Jak vstoupí katolické školství do nového školního roku?

Na přelomu tohoto a příštího týdne začne nový školní rok 2017/2018. Nejinak tomu bude i v případě 114 škol a školských zařízení zřizovaných v ČR římskokatolickou církví. Co je letos v diecézích nového? Přibyla jedna škola či se přidávají nové třídy; podrobnosti představujeme v následujícím souhrnu.
Publikováno: 31. 8. 2017 15:45

Ilustrační foto: MŠ JABULA, Biskupství brněnské

Královéhradecká diecéze

Síť katolického školství v Hradci Králové (MŠ, ZŠ, gymnázium) se od září rozroste o Církevní základní uměleckou školu, která nabídne žákům vzdělávání ve výtvarném a v hudebním oboru. Kapacita nové ZUŠ (269 žáků) je již téměř naplněna.

Na Biskupském gymnáziu i na sesterské ZŠ chodily doposud desítky dětí na hudební i výtvarné kroužky, realizované po vyučování. Poptávka dramaticky převyšovala nabídku; díky nově zřízené ZUŠ bude zájem uspokojený, navíc v lepším zázemí. Velký zájem je o hru na klavír, varhany a flétnu. Na gymnáziu má velkou tradici sborový zpěv, který nyní převezme ZUŠ a nově zařadí i výuku zpěvu sólového. V prvním roce bude otevřen rovněž houslový obor a v plánu je také třída kytaristů.

Našim žákům poskytneme dostatečně kvalitní vzdělání, abychom je připravili na případné umělecké studium a uměleckou profesní dráhu. Církevní charakter ZUŠ se ale projeví například v tom, že naši žáci budou podle vlastního zájmu vystupovat při různých církevních slavnostech. Chceme také poskytovat vzdělání v liturgické hudbě potenciálním chrámovým varhaníkům. Připravujeme i kurzy pro aktivní varhaníky v naší diecézi,“ říká k nové instituci Matěj Havel, zástupce ředitele ZUŠ, která je zastřešena Gymnáziem Bohuslava Balbína.

Církevní základní umělecké školy nejsou v Čechách novinkou, podobné školy existují třeba v Praze, Brně, Frýdku-Místku.

Školní rok v církevních školách diecéze zahajují tradičně bohoslužby; diecézní biskup Jan Vokál bude 4. září v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové celebrovat mši svatou pro Biskupské gymnázium B. Balbína, pomocný biskup Josef Kajnek v katedrále sv. Ducha tentýž den přivítá žáky ZŠ Jana Pavla II. Kromě hradeckých škol se v září usadí do lavic žáci Církevní základní školy v Borohrádku a také studenti Církevního gymnázia v Kutné Hoře, kteří prožijí slavnostní zahájení spolu s dětmi z církevní mateřské školy sv. Jakuba zřizované místní farností. Podobně zahájí nový školní rok také studenti z církevního gymnázia ve Skutči, které zřizuje Suverénní řád Maltézských rytířů.

Litoměřická diecéze

Začátek školního roku se zde ponese především v duchu oslav 25 let od založení ZŠ Antonína Bartršovského v Jablonci nad Nisou, které proběhnou 12. září. V kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Horním náměstí proběhne v době od 10.00 do 11.30 slavnostní setkání, vystoupí pěvecký sbor školy Fialenky. Zájemci mohou využít i den otevřených dveří; 8.00–10.00: Den otevřených dveří v budově školy v Saskově ulici 34/2080 a 13.00–16.00: Den otevřených dveří v budově školy v Opletalově ulici 1266/4.

Žáci se ve škole mohou těšit na další nové lavice a židle; rekonstrukcí a modernizací prošla sborovna v budově pro 1. stupeň a před školou 2. stupně byl opraven vstup, dlažba a schody u vchodu pro žáky. Při příležitosti zahájení nového školního roku navštíví školu 4. září 2017 litoměřický biskup Jan Baxant.

