moravských Budějovicích – 17 milionů korun (2016)
    koupě budovy základní školy sv. Zdislavy v Ostravě - 17,6 milionu korun (2015)
  • zateplení budov Biskupského gymnázia, Základní školy a Mateřské školy Bohosudov (město Krupka) – 5,6 milionu korun (2015)
  • rekonstrukce prostor Církevního gymnázia Plzeň – 5,6 milionu korun (2015, 2016)
  • nvestice do vybavení a rekonstrukce vnitřní části budovy pro novu církevní základní a střední školu v Plzni (budova v pronájmu od města): 2,5 milionu korun (2016)
  • zahájení rekonstrukce Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži - celkem 110 milionů korun (2016-2018)

Více informací k otevření škol v Moravských Budějovicích, Prostějově a Plzni či zahájení nového školního roku naleznete na webech příslušných školních institucí či biskupství. Na fotky z otvírání či prvního školního dne se můžete podívat i na našem facebookovém profilu.

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020