Katolíci s pravoslavnými jednali o terorismu a náboženské svobodě

Zástupci katolické a pravoslavných církví jednali minulý týden v Paříži o terorismu, hodnotě člověka a náboženské svobodě. Ve dnech 9. – 12. ledna proběhlo ve francouzské metropoli již 5. evropské katolicko-pravoslavné fórum.
Publikováno: 19. 1. 2017 13:15

Zhruba patnáctičlennou pravoslavnou delegaci vedl zástupce Ekumenického patriarchátu Gennadios ze Sassimy, přítomný byl také metropolita Hilarion z moskevského patriarchátu nebo metropolita Jiří z michalovsko-košického arcibiskupství. Za katolíky se fóra účastnil mimo jiné předseda evropských biskupů kardinál Angelo Bagnasco.

Fórum, které se koná zhruba každé dva roky, diskutuje o zásadních pastoračních a kulturních otázkách, které se v Evropě nebo ve světě objevují.

Do závěrečné zprávy letošního fóra shrnuli účastníci problematiku diskriminace křesťanů, terorismu, migrace nebo svobody slova.

Víra není jen soukromou záležitostí, křesťané nesmí být diskriminovaní

Evropa má své kořeny v křesťanství, což se projevuje například v pojetí lidské důstojnosti nebo morálky, píší účastníci fóra. „Odříznout své vlastní kořeny znamená odchýlit se. Vnitřní prázdnota vystavuje především nejmladší lidi těm nejhorším podnětům. Důrazně připomínáme, že křesťanská víra se týká celého člověka ve všech jeho rozměrech, společenských i osobních,“ čteme v prohlášení.

Autoři tak zřejmě naráží na pokusy odstranit víru z veřejného života, k nimž dochází v některých západních zemích. V jiné části prohlášení proto kritizují „subtilnější diskriminaci“, která se projevuje tím, že jsou „křesťané vyloučeni z určitých funkcí nebo zaměstnání“, věřícím je „upíráno právo na námitku svědomí“ nebo se „těm, kdo se nacházejí před volbou podstoupit potrat, zakazuje zeptat se na radu“. Poslední jmenovaná forma diskriminace odkazuje na nedávný francouzský zákon, jenž kriminalizuje online poradny pro ženy v tísni.

Terorismus ve všech jeho dimenzích

Účastníci fóra se také věnovali fundamentalistickému terorismu, jemuž chtěli porozumět „ve všech jeho dimenzích“.

„Nejedná se o stigmatizování muslimského náboženství, avšak pozorujeme, společně se samotnými muslimskými představiteli, že někteří teroristé ospravedlňují své akce posvátnými texty islámu. Jsme si naprosto vědomi toho, že pro dosažení jejich osvíceného porozumění je nutná hermeneutická práce (tzn. interpretace, pozn. red.) základních textů. Autoři teroristických útoků jsou často sociálně nezaměstnaní mladí lidé, kteří nacházejí v těchto nevýslovných činech ventil pro vlastní nepohodu. Někdo navrhl, že je to radikalizace, jež se islamizovala, spíše než opak. Domníváme se, že některá vyprávění muslimských dějin a zkušeností mohla posílit v těchto mladých perspektivu nenávisti a odmítání druhých. Mládí je však časem naděje a budování. Vyzýváme všechny mladé lidi, aby se nasazovali a vytvářeli bratrský svět, který nevylučuje nikoho. Vyzýváme muslimské autority, aby bděly nad tím, aby se nepropagoval systematicky nepřátelský obraz nemuslimského světa,“ píše se v závěrečném poselství.

Účastníci fóra odsuzují i obviňování z údajného rouhání, které neprávem žene křesťany před soud. Takzvaný zákon o rouhání je velkým problémem v Pákistánu. Vyjadřují současně solidaritu s pronásledovanými křesťany na Blízkém východě.

„Budeme se navzdory všemu snažit o pokračování v dialogu se všemi náboženstvími,“ uvádějí.

