Biskupové: Církev by měla najít své místo ve dnešní společnosti

Ve dnech 6. a 7. července 2018 proběhlo na Velehradě 114. plenární zasedání České biskupské konference (ČBK), pracovní jednání římskokatolických biskupů i zástupců konferencí vyšších řeholních představených a řeckokatolické církve.
Publikováno: 7. 7. 2018 15:08

Foto: František Jemelka

V rámci tohoto setkání se účastníci mj. seznámili s informacemi o církvi ve dnešní společnosti; konstatovali, že považují za důležité stále znovu vysvětlovat princip částečného majetkového vyrovnání, úplné finanční odluky každodenního chodu církve od státu a vysvětlovat stále to, že církev má majetek pro službu.

Taktéž zrekapitulovali otázku GDPR, kdy jednak přijali Obecně závazné nařízení ČBK k ochraně osobních údajů a schválili vznik odborného grémia ČBK, které se touto problematikou bude zabývat (výměna zkušeností, reflexe vývoje praxe či legislativy v této oblasti).

Biskupové zdůraznili postoj římskokatolické církve k  manželství jako nerozlučitelnému svazku muže a ženy. V této souvislosti podpořili petici Aliance pro rodinu, která se staví za návrh poslance Marka Výborného změnit ústavní zákon ČR ve věci definice manželství jako svazku muže a ženy.

Plenární zasedání souhlasilo s připojením katolické církve k výzvě ministerstva kultury oslavit Mezinárodní den míru v rámci Evropského roku kulturního dědictví rozezněním zvonů dne 21. září 2018. Biskupové a zást. řeholí se rovněž seznámili s iniciativou #RedWednesday, což je symbolická připomínka utrpení pronásledovaných křesťanů ve světě, která teď připadá na 28. listopadu 2018. Budou zjištěny možnosti zapojení v rámci ČR.

V pátek 6. července se představil nový ekonom ČBK, kterým se od podzimu stane Martin Steiner a bylo projednáno kalendárium akcí pro rok 2019; např. 16. listopadu bude v Praze oslava 30 let od svatořečení Anežky České.

Byly přijaty národní úmysly apoštolátu modlitby na rok 2019, které jsou inspirovány třemi božskými ctnostmi a ovocem Ducha Svatého (leden: naděje, únor: víra, březen: láska, duben: pokoj, květen: laskavost, červen: trpělivost, červenec: radost, srpen: věrnost, září: sebeovládání, říjen: tichost, listopad: zakoušení dobroty Boží, prosinec: ovoce Božího Ducha).

Účastníci setkání přijali i navrhované podněty pro slavení mimořádného misijního měsíce v říjnu 2019; již v říjnu 2018 započne příprava, k níž bude připraven dopis se základními informacemi. V rámci rozpracování tématu rovněž dochází k mapování našich misijních aktivit ve světě za posledních sto let. V období před slavením misijního měsíce by rovněž měla být věnována pozornost podpoře diecézních misijních ředitelů či spolupráci s křesťanskými médii při přípravě dlouhodobějších projektů na toto téma; taktéž se bude připravovat Národní misijní kongres na konec září 2019.

V průběhu 114. plenárního zasedání ČBK jeho účastníci navázali na velehradskou připomínku 100 let Československa a v první části svého programu jednání se modlili u hrobů Antonína Cyrila Stojana a Jana Šrámka, kteří se významně podíleli na utváření církevního života v rodící se republice i vytvoření pozice církve ve společnosti.

Soubory ke stažení

velikost 47 KB
Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Do pokladniček Tříkrálové sbírky můžete přispět do neděle, poté ještě online

Více než 14 milionů korun již věnovali dárci do statických pokladniček letošní Tříkrálové sbírky. Tyto pokladničky, umístěné v sídlech Charit, na místních úřadech, v některých obchodech ale také v kostelech, jsou letos náhradou za skupinky dětí, převlečené za bájné tři krále. Kvůli pandemii nemoci covid-19 a souvisejících přijatých opatření letos tříkráloví koledníci vůbec nemohli vyjít do ulic. Tříkrálové sbírka se tak koná právě pomocí statických pokladniček a to až do neděle 24. ledna. Současně probíhá v online prostředí, kde sbírka pokračuje až do 30. dubna.
22.01.2021

Američtí biskupové: Těšíme se na spolupráci, vhod i nevhod

Američtí biskupové ujišťují o své modlitbě za nového prezidenta Spojených států a připravenosti spolupracovat s jeho administrativou. Očekávají, že jako v případě každého prezidentksého mandátu budou oblasti, ve kterých se budou shodovat a úzce spolupracovat, ale také jiné, v nichž se názory budou zásadně lišit a střetávat.
22.01.2021

Papež uznal heroické ctnosti profesora Lejeuna, objevitele příčiny Downova syndromu

Papež František schválil zveřejnění nových dekretů Kongregace pro svatořečení. Jeden z nich uznává heroické ctnosti francouzského genetika a obránce života profesora Jérôma Lejeuna. Pokud bude uznán zázrak na jeho přímluvu, může být započten mezi blahoslavené.
22.01.2021

Poselství Svatého otce Františka k 29. světovému dni nemocných

Přinášíme vám poselství Svatého otce k 29. světovému dni nemocných, který si připomínáme 11. února 2021 na svátek Panny Marie Lurdské. „Jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři“ (Mt 23,8). Základem péče o nemocné je vztah důvěry.
22.01.2021

Modernizační fond podporuje obnovitelné zdroje energie

Modernizační fond je nový finanční nástroj, který čerpá prostředky zejména z emisních povolenek. Pro ČR je předpokládaná alokace cca 150 mld. Kč. Prostředky budou směřovat do teplárenství, obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor, čisté mobility a komunitní energetiky.
21.01.2021