Informace k pohřbu kardinála Miloslava Vlka

Pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka vyzývá k modlitbám a zve věřící pražské arcidiecéze i všechny, kteří měli pana kardinála Vlka rádi a vážili si ho, k poslednímu rozloučení. Obřad je otevřen všem, kteří přijdou v dostatečném předstihu bez jakékoliv rezervace.
Publikováno: 20. 3. 2017 15:45

Rekviem a pohřební obřady se budou konat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v sobotu dne 25. března 2017 v 11:00 hodin. Po skončení zádušní mše sv., jejíž hlavním celebrantem bude Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, budou následovat obřady posledního rozloučení, které povede Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Homilii pronese Mons. František Radkovský, emeritní biskup plzeňský. Koncelebrovat budou biskupové českých a moravských diecézí spolu s kardinály a biskupy ze zahraničí a z Hnutí Fokoláre – Díla Mariina.

Pohřeb bude přenášet Česká televize a Televize NOE.

Arcibiskupský sekretariát v této souvislosti připojuje důležité organizační informace:

pro poutníky z blízka i dáli

• Přístup ke katedrále je možný ze všech veřejných přístupů na Pražský hrad (dále PH). Na všech těchto vstupech jsou zřízena bezpečnostní stanoviště, kde každý návštěvník PH musí projít bezpečnostní kontrolou. Prosíme poutníky, aby tuto skutečnost zohlednili a pamatovali na ni při balení svých zavazadel (nebrat zbraně, větší nože, obranné spreje, paralyzéry apod.).

• Z důvodu silného turistického provozu na Pražském hradě a pro usnadnění přístupu účastníkům pohřbu budou u vstupu přes Prašný most (od zastávky tramvaje č. 22) a  při severním vstupu na I. nádvoří PH (z Hradčanského náměstí vedle Brány gigantů) zřízena zvláštní kontrolní stanoviště, která budou vyhrazena pro přednostní odbavení smutečních hostí. Tato stanoviště budou označena tabulí „VSTUP NA BOHOSLUŽBU“. Tyto vstupy budou otevřeny od 9:00 hod. do 10:45 hod.

• UPOZORNĚNÍ: Vstup do katedrály bude možný v rozmezí 9:45 hod. – 10:45 hod. Je třeba počítat s časovou rezervou k bezpečnostní prohlídce.

• Pro poutníky bude vyhrazena nová část katedrály, kde budou umístěny obrazovky. Poutníci do katedrály vstupují vchodem vlevo při pohledu na průčelí katedrály.

pro řeholníky a řeholnice

• Stejně jako ostatní poutníci procházejí bezpečnostní kontrolou a do katedrály vstupují vchodem vpravo při pohledu na průčelí katedrály. 


pro asistenci

• Asistence se shromáždí k nácviku liturgie v 8:30 hod. na recepci Arcibiskupského paláce. Ministranti, kteří přijdou v jinou dobu, budou zařazeni do skupiny poutníků.


pro klérus

• Parkování pro biskupy je zajištěno na nádvoří Arcibiskupského paláce a pro všechen klérus na Hradčanském náměstí. Prosíme o respektování pokynů pořadatelské služby při parkování.

• Prostory pro strojení kléru v Arcibiskupském paláci budou otevřeny v 9.00 hod.

• Liturgický průvod (přes I. nádvoří a II. nádvoří PH) vychází z Arcibiskupského paláce v 10.45 hod.

• Biskupové, generální a biskupští vikáři AP, katedrální kapitula, probošti kapitul a vyšší řeholní představení se k liturgii připraví ve foyer u kaple v prvním patře Arcibiskupského paláce. K liturgii si vezmou vlastní albu, infulovaní mitru simplex.

• Kněží a neasistující jáhni se k liturgii připraví v Sále kardinála Berana Arcibiskupského paláce. K liturgii si koncelebranti vezmou vlastní albu, fialovou štolu a purifikatorium. Po skončení slavnostní liturgie jsou všichni kněží, jáhni i ministranti srdečně zváni do Sálu kardinála Berana v Arcibiskupském paláci k polednímu občerstvení.


pro ústavní činitele a civilní autority

• Arcibiskupský sekretariát prosí ústavní činitele a civilní autority, které mají v úmyslu zúčastnit se pohřbu, aby prostřednictvím svých sekretariátů kontaktovali pracovníka sekretariátu arcibiskupa, pana Jiřího Brázdila (email: Jiri.Brazdil@apha.cz, tel: +420 220 392 291). Potřebné organizační informace budou následně zaslány elektronickou cestou.

• Věnce a kytice, reprezentující jednotlivé instituce, prosíme nahlásit rovněž panu Jiřímu Brázdilovi, který poskytne další potřebné informace.


květinové dary

• Všechny smuteční hosty prosíme, aby vzhledem k omezenému prostoru upustili od květinových darů. Pan kardinál Miloslav Vlk aktivně podporoval dílo Domácího hospice Duha, o.p.s., Hořice (web: www.hospic-horice.cz). Jistě by mu udělalo radost, kdyby lidé, kteří ho měli rádi, toto velmi smysluplné dílo také podpořili. Číslo účtu: 229308919/0300.


Možnost soukromé modlitby a rozloučení 

Rakev s ostatky J. Em. Miloslava kardinála Vlka bude vystavena pro soukromé rozloučení a modlitbu v těchto dnech:

• čtvrtek 23. března od 17:00 do 21:00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

• pátek 24. března od 15:00 do 21:00 hodin v klášterním kostele sv. Benedikta bosých karmelitek na Hradčanském náměstí v Praze 1. 

zdroj: Vojtěch Mátl, jáhen a arcibiskupský ceremonář

foto: Radek Štipka/Člověk a víra

Soubory ke stažení

velikost 70 KB
Autor článku:
Admin

Související články

Další aktuality

125. plenární zasedání ČBK proběhlo opět částečně online

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali v rámci 125. plenárního zasedání 19. - 20. ledna 2021 v Praze na Arcibiskupství pražském. Z důvodu protipandemických opatření ze strany Vlády ČR se část biskupů setkala osobně a část se připojila na jednání formou online konference stejně jako na podzimním jednání loni. Hlavním tématem tohoto plenárního zasedání byly ekonomické záležitosti, jejichž schválení bylo nezbytné pro další chod církevních institucí v roce 2021.
20.01.2021

Papež František: Jednota je dar, o nějž je třeba prosit modlitbou

Dopoledne pronesl Petrův nástupce v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce pravidelnou katechezi. Jako každý rok zaměřil papež pozornost na probíhající Týden modliteb za jednotu křesťanů (18. - 25. ledna), což dobře zapadlo do cyklu, ve kterém již od 6. května loňského roku pojednává o modlitbě. Ve své katechezi připomněl, že jednoty je dosaženo pouze s Boží milostí, a ne naší vlastní silou vůle.
20.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
20.01.2021

Katolický týdeník: Sociální izolace drtí vztahy

Za poslední rok jsme to slyšeli bezpočtukrát: buďte doma, s nikým se nepotkávejte. Zvláště jste-li vyššího věku, nemocní nebo s někým takovým žijete.
20.01.2021

IROP podpoří projekty v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a IZS

Evropská unie poskytne ČR dodatečné prostředky z nového investičního nástroje REACT-EU. Celkem se jedná o cca 21,7 mld. Kč, které budou rozděleny prostřednictvím nových výzev Integrovaného regionálního operačního programu.
19.01.2021