Svoboda slova ano, avšak zodpovědně

Prohlášení katolicko-pravoslavného fóra se také věnuje svobodě slova: „Liberální společnosti spravedlivě hájí svobodu slova. Ne vždy si ale uvědomují, jaké škody může napáchat svoboda jedněch na svobodě druhých. Mediální očerňování toho, co je pro některé lidi nejposvátnější, může být vnímáno jako urážka. Násilná odpověď není přípustná, protože je horší než zlo, které chce potřít. Avšak v naší pluralistické společnosti musí pojetí úcty k druhému převážit nad touhou očerňovat,“ píší autoři. Žádná svoboda podle nich není neomezená, svobodu slova je třeba aplikovat zodpovědně.

Náboženské vzdělávání

V některých zemích vedl nesprávně chápaný sekularismus celé generace k „náboženskému analfabetismu“ a nepochopení základního kulturního dědictví. Tato neznalost však může vést k diskriminaci nebo až pronásledování.

Je proto důležité, aby studenti všech vyznání měli povinné objektivní vzdělávání týkající se velkých náboženství, především těch, jež se nachází v jejich zemi. Paralelně s tím je nutné nabídnout katecheze podle jednotlivých konfesí.

Podle zprávy katolicko-pravoslavného fóra nemají být školy místem experimentování s antropologickými teoriemi, jako jsou genderové teorie.

Přijímat migranty i zvážit reálné možnosti hostitelské země

V tématu migrace zmiňují účastníci fóra Abraháma, který byl přijat jako cizinec. Přijímání cizinců je lidskou a především křesťanskou povinností. Současně je ale nutné i brát v úvahu reálné možnosti hostitelské země.

Každý člověk se podle mezinárodního práva může přesídlit do jiné země, pod podmínkou, že bude respektovat zdejší právo. Hostitelská země zase musí respektovat svobodu svědomí migrantů a současně zajistit veřejný pořádek.

Autoři prohlášení kladou důraz na integraci migrantů a kritizují jejich vyhánění do ghett.

„Aby byla integrace možná a aby bylo možné v pluralistické společnosti žít, je vhodné vytvořit společný základ hodnot a principů, bez nichž by společnost nebyla nikdy soudržná,“ navrhují autoři.

Celý text prohlášení naleznete na stránkách Rady evropských biskupských konferencí.

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Mediace - lektor Mgr. Aleš Bednařík

Seminář je navázáním na kurz Řešení konfliktních situací a emočně náročných rozhovorů. Lektor Aleš Bednařík představí interaktivní metody vedení skupinových diskuzí, které pomáhají vést ke konstruktivnímu řešení a smysluplným cílům pro skupinu. Jsou konflikty, ve kterých už strany neumějí nebo nechtějí spolu jednat, ale jejich dohoda je potřebná, nebo si ji sami přejí, ale neumějí se k ní dopracovat. V těchto situacích se často obracejí na autoritu, aby jim pomohla. Kněz nebo jáhen jako mediátor – jako nestranná třetí osoba může takovéto spory pomáhat řešit.
15.06.2021

Umění vést lidi

Jednodenní kurz pro vedoucí pracovníky církevních institucí, kteří mají pod sebou zaměstnance. Dozvíte se, co znamená vedení, jak delegovat, jak naslouchat potřebám svěřených podřízených, jak zvládat konflikty i jak spolupracovat a vycházet s lidmi. To vše ve formě praktických cvičení, společného zážitků a názorných, často zábavných příkladů.
15.06.2021

Školení copywritingu

Víme, co a komu chceme sdělit, ale jak na to? Jednodenní školení, jehož cílem je zlepšení dovedností v oblasti komunikace psanou formou je připraveno na míru zaměstnancům z církevních institucí a z Charit.
15.06.2021

Katolický týdeník: Libuše Šafránková se vrací domů

Jako na půvabnou Popelku, laskavou filmovou maminku, šarmantní dámu i hluboce věřící ženu budeme vzpomínat na herečku Libuši Šafránkovou. Zemřela 9. června v 68 letech.
15.06.2021

Národní plán obnovy je schválen vládou

Národní plán obnovy (NPO), ve kterém chce stát investovat zhruba 200 miliard korun 17. května 2021 schválila vláda. Z EU by měla ČR získat na investice 172 miliard korun.
15.06.2021