Charita ČR upozorňuje na nebezpečí dluhových pastí

AKTUALIZOVÁNO Předluženost jednotlivců a domácností patří mezi hlavní příčiny chudoby a sociálního vyloučení. Poukázala na to mezinárodní odborná konference Charity ČR nazvaná Odstraňme dluhové pasti! Opatření proti předlužení napříč Evropou. Na konferenci byly také prezentovány výsledky aktuálního průzkumu Finanční situace rodin s nezaopatřenými dětmi v ČR.
Publikováno: 11. 5. 2017 17:00

Foto: Tomáš Tetiva/ČBK

Podle tohoto průzkumu, kterým ke společnému tématu přispěla ČBK, došlo v posledních letech k výraznému nárůstu insolvenčních návrhů podaných jednotlivci, což ukazuje na vážnost problémů s předlužením. Za jeho hlavní příčiny byly identifikovány příjmová chudoba, nízká finanční gramotnost a nedostatečná regulace poskytování spotřebních úvěrů. Kromě toho důležitou roli hrají také metody a náklady exekučních řízení a nízká přístupnost institutu oddlužení.

Pro většinu z těch, kteří se ocitnou v předlužení, nevede cesta ven. Tito lidé končí v jakémsi „para světě“, kde si hledají vlastní modely přežití, mnohdy nelegální a někdy i trestně stíhatelné. My chceme docílit, aby za dodržení určitých podmínek mohl každý začít znovu a nebyl ze společnosti navždy vyvržen a zatracen,“ uvedla Iva Kuchyňková, koordinátorka sociální oblasti Charity ČR.

Kritickou hranici tvoří společný příjem 24 000

Nejhorší situace je podle aktuálního průzkumu Charity ČR a ČBK v rodinách s rodiči ve věku nad 40 let. Tyto rodiny vyživují obvykle více dětí, přičemž ve třetině případů se jedná o rodiče samoživitele. S rostoucím věkem dětí se náklady na jejich zaopatření zvyšují, přičemž kritickou hranicí rodinného příjmu je v průměru společný příjem 24 000 korun měsíčně.

Neutěšená situace se odráží i v našich službách – každý třetí až čtvrtý klient našich odborných poraden pečuje o nezaopatřené děti. Nejžádanější službou je zde dluhové poradenství, neboť finanční gramotnost našich klientů je velmi nízká. Situaci pak dále zhoršuje předávání vzorců chování z generace na generaci a také častý rozpad rodiny v souvislosti s finanční tísní. Řešení typu osobní bankrot je pro většinu rodin nedostupný, neboť na něj nedosáhnou vzhledem k nízkému příjmu,“ uvedl ředitel Charity ČR Lukáš Curylo. Ten také poukázal na těžce podfinancovaný sektor sociálních služeb, jehož pracovníci mající pomáhat lidem s dluhových pastí se kvůli nízkému příjmu blíží hranici chudoby a často z této profese odcházejí.


Konference se na téma zaměřila komplexně a zmapovala příčiny pádu do dluhové pasti, situaci předlužení (zejména dostupnost kvalitního dluhového poradenství a informací o závazcích) a také možnosti, jak najít cestu z této situace. Další údaje ilustrující finanční situaci rodin s nezaopatřenými dětmi přiblížila na konferenci vedoucí oddělení analýzy církevních dat ČBK Kateřina Pulkrábková.

Každá pátá česká rodina se dětmi se nachází ve špatné ekonomické situaci, jedná se celkem o 233 tisíc rodin z celé ČR. Z nutných výdajů rodinný rozpočet nejvíce zatěžují náklady na bydlení a na jídlo. Téměř 60% rodin splácí nějakou půjčku a každá desátá má problémy se splácením svých závazků. Podle respondentů průzkumu by rodinám v nouzi měly pomáhat především úřady práce nebo neziskovky, ale pouze 8% rodin má osobní zkušenost s charitativní organizací,“ nastínila data z průzkumu Kateřina Pulkrábková.

Důležitá je podpora rodin

Naléhavost podpory rodin v tísni zdůrazňuje také Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference. „Biskupové na svém posledním zasedání jasně zdůraznili, že podpora rodiny jako přirozeného prostředí pro život je pro naši společnost klíčová. Život představuje nejvyšší hodnotu. Je to dobro, které skrze rodinu vzniká a má touhu se šířit. Naším posláním je rodinám pomáhat, aby těžká období v jejich životě nekončila rozpadem. Solidarita a pomoc těm, kteří mají nějaké problémy, je jasným úkolem církve i Charity.“ Zároveň dodává, že v rámci pomoci nejde až tak o to zvýšit komfort, ale především zajistit životaschopnost rodiny. Kvalitu vlastního života nad život samotný totiž nelze nadřadit.

