Nové církevní školy již slouží

Děti, žáci, studenti již prožívají první dny nového školního roku; některé z nich v nových prostorách 3 křesťanských škol. Pojďme si je blíže představit.
Publikováno: 5. 9. 2016 17:45

Foto: Janík Grajcár

Mateřská škola JABULA Moravské Budějovice

V poslední prázdninový den (31. srpna 2016) Moravské Budějovice, městečko v srdci Vysočiny, zažily dlouho očekávanou událost – žehnání novostavby křesťanské mateřské školy pro 50 dětí. Slavnost završila několikaleté úsilí mnoha nadšenců z místní salesiánské farnosti, orelské jednoty i rodičovské veřejnosti regionu. Zřizovatelem a investorem je Biskupství brněnské, stavba si vyžádala investici ve výši cca 17 milionů Kč z tzv. církevních restitucí. Dílo mohlo vzniknout i díky záštitě a velkorysosti Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, která zde provozovala školku již před 80 lety. Sestry umožnily pokračování tradice věnováním pozemku pro nynější novostavbu v areálu zahrady Domu sv. Antonína – všichni aktéři, jak dříve narození z domova pro seniory, tak i ti nejmladší z nové školky, se mohou těšit na vzájemný mezigenerační dialog.

Název JABULA odkazuje na osobnost P. Jana Buly, mladého kněze, který zde působil a který byl v tzv. babickém procesu umučen komunisty. Další ochránce nové školky –  sv. Rodinu nazaretskou – ztvárňuje mozaika na průčelí vedle hlavního vchodu a připomíná, že všichni v mateřské školy chtějí společně žít a vytvářet jednu velkou rodinu. 

Slavnostní odpoledne v poslední prázdninový den bylo zahájeno mší svatou, kterou celebroval generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek; vyzdvihl Jana Bulu jako příklad kněze – služebníka druhým, přivezl jeho primiční kalich a připomněl, že jeho osobnost se utvářela zejména zdravým rodinným prostředím. Citoval též úryvek z dopisu Jana Buly před popravou: „Vychovejte dobře své děti.“  

Podrobnosti a obrazovou dokumentaci naleznete zde; více informací o projektu je zde.

Církevní ZŠ a SŠ Plzeň

Po téměř dvou letech příprav se 1. září otevřela nová církevní škola v Plzni - Slovanech, jíž zřizuje Biskupství plzeňské. Slavnostního zahájení se zúčastnil biskup plzeňský Tomáš Holub, emeritní biskup František Radkovský, poslankyně Evropského parlamentu Michaela Šojdrová, primátor města Plzně Martin Zrzavecký a mnoho dalších hostů. Církevní ZŠ a SŠ Plzeň spojuje v jednom subjektu základní a střední školu. Střední škola do června letošního roku působila pod názvem Církevní střední odborná škola ve Spáleném Poříčí na jižním Plzeňsku. Vzdělává již dvacet let studenty ve dvou studijních oborech – ekologii a sociální činnosti. Základní škola vznikla nově, jde o první katolickou základní školu v plzeňské diecézi, náležející do oblasti Plzeňského a Karlovarského kraje. Doplnila logicky o základní vzdělávání stávající síť církevních škol v regionu; tu tvoří ještě Mateřská škola kardinála Berana a Církevní gymnázium Plzeň.

Přestěhováním do Plzně se výrazně zlepšila dostupnost střední školy pro zájemce z Plzně i celého regionu, pro který je krajská metropole přirozeným dopravním uzlem s podstatně lepší dopravní obslužností. Potvrdil to jednoznačně zvýšený zájem uchazečů v jarním přijímacím řízení. Škola zapsala do prvních ročníků téměř 90 studentů, v oboru ekologie zájem několikanásobně převyšoval kapacitní možnosti školy. Celkově bude v tomto školním roce studovat všech ročnících SŠ 180 žáků.

Základní škola otevřela zatím 1. třídu, do které se zapsalo 16 žáků, a 6. třídu s 22 žáky. V následujících několika letech bude zapisovat opět vždy do 1. a 6. třídy, plný provoz všech ročníků nastane ve školním roce 2020/21. Celková kapacita školy bude 270 žáků.

Škola sídlí v tradiční školské budově v Táborské ulici, kterou jí poskytlo do výpůjčky město Plzeň. Biskupství plzeňské investovalo zatím do projektu nové školy cca 2,5 milionů Kč. Žáci ZŠ ani studenti denního studia SŠ neplatí žádné školné. Škola je otevřená široké veřejnosti bez ohledu na vyznání.  Kromě kvalitního vzdělání nabízí zájemcům především vstřícnou atmosféru rodinné školy a výchovu v křesťanském duchu s důrazem na osobnostní a duchovní růst žáků. Od 1. do 9. třídy ZŠ se vyučuje povinný předmět Etická výchova a nepovinné Základy křesťanství, na SŠ pak Křesťanská etika a Religionistika. Na ZŠ i SŠ se realizují pravidelné meditační dny s duchovní tematikou. Ve škole působí školní spirituál, konají se školní mše a žáci jsou inspirováni k společnému slavení křesťanského roku i podpoře různých charitativních projektů.

Veřejnost bude mít příležitost seznámit se s novou Církevní ZŠ a SŠ například při Dnech otevřených dveří, které se uskuteční 23. a 24. listopadu. Více o škole najdete na www.cisplzen.cz.

Více informací naleznete zde.

Otevření ZŠ a SŠ Plzeň je příkladem dobré spolupráce v oblasti církevního školství napříč politickým spektrem. 

Cyrilometodějské gymnázium, mateřská škola a základní škola v Prostějově

První den nového školního roku byl pro Cyrilometodějské gymnázium, mateřskou školu a základní školu v Prostějově zcela výjimečný. Po roční náročné rekonstrukci se otevřely dveře nově vzniklých prostor 2. stupně základní školy.

Náklady na rekonstrukci podle projektu architekta Otto Schneidera dosáhly téměř 35 milionů korun a investoval je majitel budovy, kterým je Arcibiskupství olomoucké. Vznikly tak moderní prostory pro výuku i mimoškolní činnost. 2. stupeň církevní základní školy zahájil činnost v uplynulém školním roce ještě v budově gymnázia na Komenského ulici. Letos v nových prostorách navštěvuje 6. a 7. ročník dohromady 46 žáků. Postupně sem budou přijímáni žáci až do deváté třídy, celkem jich škola pojme na 120.

Budovu ve čtvrtek 1. září požehnal arcibiskup Jan Graubner a „pásku“ přestřihl náměstek ministryně školství a dlouholetý ředitel Cyrilometodějského gymnázia Jaroslav Fidrmuc. Celý den pak byla budova otevřena i pro veřejnost.

Fotogalerii ze slavnosti naleznete zde, další informace o škole pak zde či zde.

(zdroj: Marie Pospíšilová, pastorační středisko brněnské diecéze; Ján Grajcár, plzeňská diecéze; Jitka Hubáčková; Jiří Gračka, tiskový mluvčí Arcibiskupství olomouckého)

Autor článku:
František Jemelka

Související články