banner sekce
Sekce

Mládež

K studijně-formačnímu kurzu se připojilo setkání kaplanů pro mládež

Ve dnech 23. - 27. dubna 2018 se konal na Erlebachově a Josefově boudě Studijně-formační kurz, v rámci kterého získalo osm absolventů osvědčení. V pondělí a úterý se ke kurzu připojilo na 30 kaplanů pro mládež napříč Českou republikou.
Publikováno: 4. 5. 2018 16:28

Foto: Vojtěch Orlík / Sekce pro mládež ČBK 

Poslední setkání studijně-formačního kurzu v tomto školním roce se konalo na Erlebachově boudě ve Špindlerově Mlýně. Účastníci byli obohaceni několika odborníky z oblasti duchovního života, správy farnosti nebo pastorace povolání. Hostem byl například P. prof. Pavel Ambros SJ s inspirací pro pastoraci mládeže skrze encykliku Amoris laetitia nebo východní spiritualitu. Mladí se také zamýšleli a debatovali ve skupinách nad zkušeností s ekumenismem, prožíváním světového dne mládeže (SDM) na místní úrovni či co je inspiruje v dopise papeže Františka mládeži k 33.SDM. Velice kladné ohlasy u účastníků měl vstup delegátky pre-synody Bc. Markéty Imlaufové, která svým zápalem namotivovala mladé k zapojení se a propagaci.

V druhé polovině týdne kurz navštívil P. ThDr. Ondrej Šmidriak PhD. s tématem osobnost vychovatele a osobní vztah vychovatele a mladého člověka. Mladí velice ocenili jeho entuziasmus, lidskost a vzdělanost protkanou zkušenostmi – „každá věta něco podnětného do života s Bohem a do práce s mládeží“ napsal jeden z účastníků. Během večerů bylo možnost zhlédnout divadelní představení Reynek/Slova a obrazy z Petrkova či zažít jeden díl kurzů Alfa pro mládež.

Osm absolventů přijalo dekret o absolvování kurzu z rukou delegáta České biskupské konference pro mládež biskupa Mons. Pavla Posáda.

Studijně-formační kurz doprovodilo setkání kaplanů pro mládež

Více než třicet duchovních se po dvou letech znovu setkalo na Josefově boudě ve Špindlerově Mlýně v rámci setkání kaplanů pro mládež ČR. Během úvodní přednášky zreflektovali roli kaplana pro mládež P. Bc.Th. Tomáš Hoffmann spolu s P. Mgr. Petrem Bulvasem. O specifikaci a úskalích v pastoraci ČR přednášel P. Ambros. Do nabitého programu přispěl i P. ThDr. Jan Balík, PhD, který představil kaplanům výsledky výzkumu mezi účastníky CSM Olomouc. Generální sekretář ČBK P. ThLic. Bc. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR představil činnost biskupských konferencí a zodpověděl zvídavé dotazy kněží. Závěr patřil Markétě Imlaufové, která představila své zkušenosti pre-synody a vyzvala duchovní k jejímu šíření mezi mladými.

Autor článku:
Vojtěch Orlík