Na konferenci vystoupil také Ondřej Zezulka z Ministerstva vnitra ČR, který promluvil o vývoji exekučního práva a jeho novelizaci. „Cílem novely je zpřístupnit oddluženost širšímu okruhu dlužníků. Jeden z problému představují oddlužovací agentury, které využívají neznalosti a tíživé finanční situace dlužníků a lákají je na příslib zastavení exekuce. Za tyto služby se účtují desetitisícové částky, jeden klient dokonce zaplatil 250 tisíc korun,“ uvedl pracovník ministerstva.

Tato fakta doplnil Ondřej Špendlíček, předseda kolegia poraden Charity ČR, podle nějž jsou mnohočetné exekuce jeden z nehorších společenských problémů. " Čtyři a více exekucí je vedeno proti zhruba 400 tisícům dlužníků a celkem jsou exekuce uvaleny na více než 800 tisíc lidí. Velký problém je stále se zužující okruh dlužníků na stoupající počet exekucí, průměrně na jednoho dlužníka připadá 5,3 exekuce," uvedl Ondřej Špendlíček.

Společné problémy v rámci zemí EU budou po skončení konference zpracovány a spolu s výzvou k celoevropskému řešení prostřednictvím ředitele Charity ČR Lukáše Curyla předány pracovní skupině Různé zájmy Evropského hospodářského a sociálního výboru. Poznatky z konference budou také poskytnuty příslušným institucím, zejména ministerstvu spravedlnosti, práce a sociálních věcí a vnitra.

(Zdroj: ČBK, Charita ČR)

 

 

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Mezi novými blahoslavenými bude 27 mučedníků ze španělské občanské války

Papež František přijal ve středu 11. prosince prefekta Kongregace pro svatořečení, kardinála Angela Becciu, a schválil 10 dekretů. První se týká uznání zázraku na přímluvu italské řeholnice Marie Luige od Nejsvětější Svátosti, další 3 se týkají uznání mučednictví 26 kněží, 1 laika a 1 řeholnice, kteří byli zabiti z nenávisti k víře během španělské občanské války, a poslední dekrety se týkají uznání hrdinských ctností dalších 6 Božích služebníků. Ku příležitosti 50. výročí založení Kongregace pro svatořečení byl dnes spuštěn nový web této kongregace.
12.12.2019

Vatikán představil velvyslancům globální úmluvu o vzdělávání

Spojenectví mezi školou, rodinou a společností, směřující ke všestrannému rozvoji člověka a péči o stvořený svět. Tento cíl si klade celosvětová úmluva o výchově a vzdělávání, na jejíž uzavření naléhá papež František, který v květnu příštího roku zve do Vatikánu náboženské představitele, zástupce mezinárodních organizací, akademických institucí i politiky, kultury a hospodářství.
12.12.2019

Papež František: Učme se chápat vše očima víry

Včerejší pravidelná generální audience se konala ve vatikánské aule Pavla VI. a byla zahájena čtením z 26. kapitoly Skutků apoštolů úryvkem z Pavlovy obhajovací řeči před králem Agrippou. Papež František pak pokračoval 18. částí cyklu katechezí věnovaných Skutkům apoštolů a hovořil o Pavlovi, který se stal trpícím svědkem Vzkříšeného.
12.12.2019

Modlitba a mše za oběti střelby v Ostravě

ČBK vyzývá k modlitbám za oběti tragické události z dnešního rána ve Fakultní nemocnici v Ostravě a jejich rodiny.
10.12.2019

Nikdo nesmí na ulici umrznout. V Praze byla otevřena nová noclehárna pro lidi bez domova.

V Praze žijí bez domova čtyři tisíce lidí. Přespávají na ubytovnách, na gauči u přátel, ale také venku v parcích a opuštěných objektech. Když se ochladí, vyhledávají noclehárny. Jejich kapacita ale v zimních měsících nestačí. Aby lidé venku neumrzli, otevřela na začátku prosince Arcidiecézní charita Praha spolu s Armádou spásy krizovou noclehárnu v Praze-Michli. Bude fungovat až do konce března.
10.12.2019