Generální vikář Mons. Martin Davídek se zúčastní slavnostního zahájení nového školního roku na biskupském gymnáziu ve Varnsdorfu. Zde zásadním způsobem aktualizovali školní vzdělávací plán a byla zrekonstruována jedna učebna.

Biskupství litoměřické je zřizovatelem těchto zařízení:

·         Základní škola Antonína Bratršovského, Jablonec nad Nisou

·         Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov

·         Gymnázium Varnsdorf

·         Česko-německá mateřská škola svaté Zdislavy, Litoměřice

.         středisko volnočasových aktivit ve Šluknovském výběžku Schrödingerův institut

Plzeňská diecéze

Církevní ZŠ a SŠ Plzeň vstoupí v září do druhého roku svého působení v krajské metropoli. Zájem o nabízené maturitní obory (Ekologie a životní prostředí, Sociální činnost) stejně jako v loňském roce převyšoval kapacitní možnosti školy, oba první ročníky budou zcela naplněny.

Od září budou otevřeny 1. a 3. ročník dálkového studia ekologického i sociální oboru. V průběhu školního roku budou vypsány také termíny kurzů Profesionální chůva dle NSK, do nichž bude možné se přihlásit během podzimu. Absolventi těchto kurzů mohou pracovat jako chůvy v rodinách, dětských koutcích či v dětských skupinách, případně si založit vlastní dětskou skupinu.

Také o zápis do tříd základní školy byl letos velký zájem, několik žáků přestoupilo i do již otevřených ročníků. Od září se tedy bude vyučovat v 1. a 2. třídě a 6. a 7. třídě. Plný provoz všech ročníků ZŠ nastane ve školním roce 2020/21.

Během prázdnin se v přízemí školy vybudovalo nové sociální zařízení, připravovaly třídy pro nové ročníky ZŠ, pokračuje modernizace vybavení, zejména výpočetní techniky. Celkově jde o investici do rozvoje školy kolem 700 tisíc Kč.

V nadcházejícím školním roce školu čeká revitalizace školní zahrady s podporou ekologické výchovy a vzdělávání, její ozelenění původními dřevinami a vybudování venkovní učebny. V projektu ekologizace školy budou realizovány nejlepší návrhy studentů.

Škola byla vybrána do projektu České školní inspekce Příklady inspirativní praxe v oblasti spolupráce vedení školy s pedagogickými pracovníky.

MŠ kardinála Berana Plzeň se od 1. září 2017 rozroste o dvě nové třídy, které vznikly na Borech, v areálu vysokoškolských kolejí v Baarově ulici. Třídy vybudovala Západočeská univerzita v rámci její spolupráce s Biskupstvím plzeňským a jedna ze tříd tedy bude vyhrazena pro děti zaměstnanců ZČU. Druhá třída bude nabízet výchovu a vzdělávání v křesťanském duchu, stejně jako kmenová třída na Košutce. Specifikem mateřské školy je kromě toho zaměření na německý jazyk. V rámci spolupráce se ZČU zde budou docházet na praxi rovněž studenti pedagogické fakulty a školka tak bude fungovat jako univerzitní.

Slavnostní otevření proběhne 1. září 2017 v 9 hodin a zúčastní se ho vedení univerzity, plzeňský biskup Tomáš Holub  pravděpodobně i emeritní biskup František Radkovský. Pro děti se školka otevře v pondělí 4. září 2017 a fungovat bude denně od 7 do 17 hodin.

Církevní gymnázium Plzeň v uplynulých dnech obdrželo od Ministerstva pro místní rozvoj ČR příslib finanční dotace na projekt Podpora přírodovědného a jazykového vzdělávání na Církevním gymnáziu Plzeň včetně zajištění bezbariérovosti. Hlavním cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání a zajištění bezbariérového přístupu a pohybu v celé budově gymnázia pro žáky s pohybovým hendikepem, zajištění konektivity školy a připojení k internetu v celé budově školy, rekonstrukce a dovybavení odborných učeben a vytvoření zázemí pro přípravu pedagogů (kabinet biologie a chemie s přípravnou a skladem chemikálií).

