Informace k pohřbu kardinála Miloslava Vlka

Pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka vyzývá k modlitbám a zve věřící pražské arcidiecéze i všechny, kteří měli pana kardinála Vlka rádi a vážili si ho, k poslednímu rozloučení. Obřad je otevřen všem, kteří přijdou v dostatečném předstihu bez jakékoliv rezervace.
Publikováno: 20. 3. 2017 16:45

Rekviem a pohřební obřady se budou konat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v sobotu dne 25. března 2017 v 11:00 hodin. Po skončení zádušní mše sv., jejíž hlavním celebrantem bude Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, budou následovat obřady posledního rozloučení, které povede Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Homilii pronese Mons. František Radkovský, emeritní biskup plzeňský. Koncelebrovat budou biskupové českých a moravských diecézí spolu s kardinály a biskupy ze zahraničí a z Hnutí Fokoláre – Díla Mariina.

Pohřeb bude přenášet Česká televize a Televize NOE.

Arcibiskupský sekretariát v této souvislosti připojuje důležité organizační informace:

pro poutníky z blízka i dáli

• Přístup ke katedrále je možný ze všech veřejných přístupů na Pražský hrad (dále PH). Na všech těchto vstupech jsou zřízena bezpečnostní stanoviště, kde každý návštěvník PH musí projít bezpečnostní kontrolou. Prosíme poutníky, aby tuto skutečnost zohlednili a pamatovali na ni při balení svých zavazadel (nebrat zbraně, větší nože, obranné spreje, paralyzéry apod.).

• Z důvodu silného turistického provozu na Pražském hradě a pro usnadnění přístupu účastníkům pohřbu budou u vstupu přes Prašný most (od zastávky tramvaje č. 22) a  při severním vstupu na I. nádvoří PH (z Hradčanského náměstí vedle Brány gigantů) zřízena zvláštní kontrolní stanoviště, která budou vyhrazena pro přednostní odbavení smutečních hostí. Tato stanoviště budou označena tabulí „VSTUP NA BOHOSLUŽBU“. Tyto vstupy budou otevřeny od 9:00 hod. do 10:45 hod.

• UPOZORNĚNÍ: Vstup do katedrály bude možný v rozmezí 9:45 hod. – 10:45 hod. Je třeba počítat s časovou rezervou k bezpečnostní prohlídce.

• Pro poutníky bude vyhrazena nová část katedrály, kde budou umístěny obrazovky. Poutníci do katedrály vstupují vchodem vlevo při pohledu na průčelí katedrály.

pro řeholníky a řeholnice

• Stejně jako ostatní poutníci procházejí bezpečnostní kontrolou a do katedrály vstupují vchodem vpravo při pohledu na průčelí katedrály. 


pro asistenci

• Asistence se shromáždí k nácviku liturgie v 8:30 hod. na recepci Arcibiskupského paláce. Ministranti, kteří přijdou v jinou dobu, budou zařazeni do skupiny poutníků.


pro klérus

• Parkování pro biskupy je zajištěno na nádvoří Arcibiskupského paláce a pro všechen klérus na Hradčanském náměstí. Prosíme o respektování pokynů pořadatelské služby při parkování.

• Prostory pro strojení kléru v Arcibiskupském paláci budou otevřeny v 9.00 hod.

• Liturgický průvod (přes I. nádvoří a II. nádvoří PH) vychází z Arcibiskupského paláce v 10.45 hod.

• Biskupové, generální a biskupští vikáři AP, katedrální kapitula, probošti kapitul a vyšší řeholní představení se k liturgii připraví ve foyer u kaple v prvním patře Arcibiskupského paláce. K liturgii si vezmou vlastní albu, infulovaní mitru simplex.

• Kněží a neasistující jáhni se k liturgii připraví v Sále kardinála Berana Arcibiskupského paláce. K liturgii si koncelebranti vezmou vlastní albu, fialovou štolu a purifikatorium. Po skončení slavnostní liturgie jsou všichni kněží, jáhni i ministranti srdečně zváni do Sálu kardinála Berana v Arcibiskupském paláci k polednímu občerstvení.


pro ústavní činitele a civilní autority

• Arcibiskupský sekretariát prosí ústavní činitele a civilní autority, které mají v úmyslu zúčastnit se pohřbu, aby prostřednictvím svých sekretariátů kontaktovali pracovníka sekretariátu arcibiskupa, pana Jiřího Brázdila (email: Jiri.Brazdil@apha.cz, tel: +420 220 392 291). Potřebné organizační informace budou následně zaslány elektronickou cestou.

• Věnce a kytice, reprezentující jednotlivé instituce, prosíme nahlásit rovněž panu Jiřímu Brázdilovi, který poskytne další potřebné informace.


květinové dary

• Všechny smuteční hosty prosíme, aby vzhledem k omezenému prostoru upustili od květinových darů. Pan kardinál Miloslav Vlk aktivně podporoval dílo Domácího hospice Duha, o.p.s., Hořice (web: www.hospic-horice.cz). Jistě by mu udělalo radost, kdyby lidé, kteří ho měli rádi, toto velmi smysluplné dílo také podpořili. Číslo účtu: 229308919/0300.


Možnost soukromé modlitby a rozloučení 

Rakev s ostatky J. Em. Miloslava kardinála Vlka bude vystavena pro soukromé rozloučení a modlitbu v těchto dnech:

• čtvrtek 23. března od 17:00 do 21:00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

• pátek 24. března od 15:00 do 21:00 hodin v klášterním kostele sv. Benedikta bosých karmelitek na Hradčanském náměstí v Praze 1. 

zdroj: Vojtěch Mátl, jáhen a arcibiskupský ceremonář

foto: Radek Štipka/Člověk a víra

Soubory ke stažení

velikost 70 KB
Autor článku:
Admin

Související články

Další aktuality

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020