Charita ČR upozorňuje na nebezpečí dluhových pastí

AKTUALIZOVÁNO Předluženost jednotlivců a domácností patří mezi hlavní příčiny chudoby a sociálního vyloučení. Poukázala na to mezinárodní odborná konference Charity ČR nazvaná Odstraňme dluhové pasti! Opatření proti předlužení napříč Evropou. Na konferenci byly také prezentovány výsledky aktuálního průzkumu Finanční situace rodin s nezaopatřenými dětmi v ČR.
Publikováno: 11. 5. 2017 17:00

Foto: Tomáš Tetiva/ČBK

Podle tohoto průzkumu, kterým ke společnému tématu přispěla ČBK, došlo v posledních letech k výraznému nárůstu insolvenčních návrhů podaných jednotlivci, což ukazuje na vážnost problémů s předlužením. Za jeho hlavní příčiny byly identifikovány příjmová chudoba, nízká finanční gramotnost a nedostatečná regulace poskytování spotřebních úvěrů. Kromě toho důležitou roli hrají také metody a náklady exekučních řízení a nízká přístupnost institutu oddlužení.

Pro většinu z těch, kteří se ocitnou v předlužení, nevede cesta ven. Tito lidé končí v jakémsi „para světě“, kde si hledají vlastní modely přežití, mnohdy nelegální a někdy i trestně stíhatelné. My chceme docílit, aby za dodržení určitých podmínek mohl každý začít znovu a nebyl ze společnosti navždy vyvržen a zatracen,“ uvedla Iva Kuchyňková, koordinátorka sociální oblasti Charity ČR.

Kritickou hranici tvoří společný příjem 24 000

Nejhorší situace je podle aktuálního průzkumu Charity ČR a ČBK v rodinách s rodiči ve věku nad 40 let. Tyto rodiny vyživují obvykle více dětí, přičemž ve třetině případů se jedná o rodiče samoživitele. S rostoucím věkem dětí se náklady na jejich zaopatření zvyšují, přičemž kritickou hranicí rodinného příjmu je v průměru společný příjem 24 000 korun měsíčně.

Neutěšená situace se odráží i v našich službách – každý třetí až čtvrtý klient našich odborných poraden pečuje o nezaopatřené děti. Nejžádanější službou je zde dluhové poradenství, neboť finanční gramotnost našich klientů je velmi nízká. Situaci pak dále zhoršuje předávání vzorců chování z generace na generaci a také častý rozpad rodiny v souvislosti s finanční tísní. Řešení typu osobní bankrot je pro většinu rodin nedostupný, neboť na něj nedosáhnou vzhledem k nízkému příjmu,“ uvedl ředitel Charity ČR Lukáš Curylo. Ten také poukázal na těžce podfinancovaný sektor sociálních služeb, jehož pracovníci mající pomáhat lidem s dluhových pastí se kvůli nízkému příjmu blíží hranici chudoby a často z této profese odcházejí.


Konference se na téma zaměřila komplexně a zmapovala příčiny pádu do dluhové pasti, situaci předlužení (zejména dostupnost kvalitního dluhového poradenství a informací o závazcích) a také možnosti, jak najít cestu z této situace. Další údaje ilustrující finanční situaci rodin s nezaopatřenými dětmi přiblížila na konferenci vedoucí oddělení analýzy církevních dat ČBK Kateřina Pulkrábková.

Každá pátá česká rodina se dětmi se nachází ve špatné ekonomické situaci, jedná se celkem o 233 tisíc rodin z celé ČR. Z nutných výdajů rodinný rozpočet nejvíce zatěžují náklady na bydlení a na jídlo. Téměř 60% rodin splácí nějakou půjčku a každá desátá má problémy se splácením svých závazků. Podle respondentů průzkumu by rodinám v nouzi měly pomáhat především úřady práce nebo neziskovky, ale pouze 8% rodin má osobní zkušenost s charitativní organizací,“ nastínila data z průzkumu Kateřina Pulkrábková.

Důležitá je podpora rodin

Naléhavost podpory rodin v tísni zdůrazňuje také Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference. „Biskupové na svém posledním zasedání jasně zdůraznili, že podpora rodiny jako přirozeného prostředí pro život je pro naši společnost klíčová. Život představuje nejvyšší hodnotu. Je to dobro, které skrze rodinu vzniká a má touhu se šířit. Naším posláním je rodinám pomáhat, aby těžká období v jejich životě nekončila rozpadem. Solidarita a pomoc těm, kteří mají nějaké problémy, je jasným úkolem církve i Charity.“ Zároveň dodává, že v rámci pomoci nejde až tak o to zvýšit komfort, ale především zajistit životaschopnost rodiny. Kvalitu vlastního života nad život samotný totiž nelze nadřadit.

Na konferenci vystoupil také Ondřej Zezulka z Ministerstva vnitra ČR, který promluvil o vývoji exekučního práva a jeho novelizaci. „Cílem novely je zpřístupnit oddluženost širšímu okruhu dlužníků. Jeden z problému představují oddlužovací agentury, které využívají neznalosti a tíživé finanční situace dlužníků a lákají je na příslib zastavení exekuce. Za tyto služby se účtují desetitisícové částky, jeden klient dokonce zaplatil 250 tisíc korun,“ uvedl pracovník ministerstva.

Tato fakta doplnil Ondřej Špendlíček, předseda kolegia poraden Charity ČR, podle nějž jsou mnohočetné exekuce jeden z nehorších společenských problémů. " Čtyři a více exekucí je vedeno proti zhruba 400 tisícům dlužníků a celkem jsou exekuce uvaleny na více než 800 tisíc lidí. Velký problém je stále se zužující okruh dlužníků na stoupající počet exekucí, průměrně na jednoho dlužníka připadá 5,3 exekuce," uvedl Ondřej Špendlíček.

Společné problémy v rámci zemí EU budou po skončení konference zpracovány a spolu s výzvou k celoevropskému řešení prostřednictvím ředitele Charity ČR Lukáše Curyla předány pracovní skupině Různé zájmy Evropského hospodářského a sociálního výboru. Poznatky z konference budou také poskytnuty příslušným institucím, zejména ministerstvu spravedlnosti, práce a sociálních věcí a vnitra.

(Zdroj: ČBK, Charita ČR)

 

 

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Mariánský sloup se vrátil na Staroměstské náměstí

Po sto jedna letech, sedmi měsících a jednom dni se ve čtvrtek 4. června 2020 na pražské Staroměstské náměstí vrátil mariánský sloup.
04.06.2020

Fotogalerie: Návrat mariánského sloupu na Staroměstské náměstí

Socha Panny Marie je zpátky na Staroměstském náměstí. Prohlédněte si fotografie z dnešní instalace.
04.06.2020

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020