Celkové náklady projektu jsou 12,8 milionu Kč a poskytnutá dotace pro Církevní gymnázium Plzeň 11, 5 milionů Kč, což je 90% celkových nákladů projektu.

Českobudějovická diecéze

Co je nového na Biskupském gymnáziu J. N. Neumanna a Církevní základní škole České Budějovice?

Studenti gymnázia získají nové čipy pro snadný vstup do budovy, stravování, kopírování nebo wi-fi či nové PC (200 tisíc Kč) a mohou se těšit na modernizovaný výdej obědů v jídelně (náklady v řádu několika stovek tisíc Kč). Škola připravila pro své studenty různé zahraniční exkurze a získala evropskou dotaci pro vybudování dvou učeben v příštím školním roce (cca 20 milionů Kč).

Nový školní rok na Církevní základní škole se ponese ve znamení 15. výročí jejího založení. Již proběhla rekonstrukce ŠJ (nevýdejních prostor, náklady cca 900 tisíc Kč) a samotná jídelna by měla projít rekonstrukcí o letošních vánočních prázdninách (náklady řádově 100 tisíc Kč). Žáci budou mít k dispozici dvě interaktivní tabule, opravené tabule a nový nábytek ve 3. patře školy; nově bylo taktéž vybaveno školní poradenské zařízení.

V tomto a příštím školním roce bude na ZŠ vybudována půdní vestavba (jedná se o investici řádově ve výši 10 milionů Kč).

Brněnská diecéze

Církevní školy brněnské diecéze o letošních prázdninách nabídly různé volnočasové aktivity, např. Studentský klub Halahoj, který působí v rámci Katolického gymnázia Třebíč, uspořádal nejen několik turnusů pobytových táborů, ale pro padesátku dětí zaměstnanců Jaderné elektrárny Dukovany též dva běhy příměstských táborů. Toto gymnázium díky získané dotaci čeká v nadcházejícím školním roce také náročná stavební rekonstrukce, kdy bude vybudováno nové křídlo s odbornými učebnami za více než 80 milionů korun.

V Brně na ulici Lerchova zahájí pravidelný provoz nový sportovní areál sv. Josefa se dvěma hřišti a běžeckou dráhou. Vznikl celkovou rekonstrukcí pozemků dvou sousedících škol: Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy pedagogické a Cyrilometodějské církevní základní školy. Tuto základní školu čekají v nadcházejícím školním roce i oslavy 25. výročí založení.

Kromě tradičních zahajovacích bohoslužeb se v měsíci září uskuteční již druhý ročník Dne církevních škol 2017 v centru Brna na Moravském náměstí. Zájemci se ve středu 20. září v odpoledních hodinách mohou těšit na „veletrh“ ukázek zúčastněných škol z Brna a okolí, na rozhovory se zajímavými hosty a vystoupení absolventského hudebního uskupení SBM a skupiny Espé. 

Pro vysokoškolské studenty v Brně bude akademický školní rok zahájen pontifikální bohoslužbou v katedrále sv. Petra a Pavla v úterý 3. října 2017 v 19 hodin za účasti obou brněnských biskupů.

Olomoucká arcidiecéze

Na jedné z nejvýznamnějších církevních škol v regionu, Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, proběhla před pomalu začínající školní rok velká rekonstrukce. Studenti školy se v pondělí 4. září vrátí do nově zrekonstruovaného domova mládeže s kapacitou 300 lůžek; náklady dosáhly výše 35 milionů korun a byly uhrazeny také z finanční náhrady za majetek nevydaný v rámci církevních restitucí.

Tato rekonstrukce části domova (polovina objektu) je součástí několik let trvající opravy celé budovy, která začala v roce 2016.

