V Praze se setkali neslyšící katolíci z celé Evropy

19. 05. 2017 Rubrika: Domácí
Největší letošní evropská akce pro neslyšící katolíky proběhla 12. – 15. května v Praze. Mezinárodního setkání se zde zúčastnili neslyšící z dvanácti evropských zemí.

Foto: Jiří Plaček / Člověk a víra

Čtyřdenní akci připravili věřící z nedávno vzniklé farnosti pro neslyšící v Praze, kterou vede biskupský vikář pro diakonii P. Stanislaw Góra. „Mezinárodní skupina neslyšících katolíků se setkává za účelem vzájemného sdílení a povzbuzování. Je to krásná iniciativa, která vyšla ‚zdola‘ a vznikla mezi neslyšícími, aby rostli ve víře a náboženském vzdělávání. Jejich velkou touhou je rozumět evangeliu a šířit ho především ve vlastní komunitě,“ vysvětlil smysl události františkánský kněz Felix Mária Žiška z bratislavské arcidiecéze.

Účastníci slavili mši svatou v pražské katedrále i v chrámu Panny Marie Sněžné. Setkali se také s kardinálem Dominikem Dukou. „Velmi se nás dotklo společné slavení mše svaté – asi historicky poprvé byla ve svatovítské katedrále za účasti neslyšícího kněze a několika neslyšících jáhnů sloužena a tlumočena do českého znakového jazyka,“ uvedla pro Katolický týdeník spoluorganizátorka akce Romana Petráňová.

Na programu byly též pracovní setkání věnované například duchovní péči o neslyšící, překladu liturgických textů do znakového jazyka nebo předávání víry a práce s Biblí.

Podle P. Felixe mají podobná setkání pro neslyšící velký význam. „Jsou projevem a touhou po jednotě s církví. Být věrný Ježíši Kristu, věrný církvi, ale i věrný křestnímu poslání šířit víru. Svědectví, která zazněla, byla radostná i bolestná. Radostná v tom, jak Duch svatý působí skrze neslyšící. Ovocem této věrnosti je, že se více z nich vrací k aktivnímu životu v církvi, protože začínají více rozumět Božímu slovu. Bolestná v tom, že ne vždy se neslyšící setkají s porozuměním, že je znakový jazyk nezbytný pro jejich komunikaci,“ říká kněz.

I proto se účastníci rozhodli, že osloví kompetentní biskupství, biskupské konference, ale i úřady ve Vatikánu, aby se více zaobírali potřebami neslyšících.

Příští evropské setkání proběhne v roce 2019 v Polsku. Ve dnech 10. – 14. září 2018 se také uskuteční celosvětová pouť neslyšících do Lurd.

Katechetická sekce České biskupské konference vydala letos publikaci Romany Petráňové Cesty víry pro neslyšící. Kniha představuje svět neslyšících, jejich jinakost, výjimečnosti i dary, a zároveň ukazuje na způsoby, jak jim komunikovat a zprostředkovat poklady víry a církve ve stejné míře jako slyšícím.

Setkání je věnovaná také samostatná fotogalerie.

(zdroj: Felix Mária Žiška OFM, Katolický týdeník; foto: Jiří Plaček / Člověk a víra)

Autor článku: Ondřej Mléčka