Charita ČR upozorňuje na nebezpečí dluhových pastí

AKTUALIZOVÁNO Předluženost jednotlivců a domácností patří mezi hlavní příčiny chudoby a sociálního vyloučení. Poukázala na to mezinárodní odborná konference Charity ČR nazvaná Odstraňme dluhové pasti! Opatření proti předlužení napříč Evropou. Na konferenci byly také prezentovány výsledky aktuálního průzkumu Finanční situace rodin s nezaopatřenými dětmi v ČR.
Publikováno: 11. 5. 2017 15:00

Foto: Tomáš Tetiva/ČBK

Podle tohoto průzkumu, kterým ke společnému tématu přispěla ČBK, došlo v posledních letech k výraznému nárůstu insolvenčních návrhů podaných jednotlivci, což ukazuje na vážnost problémů s předlužením. Za jeho hlavní příčiny byly identifikovány příjmová chudoba, nízká finanční gramotnost a nedostatečná regulace poskytování spotřebních úvěrů. Kromě toho důležitou roli hrají také metody a náklady exekučních řízení a nízká přístupnost institutu oddlužení.

Pro většinu z těch, kteří se ocitnou v předlužení, nevede cesta ven. Tito lidé končí v jakémsi „para světě“, kde si hledají vlastní modely přežití, mnohdy nelegální a někdy i trestně stíhatelné. My chceme docílit, aby za dodržení určitých podmínek mohl každý začít znovu a nebyl ze společnosti navždy vyvržen a zatracen,“ uvedla Iva Kuchyňková, koordinátorka sociální oblasti Charity ČR.

Kritickou hranici tvoří společný příjem 24 000

Nejhorší situace je podle aktuálního průzkumu Charity ČR a ČBK v rodinách s rodiči ve věku nad 40 let. Tyto rodiny vyživují obvykle více dětí, přičemž ve třetině případů se jedná o rodiče samoživitele. S rostoucím věkem dětí se náklady na jejich zaopatření zvyšují, přičemž kritickou hranicí rodinného příjmu je v průměru společný příjem 24 000 korun měsíčně.

Neutěšená situace se odráží i v našich službách – každý třetí až čtvrtý klient našich odborných poraden pečuje o nezaopatřené děti. Nejžádanější službou je zde dluhové poradenství, neboť finanční gramotnost našich klientů je velmi nízká. Situaci pak dále zhoršuje předávání vzorců chování z generace na generaci a také častý rozpad rodiny v souvislosti s finanční tísní. Řešení typu osobní bankrot je pro většinu rodin nedostupný, neboť na něj nedosáhnou vzhledem k nízkému příjmu,“ uvedl ředitel Charity ČR Lukáš Curylo. Ten také poukázal na těžce podfinancovaný sektor sociálních služeb, jehož pracovníci mající pomáhat lidem s dluhových pastí se kvůli nízkému příjmu blíží hranici chudoby a často z této profese odcházejí.


Konference se na téma zaměřila komplexně a zmapovala příčiny pádu do dluhové pasti, situaci předlužení (zejména dostupnost kvalitního dluhového poradenství a informací o závazcích) a také možnosti, jak najít cestu z této situace. Další údaje ilustrující finanční situaci rodin s nezaopatřenými dětmi přiblížila na konferenci vedoucí oddělení analýzy církevních dat ČBK Kateřina Pulkrábková.

Každá pátá česká rodina se dětmi se nachází ve špatné ekonomické situaci, jedná se celkem o 233 tisíc rodin z celé ČR. Z nutných výdajů rodinný rozpočet nejvíce zatěžují náklady na bydlení a na jídlo. Téměř 60% rodin splácí nějakou půjčku a každá desátá má problémy se splácením svých závazků. Podle respondentů průzkumu by rodinám v nouzi měly pomáhat především úřady práce nebo neziskovky, ale pouze 8% rodin má osobní zkušenost s charitativní organizací,“ nastínila data z průzkumu Kateřina Pulkrábková.

Důležitá je podpora rodin

Naléhavost podpory rodin v tísni zdůrazňuje také Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference. „Biskupové na svém posledním zasedání jasně zdůraznili, že podpora rodiny jako přirozeného prostředí pro život je pro naši společnost klíčová. Život představuje nejvyšší hodnotu. Je to dobro, které skrze rodinu vzniká a má touhu se šířit. Naším posláním je rodinám pomáhat, aby těžká období v jejich životě nekončila rozpadem. Solidarita a pomoc těm, kteří mají nějaké problémy, je jasným úkolem církve i Charity.“ Zároveň dodává, že v rámci pomoci nejde až tak o to zvýšit komfort, ale především zajistit životaschopnost rodiny. Kvalitu vlastního života nad život samotný totiž nelze nadřadit.