Nový školní rok na Arcibiskupském gymnáziu zahájí v pondělí 4. září mše v kostele sv. Mořice; od 9.30 ji zde bude celebrovat arcibiskup Jan Graubner. Ten také po bohoslužbě požehná obraz sv. Stanislava Kostky, kterému je zasvěcena jedna ze školních kaplí, i nově zrekonstruovanou část domova mládeže.

Pražská arcidiecéze

Do církevních mateřských škol v pražské arcidiecézi přijde první školní den několik stovek dětí, do školních lavic usedne více než 2000 žáků a studentů.

Církevní mateřská škola Radost v Kladně v letošním roce buduje pro děti novou zahradu s novými herními prvky. Na tuto realizaci přispěl zřizovatel (Arcibiskupství pražské), magistrát a rodiče.

Církevní mateřská škola Srdíčko stále buduje školní zahradu v přírodním stylu. Zaměřuje se na ekologickou výchovu, děti se mohou setkat přímo na zahradě s kvetoucími okrasnými rostlinami, ale i bylinami, které lze využít v kuchyni. V Zookoutku se starají o zvířata – morčata, vodní želvu a rybičky. Školka se opět chce zapojit se ve spolupráci se Záchrannou stanicí hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy do projektu Kamarád ježek, kdy se přes zimu budeme starat o mládě ježka, které by ve volné přírodě nepřežilo. Školka organizuje již tradiční Jarmark v Komunitním centru sv. Prokopa v sobotu 2. prosince 2017.

MŠ spolu se zřizovatelem usiluje o odkoupení pronajaté budovy od městské části Praha 13  se záměrem rozšířit se o I. stupeň základní školy.

Mateřská škola svaté Voršily bude upravovat přízemní prostory budovy na hernu, společenskou místnost a tělocvičnu. Chystá vybavení a přizpůsobení hygienických podmínek pro pobyt dvouletých dětí; chce revitalizovat zahradu u Národního divadla včetně nových herních prvků.

Plánují mnoho aktivit zaměřených na čtení knih a spolupráce se ZŠ sv. Voršily v Praze, které vyplývají během školního roku. Bude se jednat např. o hudební a výtvarné dílny, divadlo nebo duch. programy.

Katolická mateřská škola sv. Klimenta plánuje novou výmalbu v přízemí, nové, barevné, příjemné koberce do obou tříd, opravu herních prvků na zahradě a vybudování zahradní branky poblíž hlavního vchodu. Chtějí investovat do zvýšení bezpečnosti dětí či snížení energetické náročnosti.

Plánují zahradní slavnosti, hudební projekty (hlasová výchova, koncerty ve školce - "Kvarteto") či Celodenní duchovní obnovu ve školce pro manžele

Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická zahájila svou poprázdninovou činnost Duchovním a formačním kurzem pedagogů v chorvatském Medulinu. Program se skládá z duchovní, hudební a logopedické části.

Škola chce letos rozšířit činnost Logopedické poradny pro veřejnost, zapojí se do akce na Zahradě Don Bosco (v rámci Dne zahrad), uspořádá Den plný kostiček a zajistí projekt Poznej své sousedy se zaměřením na Rakousko (pro 8. a 9. ročníky) či kurz tvořivé pedagogiky pro učitele. Nadále pak probíhají jednání o stavbě nové školní budovy v Klecanech, jejíž realizaci by financoval zřizovatel.

Veselá škola – církevní základní škola a základní umělecká škola nově nabízí obohacení klubových aktivit o nová řemesla a rozšíření angličtiny. Obě budovy školy jsou plně zasíťované připojením k internetu, počítači a tablety pro učitele. Učitelé budou používat elektronické zápisy povinné školní dokumentace. Škola chce připravit scénář nového představení na téma "Naše vlast."

