S. Přibyl: Církevní restituce jsou pro nás uzavřená věc

Přinášíme tiskové prohlášení ČBK k obnovené politické debatě na téma restitučního zdanění.
Publikováno: 13. 11. 2017 20:12

Tiskové prohlášení České biskupské konference

Církevní restituce jsou pro nás uzavřená věc

V uplynulých dnech se v médiích objevily informace o nových snahách části politické reprezentace této země znovu otevřít otázku tzv. zdanění církevních restitucí.

V této souvislosti chceme jasně konstatovat, že:

 1)
Otázku částečného majetkového narovnání (tzv. církevních restitucí) považujeme za uzavřenou. Plně se soustředíme na zajištění našeho pro společnost výhodného samofinancování. O tomto procesu průběžně informujeme veřejnost.

 2)
Do současné právně-politicko-ekonomické debaty na téma zdanění již nebudeme vstupovat, neboť nepřináší žádné nové podněty a argumenty. Vše již bylo řečeno a vyargumentováno.

 3)
Se zástupci politických stran, které měly o parametrech částečného majetkového narovnání pochybnosti (ANO a ČSSD), jsme vedli dialog, na jehož konci se ukázalo, že majetkové narovnání je pro stát výhodné. Námitky politických stran církve a náboženské společnosti vysvětlily a politici (ANO a ČSSD) v k tomu zřízené komisi je již nerozporovali. Nepotvrdily se tak např. domněnky o nadhodnocení finanční náhrady a další často opakované politické argumenty, které jsou užívány při snahách o změny v restitučním procesu.

Tyto závěry komise složené ze zástupců politických stran a církví jsou platné od 25. března 2014 a je možné se s nimi seznámit zde: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/160721pripominka-zaveru-komise-polit-stran-a-cirkvi.

 

ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR

generální sekretář České biskupské konference

Praha, 13. listopadu 2017

 

Autor článku:
František Jemelka

Související články