Na konferenci vystoupil také Ondřej Zezulka z Ministerstva vnitra ČR, který promluvil o vývoji exekučního práva a jeho novelizaci. „Cílem novely je zpřístupnit oddluženost širšímu okruhu dlužníků. Jeden z problému představují oddlužovací agentury, které využívají neznalosti a tíživé finanční situace dlužníků a lákají je na příslib zastavení exekuce. Za tyto služby se účtují desetitisícové částky, jeden klient dokonce zaplatil 250 tisíc korun,“ uvedl pracovník ministerstva.

Tato fakta doplnil Ondřej Špendlíček, předseda kolegia poraden Charity ČR, podle nějž jsou mnohočetné exekuce jeden z nehorších společenských problémů. " Čtyři a více exekucí je vedeno proti zhruba 400 tisícům dlužníků a celkem jsou exekuce uvaleny na více než 800 tisíc lidí. Velký problém je stále se zužující okruh dlužníků na stoupající počet exekucí, průměrně na jednoho dlužníka připadá 5,3 exekuce," uvedl Ondřej Špendlíček.

Společné problémy v rámci zemí EU budou po skončení konference zpracovány a spolu s výzvou k celoevropskému řešení prostřednictvím ředitele Charity ČR Lukáše Curyla předány pracovní skupině Různé zájmy Evropského hospodářského a sociálního výboru. Poznatky z konference budou také poskytnuty příslušným institucím, zejména ministerstvu spravedlnosti, práce a sociálních věcí a vnitra.

(Zdroj: ČBK, Charita ČR)

 

 

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Papež přijal křesťany, kteří uprchli z Afghánistánu

Vatikán. Před středeční generální audiencí se papež František setkal s asi patnácti lidmi, včetně sedmi dětí, kteří mu vyprávěli o svém útěku z Afgánistánu do Itálie: „Čtyři dny a noci jsme byli zavření ve sklepě ze strachu, že nás zatknou.“ Zprávu o setkání přináší dnešní vydání deníku Svatého stolce, L´Osservatore Romano.
23.09.2021

Pavel Svoboda: Svoboda vyznání se týká každého člověka, i nevěřícího

Pavel Svoboda je bývalým europoslancem za KDU-ČSL, expertem na evropské právo a „otcem“ Červené středy v České republice. Mezinárodní akce Červená středa se letos v České republice uskuteční již počtvrté, a to 24. listopadu, kdy se po celé zemi, ale také ve světě, rozsvítí načerveno stovky budov, modliteben a kostelů. Proč si pronásledované pro víru připomínáme a odkud se tato připomínka vzala?
23.09.2021

Celostátní akce Den Charity začala. Předvedeme vám, co umíme

Oslavme to spolu! V těchto dnech probíhá série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce. Dny otevřených dveří, kulturní akce, či bohoslužby se konají od začátku září a pokračují i během října. „Máme čím se pochlubit, ale bez zájemců, příznivců a dárců, kteří nás podporují, bychom svoji práci dělat nemohli,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo a předem děkuje návštěvníkům akcí za dodržení všech platných bezpečnostních pravidel.
23.09.2021

Arcibiskup Gänswein: Emeritní papež se stále aktivně podílí na životě církve

Emeritní papež Benedikt XVI. se i nadále aktivně podílí na životě církve, uvedl pro německou redakci Vatikánského rozhlasu jeho osobní sekretář. Arcibiskup Georg Gänswein byl jedním z přednášejících na letošním setkání kruhu nových studentů Josepha Ratzingera, které se zabývalo vykoupením a Božím příslibem spásy.
23.09.2021

Konference církevních škol a školských zařízení 2021

Dovolujeme si vás všechny pozvat na další KONFERENCI CÍRKEVNÍCH ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ, která letos proběhne ve dnech 10. - 12. listopadu 2021 v Parkhotelu Plzeň. On-line přihlašování se uzavírá dne 27. 9. 2021. Přihlásit se můžete zde: http://sk.cirkev.cz/ Pokud máte o účast na konferenci zájem, přihlaste se, pokud možno, obratem. Věnujte, prosím, přihlašování náležitou pozornost. Veškeré bližší informace a program naleznete v přílohách.
23.09.2021