V budově Základní školy svaté Voršily v Praze probíhá rekonstrukce střechy, která byla v havarijním stavu, půdní vestavby a dosluhujícího výtahu. Proběhne-li vše dle plánu, bude na jaře 2018 otevřeno zrekonstruované 4. patro, ve kterém přibydou dvě nové místnosti a sociální zařízení. Učebny, kabinety a oratoř budou komfortnější oproti původnímu stavu. Vznikne také nový prostor pro výuku žáků se SVP, který nyní škole chybí. Díky novému výtahu ze suterénu až do 4. patra bude velká část školy bezbariérová. Nad rámec těchto stavebních prací byla během prázdnin zrenovována učebna fyziky, což umožní následně zbudovat další počítačovou učebnu až pro 40 žáků.

Dvouletá katolická střední škola a mateřská škola v Kolíně investuje do vylepšení interiérového vybavení a vzhledu tříd či zahrady.

Křesťanské gymnázium přivítá studenty v budově s kompletně vyměněnými okny.

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II. usiluje o využití školního psychologa, který by byl přímo ve škole k dispozici žákům a studentům. Cíleněji se chce zaměřit na doučování žáků, kteří jsou ohroženi z různých příčin školním neúspěchem. Škola plánuje obnovit pomůcky pro vyučování ošetřovatelství a ošetřovatelských postupů v odborných učebnách (nový trenažer pro venepunkci a nácvik injekcí), zavést elektronická třídní kniha. Nově budou v rámci odborné praxe spolupracovat s pražským IKEMem.

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická si během nastávajícího školního roku připomene 25. výročí od svého založení. K tomuto tématu budou zaměřeny tradiční akce školního roku - zahradní slavnost, vánoční hvězda, ples, tematický den apod., navíc 26. a 27. dubna 2018 proběhne slavnostní konference, která bude zaměřena na pedagogiku v souvislostech teologických i sociálních. 

Současně škola vstupuje do druhého ročníku nové akreditace, ve které si studenti volí specializaci akreditovaného oboru sociální práce nebo speciální pedagogika.

Křesťanský domov mládeže a školní jídelna u sv. Ludmily zahájí nový školní rok výročím 25 let činnosti. Navazuje na školskou činnost Školských sester sv. Františka.

Arcibiskupství pražské v roce 2016 rozdělilo mezi své školy 2,5 milionů Kč (nejedná se o investiční akce).

Shrnutí

  • V novém školním roce se u nás otevře celkem 93 církevních škol a 21 školských zařízení zřizovaných římskokatolickou církví, což je o jednu více než vloni; novým subjektem je ZUŠ v Hradci Králové.
  • Průběžně také dochází k navyšování kapacit jednotlivých škol a školských zařízení, např. od 1. září 2017 jsou nové třídy v MŠ kardinála Berana v Plzni za spolupráce ZČU, Biskupství plzeňského a MŠ kardinála Berana.
  • V uplynulém školním roce navštěvovalo školy římskokatolické církve 12 984 žáků/studentů.
  • Podrobnosti k církevnímu školství hledejte v dalších sekcích našeho webu.

Církevní školy a školská zřízení jsou otevřeny všem, bez ohledu na jejich náboženské přesvědčení. Rozhodující je úspěšné splnění podmínek přijímacího řízení. Studovat na těchto školách mohou ti, kteří jsou ochotni přijmout jejich duchovní rozměr.

Církevní školy nabízejí nejen vzdělání a výchovu k obecně platným zásadám civilizované společnosti, ale navíc ještě umožňují svým žákům vzdělání a výchovu v křesťanském duchu.

Nejen svým vzdělávacím programem, ale také vybavením se snaží nabízet takové prostředí, které dopovídá současným potřebám dětí, žáků a studentů.

(Zdroj: diecézní tisk. mluvčí, Sekce církevního školství ČBK, Monika Vagenknechtová – Arcibiskupství pražské)

Autor článku:
František Jemelka

Související články