banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Druhý kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti EU

Ministerstvo pro místní rozvoj uspořádalo 26. března 2018 již druhý kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti Evropské unie v dalším programovém období. Diskutovalo se o zaměření politiky soudržnosti po roce 2020 a možnostech zjednodušení pravidel čerpání.
Publikováno: 28. 3. 2018 9:15

Na půdě Ministerstva pro místní rozvoj ČR se sešlo více jak 120 diskutujících. Kulatého stolu se zúčastnili zástupci z řad státní správy, krajů, měst a obcí, zástupci odborových, zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, neziskového sektoru a další.

Celý program zahájila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, která shrnula, co všechno ČR v rámci vyjednávání podoby programového období čeká. Důležité je nyní jednat o nastavení kategorizace regionů soudržnosti, protože bez změny hrozí, že některé regiony nebudou podpořeny. Regiony jsou nyní z pohledu financování ze zdrojů EU rozděleny:

  • méně rozvinuté regiony, jejichž HDP je nižší než 75 % průměru EU-28;
  • tzv. přechodové regiony, jejichž HDP se pohybuje v rozmezí 75 – 90 % průměru EU-28;
  • více rozvinuté regiony, jejichž HDP je vyšší než 90 % průměru HDP.

V tomto programovém období jsou financovány všechny typy regionů. Pro to příští se uvažuje o zrušení tzv. přechodových regionů. Ohroženo by tak bylo čerpání nejen pro Prahu, která patří mezi více rozvinuté regiony, ale i pro region Plzeňský, Jihočeský, Jihomoravský a Vysočinu, které již opustily kategorii méně rozvinutých regionů. 

V rámci prvního panelu se představili zástupci ministerstva, kteří informovali o stavu příprav nového programového období z evropského i národního pohledu. Diskutována byla například problematika tematické koncentrace, nutnost většího zapojení územní dimenze - regionální pojetí podpory v jednotlivých OP a posílení vícezdrojového financování. Velmi zajímavé bylo vystoupení profesora Univerzity Karlovy Michala Mejstříka, který apeloval např. na větší využití evropských prostředků na konkurenceschopnost. V současné době ČR na tuto oblast využívá nejmenší procento unijních prostředků ze všech členských států. 

Náplní druhého panelu pak byla vystoupení na téma zjednodušení pravidel čerpání. Toto téma je diskutováno dlouhodobě, bohužel jak ukazují zkušenosti se současným programovým obdobím, zjednodušení stále nepřichází.

Konkrétní priority pro příští období nejsou zatím známy. Vláda ČR schválila obecnou pozici - Východiska pozice ČR k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020. Pro katolickou církev je důležité, že bude možné čerpat dotace i v příštím programovém období. A již nyní je pravděpodobné, že se v podporovaných aktivitách budou důležitá témata jako podpora sociálních služeb s důrazem na stárnutí obyvatelstva a s tím spojených problémů a důsledků. Často zaznívá také téma udržitelného rozvoje, kde se mohou objevit témata jako péče o krajinu a životní prostředí. Nad podporou některých aktivit naopak visí otazník. Příkladem je podpora obnovy kulturního dědictví. Priority, které zástupci České biskupské konference budou pro příští programové období prosazovat, naleznete zde.

Z kulatého stolu byl pořízen záznam, který naleznete zde.

Prezentace přednášejících jsou ke stažení zde.

 

 

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Integrovaný regionální operační program po roce 2020 již dostává konkrétní podobu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v listopadu 2019 představilo první oficiální verzi programového dokumentu IROP 2.
28.11.2019

Úvěry a poradenství pro sociální podnikatele S-podnik

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zajistilo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) výraznou finanční pomoc pro sociální podnikatele, kteří budou díky zvýhodněnému úvěru a poradenství moci rozšířit aktivity svých podniků.
25.11.2019

IROP podpoří rozvoj uhelných regionů novými výzvami

Aktualizovaný harmonogram výzev Integrovaného regionálního operačního programu na rok 2019 počítá s vyhlášením nové výzvy na podporu infrastruktury základních škol v tzv. uhelných regionech (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj).
04.07.2019

Integrované nástroje budou i v příštím programovém období EU

V současném programovém období (2014– 2020) je pro integrované nástroje určeno přibližně 30 % finančních zdrojů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Přesná podoba toho příštího pro roky 2021 – 2027 zatím ještě není známá, přesto je jasné, že integrované nástroje budou znovu využívány a jejich úloha bude možná ještě posílena.
19.06.2019

I malé památky mají šanci na dotaci z Evropské unie

Změna pravidel Programu rozvoje venkova umožní nově čerpat prostřednictvím Místních akčních skupin (pokud si aktivity zařadí do své strategie) dotace na školství, kulturní památky a kulturní a spolkovou činnost.
04.06.2019